Spotřeba elektřiny, vody, plynu a tepla v České republice

Nejenom cena, ale taky spotřeba elektřiny, zemního plynu, vody a tepla ovlivňuje vyúčtování za energie.


21. 8. 2014

Autor

Někteří politici a ekonomové občas říkají, že bychom měli „nastartovat spotřebu“. Čím efektivněji pracujeme a velkoryseji utrácíme, tím rychleji přece roste hospodářství. Výjimku představuje oblast, ve které jsme naopak nabádaní k úsporám. Energetika ještě stále stojí převážně na výrobě z fosilních zdrojů, jejichž zásoby pravděpodobně mají svoje nedaleké limity. Existují politické programy a projekty, díky kterým má evropská spotřeba elektřiny, vody, plynu a tepla klesat. Příkladem jsou energetické štítky na spotřebičích, dotace na zateplování budov nebo plánované zdražování vody při velkém suchu. Z aktuálních statistik vyplývá, že spotřeba energií v České republice skutečně stagnuje nebo klesá.

Česká republika umí šetřit! Za posledních 10 let lehce stoupla spotřeba elektřiny, ale spotřeba vody klesla o 12 %, spotřeba plynu klesla o 14 % a nejvýrazněji jsme snížili spotřebu tepla.

Spotřeba elektřiny za poslední dekádu stoupla o 5 %. Polovina celkového odběru připadá na sektory průmyslu a energetiky. Spotřeba elektřiny v domácnosti činí průměrně 1,4 megawatthodiny (MWh) na osobu za rok. Přitom velmi záleží, nač vlastně proud používáme. Spotřeba elektřiny bývá pochopitelně nižší tam, kde slouží jenom ke svícení a napájení relativně nenáročných spotřebičů, jakými jsou sporák, lednička nebo pračka. Energeticky náročnější bývá ohřívání vody a vytápění, ke kterému mohou sloužit také jiné zdroje.

Spotřeba zemního plynu značně závisí na dovozu. Pouze 2 % tuzemské poptávky uspokojují moravské zdroje. Spotřeba plynu přitom paradoxně převyšuje celkový odběr elektřiny, jejíž vlastní nadprodukci Česká republika naopak sama exportuje. Spotřeba zemního plynu za poslední dekádu klesla o 14 %. Skoro polovina připadá na kategorii velkoodběratelů. Spotřeba zemního plynu v průměrném odběrném místě činí 31 MWh za rok, opět ale velmi záleží na jeho využití. Plynový sporák vyžaduje méně energie než ohřívač vody, a vůbec nejnáročnější bývá vytápění.

Spotřeba vody z vodovodu za poslední dekádu klesla o 12 %. Díky vlastním zdrojům, například studním, je v tomto ohledu soběstačná jenom malá část tuzemské populace. Spotřeba vody připadá ze 66 % na odběratelskou kategorii domácností. Specifická zůstává především Praha. Průměrná spotřeba fakturované vody v domácnosti činí 87,2 litru na osobu za den, v hlavním městě ale 111,4 litru za den.

Spotřeba tepla z tepláren klesá nejstrměji. „Zatímco před 20 lety byla průměrná roční spotřeba tepla pro vytápění a ohřev vody 60 gigajoulů (GJ) na jeden byt, dnes je díky změně chování, zavedení regulační techniky, výměně oken, komplexnímu zateplení a dalším úsporným opatřením přibližně poloviční,“ uvedlo Teplárenské sdružení České republiky (TS ČR). Vyjádřeno jinou energetickou jednotkou, dřívější průměrná spotřeba tepla v bytě činila 16,7 MWh, zatímco nyní asi 8,3 MWh za rok.

Základní údaje k odběru energií v ČR

Oblast Počet obyvatel Počet OPM plynu Vodovod. přípojek
(pokrytí populace)
Česká republika 10 512 419 2 860 345 2 025 966 (93,8 %)
Středočeský kraj   1 302 336    251 301    302 158 (83,7 %)
Hlavní město Praha   1 243 201    437 100    111 781 (100  %)
Moravskoslezský kraj   1 221 832    389 377    199 487 (99,8 %)
Jihomoravský kraj   1 170 078    388 006    262 170 (95,4 %)
Ústecký kraj   825 120    229 820    139 873 (96,7 %)
Jihočeský kraj   636 707    107 661    142 147 (89,5 %)
Olomoucký kraj   636 356    187 651    122 567 (90,8 %)
Zlínský kraj   586 299    158 994    125 356 (93,8 %)
Plzeňský kraj   573 469    159 344    106 951 (83,3 %)
Královéhradecký kraj   551 909    118 298    127 541 (94,3 %)
Pardubický kraj   515 985    134 410    129 816 (97,6 %)
Kraj Vysočina   510 209    116 957    130 934 (95,4 %)
Liberecký kraj   438 609      94 396      85 413 (91,8 %)
Karlovarský kraj   300 309      87 030      39 771 (100  %)

Pozn.: Počet obyvatel v krajích, počet vodovodních přípojek a podíl populace zásobované vodou z vodovodu jsou zveřejňované Českým statistickým úřadem. Počet odběrných míst plynu je zveřejňovaný Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).

Spotřeba elektřiny

Oblast Výroba
celkem

(GWh/rok)
Spotřeba
celkem
(GWh/rok)
Spotřeba
domácností
(GWh/rok)
Domácí
spotřeba
(MWh/rok/os.)
Česká republika 87 065 70 177 14 732 1,4
Středočeský kraj  8 348   9 582   2 593 2
Hlavní město Praha     229   6 389   1 474 1,2
Moravskoslezský kraj  6 427   8 989   1 277 1
Jihomoravský kraj  1 564   5 398   1 259 1,1
Ústecký kraj 21 714   9 174      997 1,2
Jihočeský kraj 16 362   4 215   1 200 1,9
Olomoucký kraj  1 297   3 722      768 1,2
Zlínský kraj     745   3 053      880 1,5
Plzeňský kraj  1 415   3 165      856 1,5
Královéhradecký kraj  1 043   3 369      930 1,7
Pardubický kraj  5 735   2 935      703 1,4
Kraj Vysočina 16 766   4 457      713 1,4
Liberecký kraj     360   2 510      718 1,6
Karlovarský kraj  5 060   3 221      365 1,2

Pozn.: Spotřeba elektřiny je uváděná Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). „Výroba celkem“ a „Spotřeba celkem“ jsou míněné brutto, včetně ztrát v síti či přečerpávacích vodních elektrárnách. 1 GWh = 1000 MWh. Jak vidíme, spotřeba elektřiny je pokrytá místní výrobou jenom v Ústeckém, Pardubickém a Karlovarském kraji (tepelné elektrárny), na Vysočině (jaderná elektrárna Dukovany) a v Jihočeském kraji (j. e. Temelín).

Spotřeba zemního plynu

Oblast Spotřeba celkem
(MWh/rok)
Spotřeba domácností
(MWh/rok)
Spotřeba na odběratele
(MWh/rok/OPM)
Česká republika 87 968 598 26 279 115 31
Středočeský kraj 10 897 293   2 825 557 43
Hlavní město Praha 10 275 622   3 407 920 24
Moravskoslezský kraj   9 700 532   2 736 513 25
Jihomoravský kraj 11 957 159   4 499 175 31
Ústecký kraj   9 361 053   1 520 988 41
Jihočeský kraj   2 839 068   1 036 585 26
Olomoucký kraj   4 879 345   1 729 125 26
Zlínský kraj   4 796 155   1 751 514 30
Plzeňský kraj   4 081 695   1 309 913 26
Královéhradecký kraj   3 525 516   1 200 400 30
Pardubický kraj   3 791 929   1 370 595 28
Kraj Vysočina   4 071 322   1 283 145 35
Liberecký kraj   3 796 442      972 784 40
Karlovarský kraj   2 373 231      634 900 27

Pozn.: Spotřeba zemního plynu je uváděná Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).

Spotřeba vody z vodovodu

Oblast Spotřeba celkem
(tisíc m3)
Spotřeba domácností
(tisíc m3)
Domácí spotřeba
(litr/os./den)
Česká republika 471 824 313 580   87,2
Středočeský kraj   48 365   33 882   85,5
Hlavní město Praha   77 571   50 572 111,4
Moravskoslezský kraj   59 243   40 423   90,7
Jihomoravský kraj   53 266   37 108   91,2
Ústecký kraj   36 923   23 028   79
Jihočeský kraj   25 109   17 921   86,2
Olomoucký kraj   24 956   17 238   81,7
Zlínský kraj   22 857   15 310   76,2
Plzeňský kraj   24 058   14 025   80,5
Královéhradecký kraj   22 917   14 831   78,1
Pardubický kraj   22 301   14 176   77,1
Kraj Vysočina   21 100   14 040   79
Liberecký kraj   19 035   12 043   82
Karlovarský kraj   14 123     8 983   81,8

Pozn.: Spotřeba pitné vody (voda fakturovaná pitná) je uváděná Českým statistickým úřadem. 1 krychlový metr („kubík“) = 1 m3 = 1000 litrů.

Štítky: , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *