Jak se liší distribuční sazby a tarify elektřiny?

Zkontrolujme, jestli zbytečně nepřeplácíte za energii. Podle spotřebičů, které používáte, máte nárok na určité zvýhodněné distribuční sazby a tarify elektřiny.


21. 8. 2020

Autor

Elektrickou energii využívají všechny domácnosti, ale málokdo rozumí ceně, kterou musí následně platit. Potřebné informace přitom pochopíte rychle. Základem jsou distribuční sazby a tarify – neboli spotřebitelské škatulky, které mají stovky kombinací. Jsou nastaveny tak, aby každý odběratel mohl platit minimální cenu, a zároveň tvoří důmyslný systém.

Díky distribučním sazbám má tuzemská populace plynulou spotřebu, takže elektrárenská soustava pracuje stejně spolehlivě během zimního dne jako v letní noci. A zároveň funguje volný trh, na kterém vybíráme konkrétní cenové tarify. Najděme nejvhodnější možnosti pro vaši domácnost (nebo víkendovou chatu).

Distribuční sazby jsou odběratelské kategorie, závisející na používaných elektrospotřebičích. Většinovou skupinou jsou domácnosti, které elektřinou jenom svítí, vaří a napájejí poměrně „střídmé“ přístroje (lednici, pračku, myčku apod.). Ostatní sazby zvýhodňují náročnější spotřebitele, pokud používají bojler, akumulační kamna, přímotopy nebo tepelné čerpadlo. Speciální kategorií jsou chataři a majitelé elektromobilů.

Vysoký tarif a nízký tarif jsou cenové hladiny, ve kterých můžete elektřinu průběžně odebírat. Většina domácností platí za energetickou jednotku (kWh) stále stejnou částku. Spadají do jednotarifové sazby D01d nebo D02d, ve kterých je účtovaný pouze vysoký tarif. Kdo elektřinou ohřívá vodu či vytápí, patří do dvoutarifové sazby a aspoň občas platí levnější, nízký tarif.

Tarify elektřiny jsou zároveň tržními alternativami, podobně jako známe tarify mobilních operátorů. Energetická firma má většinou pro vaši distribuční sazbu připraveno vícero nabídek, které se liší cenou elektrické energie, měsíčními poplatky, smluvními podmínkami a zákaznickým servisem. Například některé tarify jsou na určitou dobu (1, 2, 3 roky) fixované, jiné omezují zákaznickou podporu pouze na elektronickou komunikaci, další jsou určené pro specifickou skupinu (seniory, držitele průkazů ZTP/P) apod.

Jednotarifová, nebo dvoutarifová?

Distribuční sazby jsou natolik rozmanité, aby reflektovaly dnešní škálu elektrických spotřebičů. Navíc záleží na samotné spotřebě – jestli odeberete méně, nebo spíše více energie. Ve výsledku máme 2 jednotarifní a 8 dvoutarifních sazeb. Opakováním údajně můžeme zmoudřet, proto připomeňme základní rozdíly.

Jednotarifní sazba znamená, že platíte neustále stejnou cenu za 1 kWh elektřiny.
Dvoutarifní sazby průběžně střídají dražší a levnější cenu elektřiny, neboli vysoký tarif a nízký tarif (nesprávně označovaný jako noční proud).

Nyní, prosím, omluvte úředního šimla za to, jak krkolomně jednotlivé distribuční sazby pojmenoval.

Jednotarifní sazby pro většinu

Majorita českých domácností používá elektřinu pouze pro osvětlení, vaření a napájení relativně nenáročných spotřebičů. 66 % tuzemské populace proto spadá do jednotarifních sazeb, které nejsou podmíněny vlastnictvím náročnějších přístrojů. Sazba D01d je určena pro menší spotřebu (nízké měsíční poplatky, ale vyšší cena za kWh), tedy spíše pro jednočlenné a dvoučlenné domácnosti. Sazba D02d je výhodná pro běžnou spotřebu (vyšší měsíční poplatky, nižší cena za kWh elektřiny), tedy pro standardní domy a byty.

JEDNOTARIFNÍ sazby elektřiny
  • D01d (nevytápíte elektřinou) – 24 hodin VT (vysokého tarifu), nižší spotřeba
  • D02d (nevytápíte elektřinou) – 24 hodin VT, vyšší spotřeba

Dvoutarifní sazby hlavně pro vytápění

Dvoutarifové sazby rozdělujeme především podle technologií, které vytápějí nebo ohřívají vodu. Čím vyšší mají číslo, tím déle platí nízký tarif (levnější cena elektřiny) – po zbytek času platí vysoký tarif (dražší cena elektřiny). Existují však výjimky, jak uvidíme níže.

