D26d


26. 8. 2010

Autor

Sazba D26d je dvoutarifní sazba. Znamená to, že domácnost, která má tuto sazbu sjednanou využívá během dne vysoký (VT) a nízký (NT) tarif. V rámci nízkého tarifu pak platí za elektřinu méně, zatímco během vysokého tarifu naopak více. Doba platnosti nízkého tarifu je u sazby D26d 8 hodin denně.

Sazba D26d je určena pro domácnosti, které využívají elektrické akumulační vytápění a ohřev užitkové vody. Tato sazba je cenově výhodnější než příbuzná sazba D25d, proto jsou podmínky pro její získání přísnější.

Podmínky pro získání sazby D26d

Aby si domácnost mohla sjednat sazbu D26d musí využívat akumulační topení a elektřinou ohřívat vodu. Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů (topení a ohřevu teplé užitkové vody) musí být nejméně 55 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe (popř. musí odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu).

V neposlední řadě je povinností domácnosti zajistit technické blokování akumulačního spotřebiče během doby platnosti vysokého tarifu. Splnění těchto podmínek se pak dokládá revizní zprávou, která je základem pro přiznání sazby.

Jak sazba D26d funguje

Spotřebiče (akumulační kamna, bojler), které jsou náročné na spotřebu elektřiny, jsou zapínány pouze během platnosti nízkého tarifu, kdy za odebíranou elektřinu zaplatíme méně.

Elektrárenské společnosti ve svých nabídkách většinou neuvádějí názvy sazeb (v tomto případě D26d), ale sazby „ukrývají“ pod nejrůznější názvy. Například ČEZ nabízí sazbu D26d pod názvem D-akumulace.

Štítky: