Cena elektřiny bude rozporcována, dodavateli zbude třetina

Elektrická energie tvoří menšinu celkového vyúčtování. „Cena elektřiny“ pokrývá hlavně přepravu této komodity, několik poplatků dostávají také státní instituce a na obnovitelné zdroje jde zhruba 9 % výsledné částky.


31. 3. 2020

Autor

Tiše a poslušně přichází elektrickou zásuvkou bezbarvá a beztvará ochránkyně moderní domácnosti, aby na povel rozsvěcovala žárovky, ohřívala jídlo, poháněla lednici, pračku a počítač. Elektrická energie napájející spotřebiče nemůže být lepší ani horší, kvalitativně je pokaždé stejná. Vypadává jenom výjimečně, takže proč cokoli měnit? Třeba kvůli ceně!

Při výběru konkrétního tarifu volíte mezi „zelenými“ a konvenčními zdroji, soukromníky a státním gigantem, místními a zahraničními firmami… Většinou ale hraje roli především cena elektřiny.

Žárovky a cena elektřiny

Díky osvobozenému trhu nejste závislí na monopolním obchodníkovi. V nezávislé kalkulačce si můžete vybrat takovou energetickou firmu, abyste platili co nejnižší cenu elektřiny. Stačí zadat region a specifikovat používané spotřebiče! Zvídavější odběratele však zajímá, z čeho je cena elektřiny složená a kam plynou jednotlivé poplatky.

Celková CENA ELEKTŘINY má dvě základní části:
1/ Hodnota samotné energie vzniká tržně, záleží tedy na nabídce energetických firem a vaší volbě.
2/ Hodnotu doprovodných služeb určuje stát, většinou Energetický regulační úřad (ERÚ) nebo přímo vláda.

Tržní cena elektřiny

Volitelné nabídky vám předkládají firmy, kterým říkáme obchodníci s elektřinou nebo nejčastěji dodavatelé. Jejich úkolem je, aby cena elektřiny pro koncového zákazníka klesla na minimum! Dodavatelé vám naslibují ledajaké slevy. Pravdou ovšem je, že mohou prodávat pouze samotnou elektrickou energii, která představuje zhruba třetinu celkového vyúčtování. Zvolenému dodavateli platíte za každou odebranou jednotku „silové elektřiny“ a také paušální měsíční poplatek.

– Cena za odebranou jednotku energie

Samotná energie bývá počítána v kilowatthodinách (kWh) nebo tisícinásobných megawatthodinách (MWh). Zvolená cena bývá stále stejná. Pouze pokud elektřinou vytápíte nebo ohříváte vodu, část dne platíte v normálním vysokém tarifu (VT) a část dne v levnějším nízkém tarifu (NT). Pro názornost porovnejme, co naúčtují dominantní dodavatelé typické české domácnosti, podle svých základních ceníků. Kilowatthodinu elektřiny prodává ČEZ Prodej za 1,889 Kč, E.ON Energie za 1,895 Kč a Pražská energetika za 1,53 Kč.

– Pevná cena za měsíc

Cena elektřiny nepokrývá jenom její výrobu nebo velkoobchodní nákup, protože dodavatel má řadu dalších nezbytných výdajů. Poskytuje zákaznický servis, komunikuje s úřady, investuje také do propagace… I když nespotřebujete ani trošku elektřiny, musíte dodavateli odvádět alespoň měsíční poplatek za samotnou existenci svého odběrného místa. Například ČEZ Prodej účtuje běžné domácnosti 89 Kč, E.ON Energie 74 Kč a Pražská energetika 79 Kč měsíčně.

Státem regulovaná cena elektřiny

Ach ta slovíčka. Výslednou „cenu elektřiny“ fakticky tvoří nejenom elektrická energie, ale také a především související služby, regulované a ohodnocované státními orgány. Tentokráte už svobodnou volbu nemáte – pokud jste připojeni k distribuční síti, musíte odvádět předepsané poplatky. Rozeberme každou položku a její účel zvlášť.

– Poplatek za distribuci

Na světě jsou ještě místa, kde přeprava elektřiny není centrálně koordinovaná. V některých rozvojových zemích občanům nezbývá, než aby natahovali dráty svépomocně, přičemž vzniká chaotický a riskantní propletenec. V České republice máme profesionální energetiky, kteří jsou direktivně organizováni, ovšem svého distributora si nemůžeme vybrat svobodně. Na většině tuzemského území spravuje elektrické dráty ČEZ Distribuce, na jihu E.ON Distribuce a v Praze PREdistribuce. Komu se to nelíbí, má smůlu, anebo se může přestěhovat jinam. Regionálnímu správci elektrické sítě platíme distribuční poplatky za každou odebranou megawatthodinu. Pozor, tento přepravní servis stojí zhruba stejně, jako samotná elektrická energie!

– Měsíční poplatek za rezervovaný příkon

V rozvodné elektrické síti je pro vaše odběrné místo rezervované určité množství energie, za což musíte platit, i když nakonec vůbec nic nespotřebujete. Měsíční poplatek za rezervovaný příkon závisí na velikosti hlavního jističe. Obecně platí, že početnější a náročnější spotřebiče vyžadují větší jištění, a úměrně tomu stoupá také cena elektřiny. Obvyklá hodnota jističe v domácnosti je 3 x 25 A. V nejčastější distribuční sazbě D02d činí měsíční poplatek pro ČEZ Distribuci 102 Kč, pro E.ON Distribuci 99 Kč a pro PREdistribuci 103 Kč.

– Příspěvek na podporované zdroje

České republice postupně dochází uhlí, které doposud bylo hlavním elektrárenským zdrojem. Proto povinně investujeme do slunečních, větrných nebo vodních alternativ. Příspěvkem na podporované zdroje energie dotujeme především „zelené výrobce“, kteří mají většinou garantované výkupní ceny nebo dostávají finanční odměnu formou „bonusů“. V roce 2020 zaplatíme maximálně 495 Kč/MWh, obvykle jde zhruba o 9 % celkového vyúčtování.

– Poplatek za systémové služby

Regionální distribuční sítě propojuje celostátní přenosová soustava, kterou provozuje státem vlastněná akciová společnost ČEPS. Také údržba páteřní infrastruktury něco stojí, a tak musíme k ceně elektřiny připočíst poplatek za systémové služby. Domácnosti zaplatí 77,12 Kč za každou megawatthodinu spotřebované elektřiny.

– Poplatek Operátorovi trhu

Státem vlastněná akciová společnost Operátor trhu s elektřinou (OTE) například vyřizuje formality, když domácnost nebo firma mění dodavatele. Logicky má taky právo ukousnout svůj kousek z ceny elektřiny, konkrétně jde o 5,08 Kč za měsíc.

– Daň z elektřiny

Ke všem poplatkům navíc přičítáme daň z přidané hodnoty (DPH), respektive její základní sazbu 21 %. Cena elektřiny ještě bývá lehce zatížena ekologickou daní 34,24 Kč včetně DPH za odebranou megawatthodinu proudu.

Tržní + regulované poplatky = celkové vyúčtování

Toť vše. Koncový spotřebitel samozřejmě neplatí každý uvedený poplatek zvlášť, fakturovaná cena elektřiny je jejich výsledným součtem. Tohle sumarizující číslo ve vyúčtování prakticky stačí, pro nás zvědavce však ještě jednotlivé položky rozdělme tabulkou a grafem.

Rozporcovaná cena elektřiny
Určuje Kasíruje Cena v Kč
Tržní cena elektřiny 4 773,00
– Cena silové elektřiny dodavatel dodavatel 3 825,00
– Pevná cena za měsíc dodavatel dodavatel 948,00
Státem regulovaná cena elektřiny 9 735,24
– Poplatek za distribuci ERÚ distributor 4 431,27
– Poplatek za rezervovaný příkon (podle jističe) ERÚ distributor 1 224,00
– Příspěvek na podporované zdroje ERÚ POZE 1 237,50
– Poplatek za přenosovou soustavu ERÚ ČEPS a.s. 192,80
– Poplatek pro organizátora OTE ERÚ OTE a.s. 60,96
– Daň z elektřiny vláda Celní správa 70,75
– Daň z přidané hodnoty vláda vláda 2 517,96
Celková cena elektřiny 14 508,24

Cena elektřiny - mezi jaké subjekty bude rozděleno celkové vyúčtování, podle relativních podílů

Pozn.: Tabulku i graf odpovídá roční spotřebě 2 500 kWh elektřiny na distribučním území ČEZ, v sazbě D02d, s jističem 3×25 A. Počítáme s tarifem Klasik od Pražské energetiky, který se pohybuje kolem tržního průměru.

Štítky: , , , ,