DVOUTARIFNÍ sazby elektřiny
  • D25d (akumulační ohřev vody nebo vytápění) – 8 hodin NT (nízkého tarifu)
  • D26d (akumulační vytápění) – 8 hodin NT
  • D27d (elektromobil) – 8 hodin NT
  • D35d (smíšené – akumulační a přímotopné vytápění) – 16 hodin NT, nelze přiznat po 31. 3. 2016
  • D45d (přímotopy) – 20 hodin NT, nelze přiznat po 31. 3. 2016
  • D56d (tepelné čerpadlo) – 22 hodin NT, nelze přiznat po 31. 3. 2016
  • D57d (vytápění) – 20 hodin NT
  • D61d (chata a chalupa) – levnější elektřina (NT) od pátku 12:00 do neděle 22:00

Dvoutarifní sazby jsou tedy určeny především pro domácnosti, které elektřinou vytápějí nebo ohřívají vodu. Topný spotřebič musí být řádně nainstalovaný, a navíc pomocí speciálního časovacího obvodu zablokovaný, vždycky když platí dražší neboli vysoký tarif. Konkrétní typ vytápěcího systému většinou spadá pod předem danou sazbu, jenom elektrické bojlery mají dvě kategorie, výhodné více nebo méně podle individuální spotřeby.

Jak vidno, dvoutarifní sazbu nezískáte automaticky, navíc podmínkám ještě není konec. Vyjma kategorie D25d, požadované topné spotřebiče musejí dosáhnout určitého podílu na příkonu celé domácnosti. Například novostavba získá distribuční sazbu D57d, pokud vytápěcí a ohřevný elektrický systém spotřebuje aspoň 40 % odebrané elektřiny, jakmile budou zapnuty všechny přítomné elektrospotřebiče.

Dvoutarifní sazby jsou většinou podmíněny elektrickým vytápěním nebo ohřevem vody, například bojlerem.

Termostat, hlavice, topení, dvoutarifní sazby elektřiny

Tarify pro chataře a elektromobily

Možná jste si všimli, že mezi dvoutarifními sazbami jsou dvě výjimky, které nejsou určeny primárně pro vytápění. Slouží pro dopravu a rekreaci.

Konkrétně majitelé elektromobilů využívají distribuční sazbu D27d, a oproti typické české domácnosti (D02d) mají potom elektrickou energii zhruba o třetinu levnější. V tomto případě nepotřebujete bojler, akumulačky, přímotop ani tepelné čerpadlo. Stačí automobil na baterky.

Ve dvou sazbách mají na nízký tarif nárok ještě elektromobilisté a chalupáři.

Chata, chalupa, žena, levná energie

Distribuční sazba D61d slouží pro víkendový režim, typicky na chatě nebo chalupě. Elektrická energie tam potom od pátečních 12:00 do nedělních 22:00 hodin stojí přibližně o pětinu méně, zatímco během pracovního týdne o čtvrtinu více, než za obvyklých podmínek (D02d).

Jak na změnu sazby?

Pokud jste právě zjistili, že máte nárok na výhodnější distribuční sazbu, přechod zbytečně neodkládejte. Při nejjednodušší změně z D01d na D02d (nebo naopak) bývá postup prostý. Kontaktujte telefonicky či e-mailem svého dodavatele (obchodníka s elektřinou), obyčejně není potřeba ani podávat žádný formulář.

Změna sazby z jednotarifní na dvoutarifní (a obráceně) bývá složitější. Dodavateli musíte zaslat vyplněnou žádost, včetně příloh. Odpověď byste měli dostat do 30 dnů.

O jinou distribuční sazbu případně požádejte svého dodavatele.

A kdybyste kvůli náročnějšímu spotřebiči potřebovali větší jistič, o tuto změnu poproste svého distributora.

Operátor, dodavatel a distributor elektřiny

Je možné díky změně tarifu ušetřit?

Výhodnější distribuční sazba vám zákonitě otevře nabídku levnějších tarifů, takže za kilowatthodinu elektřiny zaplatíte nižší průměrnou cenu. Například po přechodu ze D02d na D25d, kde nízký tarif platí 8 hodin denně, jednotka energie zlevní asi o třetinu. Pokud dosáhnete na sazbu D57d, kde v nízkém tarifu pojedete 20 hodin denně, průměrná cena kWh elektřiny klesne ještě níže. Ovšem nezapomeňme, že kvůli topnému tělesu stoupá spotřeba, a proto celkové vyúčtování pravděpodobně stoupne.

Nejlevnější tarif najdete v cenovém srovnávači elektřiny.

Česká bankovka, 2 000 Kč, distribuční sazby a tarify elektřiny

Nízké tarify můžete samozřejmě využívat pro provoz všech spotřebičů – například lednice, pračky nebo televize. Zároveň však zkuste vypnout všechny postradatelné elektrické přístroje, vždycky když zrovna začíná platit vysoký tarif.

Štítky: ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *