Cena elektřiny je rozporcována, dodavateli zbude menšina

Elektrická energie tvoří bezmála polovinu celkového vyúčtování. „Cena elektřiny“ dále pokrývá přepravu této komodity, několik poplatků dostávají také státní instituce a na obnovitelné zdroje jde zhruba 6 % výsledné částky.


11. 1. 2022

Autor

Elektrická energie přichází tiše a poslušně, aby na povel rozsvěcovala žárovky, ohřívala jídlo, udržovala chlad v lednici, poháněla pračku a napájela počítač. Patří mezi komodity, takže nemůže být lepší ani horší, kvalitativně zůstává stále stejná. Navíc, díky robustním distribučním soustavám, vypadává jenom výjimečně. Dávejte však pozor, abyste za elektřinu neplatili příliš vysokou cenu!

Máme volný energetický trh, takže o vaši přízeň soutěží různí dodavatelé, mezi kterými můžete vybírat. Cena elektřiny záleží na vašich preferencích, ačkoli částečně podléhá státní regulaci.

Žárovky a cena elektřiny

Prakticky stačí, když otevřete nezávislou kalkulačku. Tam zadáte region a vyberete, na co elektrickou energii používáte (vytápění, ohřev vody, provoz běžných spotřebičů apod.). Následně uvidíte dodavatele a jejich tarify, seřazené podle libovolného kritéria – a eventuálně kliknete na nabídku, která vám připadá nejlákavější. Zvídavější lidi však zajímá, jaké poplatky tvoří celkovou cenu a kde končí. Částečně hovoříme o volném trhu, silnější pozice však patří státu.

  • Tržní cena elektřiny = náklady na samotnou energii, kterou nakupujete od volitelného dodavatele.
  • Regulovaná cena elektřiny = poplatky za další služby, které usměrňuje stát (většinou Energetický regulační úřad alias ERÚ).

Tržní cena elektřiny

Někteří dodavatelé jsou výhodní, jiní spíše předražení. Každopádně prodávají pouze samotnou elektrickou energii, která představuje necelou polovinu celkového vyúčtování. Vybranému dodavateli zaplatíte za každou odebranou jednotku a pravděpodobně také paušální měsíční poplatek.

Spotřeba

Samotná energie bývá počítána v kilowatthodinách (kWh) nebo tisícinásobných megawatthodinách (MWh). Pokud elektřinou vytápíte či ohříváte vodu, můžete přecházet mezi normálním vysokým tarifem (VT) a levnějším nízkým tarifem (NT). Typická tuzemská domácnost však používá skromnější elektrospotřebiče a energii dostává za konstantní cenu. Dominantní dodavatelé potom podle svých nových ceníků účtují 3 273 Kč/MWh (Pražská energetika, PRE Proud Start), 3 658 Kč/MWh (E.ON Energie, Variant Pro) a 3 829 Kč/MWh (ČEZ Prodej, Elektřina na 1 rok v akci).

Paušál

Cena elektřiny vzniká primárně na velkoobchodní burze, kde obchodují výrobci a překupníci. Ale koncový dodavatel má svoje administrativní vícenáklady, a navíc chce něco vydělat. Takže většinou musíte připlatit ještě paušální měsíční poplatek, přestože třeba nic nespotřebujete. Typická domácnost utratí 79 Kč/měsíc (E.ON Energie), nebo 89 Kč/měsíc (ČEZ Prodej, Pražská energetika). Výjimkou jsou ceníky, kde v této kolonce stojí 0 Kč/měsíc.

Regulovaná cena elektřiny

Nakoupenou energii potřebujete ještě nějak dostat domů, což není levné. Musíte zaplatit za elektrické vedení, za centrálního operátora, za podporované zdroje a také daně. Tady končí volný trh a začíná monopol nebo oligopol, regulovaný českým státem. Postupně rozebereme všechny položky a přitom popíšeme jejich účel.

Distribuce

Významný podíl dostávají společnosti, které provozují regionální elektrické vedení: ČEZ Distribuce, EG.D neboli E.ON (na jihu) a PREdistribuce (v Praze). Místnímu provozovateli elektrického vedení odvádíte distribuční poplatky za každou spotřebovanou energetickou jednotku. Typická domácnost zaplatí 1 534,34 Kč/MWh (PREdistribuce), 1 633,56 Kč/MWh (ČEZ Distribuce), nebo 1 833,72 Kč/MWh (EG.D).

Rezervovaný příkon

V elektrickém vedení máte zamluvenou určitou kapacitu, podle velikosti svého hlavního jističe a distribuční sazby. Za tento „rezervovaný příkon“ odvádíte další měsíční poplatek, nehledě na svoji spotřebu. Například majitelé elektrických bojlerů, akumulačních kamen, přímotopů a tepelných čerpadel mají levnou distribuci, ale drahý paušál. Typická rodina však elektřinou neohřívá vodu ani nevytápí, patří do distribuční sazby D02d a má hlavní jistič 3×25 A. Za rezervovaný příkon platí 128 Kč/měsíc (PREdistribuce), 132 Kč/měsíc (EG.D) nebo 137 Kč/měsíc (ČEZ Distribuce).

Podporované zdroje

České republice postupně dochází uhlí, které doposud bylo hlavním elektrárenským zdrojem. Proto povinně investujete do slunečních, bioplynových, větrných a vodních alternativ. Speciálním příspěvkem podporujete výrobce, kteří mají garantované výkupní ceny nebo dostávají jiné finanční bonusy. V roce 2022 zaplatíte maximálně 495 Kč/MWh.

Systémové služby

Regionální distribuční sítě propojuje celostátní přenosová soustava, kterou provozuje státní akciová společnost ČEPS. Na páteřní infrastrukturu („systémové služby“) přispíváte podle svojí spotřeby: 113,53 Kč/MWh.

Centrální operátor

Soukromé dodavatele, regionální distributory a páteřní přenosovou soustavu propojuje státní akciová společnost OTE. Například vyhodnocuje odchylky mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, aby společně se svými partnery zajišťovala stabilní a bezpečné dodávky. Od vás dostává 4,20 Kč/měsíc.

Daně

Zmínili jsme dvě státní akciovky. Ale něco stojí také další veřejné služby – například školy, silnice, policie atd. Státu proto musíte zaplatit ještě daně: z elektřiny (28,30 Kč/MWh) a z přidané hodnoty (DPH, respektive její základní 21% sazbu).

Tržní + regulovaná cena = výsledek

Jednotlivé položky ještě shrneme tabulkou a grafem. Cena elektřiny bývá rozepsaná také na výsledné faktuře, ačkoli souhrnnou částku odvádíte dohromady, respektive po pravidelných zálohách. V praxi tedy řešíme spíše finální přeplatky, nebo nedoplatky.

PoplatkyUrčujeKasíruje
Tržní
Spotřebadodavateldodavatel
Paušáldodavateldodavatel
Regulované
DistribuceERÚdistributor
Rezervovaný příkonERÚdistributor
Podporované zdrojeERÚvýrobci
Systémové službyERÚČEPS a.s.
OperátorERÚOTE a.s.
Daň z elektřinyzákonCelní správa
DPHzákonFinanční správa


cena elektřiny 2022, graf, fakturační položky
Graf odpovídá průměrné celkové ceně (21 270 Kč/rok), kterou zaplatí typická tuzemská domácnost za letošní spotřebu 2 500 kWh, v sazbě D02d, s hlavním jističem 3×25 A. Tržní poplatky sčítáme dohromady jako „Energii“, příjmy distribuční společnosti slučujeme do „Distribuce“.


Štítky: , , , ,

Komentáře

4 thoughts on “Cena elektřiny je rozporcována, dodavateli zbude menšina

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *