Cena elektřiny: Z čeho je složena?

Elektrická energie netvoří ani polovinu celkového vyúčtování, „cena elektřiny“ pokrývá hlavně související služby.


17. 6. 2014

Autor

Tiše a poslušně přichází elektrickou zásuvkou bezbarvá a beztvará ochránkyně moderní domácnosti, aby na povel rozsvěcovala žárovky, ohřívala jídlo, poháněla lednici, pračku a počítač. Elektrická energie napájející spotřebiče nemůže být lepší ani horší, kvalitativně je pokaždé stejná. Vypadává jenom výjimečně, takže proč cokoli měnit? Třeba kvůli ceně!

Při výběru tarifu elektřiny volíte mezi „zelenými“ a konvenčními zdroji, soukromníky a státním gigantem, místními a zahraničními firmami… Většinou ale hraje roli především cena elektřiny.

Díky osvobozenému trhu nejste závislí na monopolním obchodníkovi. V nezávislé kalkulačce si můžete vybrat takovou energetickou firmu, abyste platili co nejnižší cenu elektřiny. Stačí zadat region a specifikovat používané spotřebiče! Zvídavější odběratele však zajímá, z čeho je cena elektřiny spletena a kam jednotlivé pramínky vedou.

Celková CENA ELEKTŘINY má dvě základní části:
1/ Hodnota samotné energie vzniká tržně, záleží tedy na nabídce energetických firem a vaší volbě.
2/ Hodnotu doprovodných služeb určuje stát, většinou Energetický regulační úřad (ERÚ) nebo přímo vláda.

Tržní cena elektřiny

Volitelné nabídky vám předkládají firmy, kterým říkáme obchodníci s elektřinou nebo nejčastěji dodavatelé. Jejich úkolem je, aby cena elektřiny pro koncového zákazníka klesla na minimum! Dodavatelé vám naslibují ledasjaké slevy. Pravdou ovšem je, že mohou prodávat pouze samotnou elektrickou energii, která dělá necelou poloviny celkového vyúčtování. Zvolenému dodavateli platíte za každou odebranou jednotku „silové elektřiny“ a také paušální měsíční poplatek.

– Cena za odebranou jednotku energie

Samotná energie bývá počítána v kilowatthodinách (kWh) nebo tisícinásobných megawatthodinách (MWh). Zvolená cena bývá stále stejná. Pouze pokud elektřinou vytápíte nebo ohříváte vodu, část dne platíte v normálním vysokém tarifu (VT) a část dne v levnějším nízkém tarifu (NT). Pro názornost porovnejme, co účtují dominantní dodavatelé elektřiny většině svých zákazníků. Kilowatthodinu elektřiny prodává ČEZ Prodej za 1,5 Kč, E.ON Energie za 1,6 Kč a Pražská energetika za 1,4 Kč.

– Pevná cena za měsíc

Cena elektřiny nepokrývá jenom její výrobu nebo velkoobchodní nákup, protože dodavatel má řadu dalších nezbytných výdajů. Poskytuje zákaznický servis, komunikuje s úřady, investuje také do propagace… I když nespotřebujete ani trošku elektřiny, musíte dodavateli odvádět alespoň měsíční poplatek za samotnou existenci svého odběrného místa. Například ČEZ Prodej účtuje většině zákazníků 72,6 Kč, E.ON Energie 58 Kč a Pražská energetika 95,6 Kč měsíčně.

Státem regulovaná cena elektřiny

Ach ta slovíčka. Výslednou „cenu elektřiny“ fakticky netvoří jenom elektrická energie, ale především související služby, regulované a ohodnocované státními orgány. Tentokráte už svobodnou volbu nemáte – pokud jste připojeni k distribuční síti, musíte odvádět předepsané poplatky. Rozeberme každou položku a její účel zvlášť.

– Poplatek za distribuci

Na světě jsou ještě místa, kde přeprava elektřiny není centrálně koordinovaná. V některých chudinských čtvrtích připomíná spleť drátů přerostlou a zacuckanou chobotnici, neboli chaos. V tuzemsku probíhá přeprava energie direktivně, což je bezpečnější, ovšem svého distributora si nemůžeme vybrat svobodně. Na většině území spravuje elektrické dráty ČEZ Distribuce, na jihu republiky E.ON Distribuce a v Praze PREdistribuce. Komu se to nelíbí, má smůlu, anebo se může přestěhovat jinam. Regionálnímu správci elektrické sítě platíme distribuční poplatky za každou odebranou megawatthodinu. Pozor, cena elektřiny tímto narůstá asi o 40 %!

– Měsíční poplatek za rezervovaný příkon

V rozvodné elektrické síti je pro vaše odběrné místo rezervované určité množství energie, za což musíte platit, i když nakonec vůbec nic nespotřebujete. Měsíční poplatek za rezervovaný příkon závisí na velikosti hlavního jističe. Obecně platí, že početnější a náročnější spotřebiče vyžadují větší jištění, a úměrně tomu stoupá také cena elektřiny. Obvyklá hodnota jističe v domácnosti je 3 x 25 A. V nejčastější distribuční sazbě D02d činí měsíční poplatek pro ČEZ Distribuci 82,3 Kč, pro E.ON Distribuci 73 Kč a pro PREdistribuci 82,3 Kč.

– Příspěvek na podporované zdroje

České republice postupně dochází uhlí, které doposud bylo hlavním energetickým zdrojem. Cena elektřiny v sobě proto schovává investici do budoucna. Příspěvkem na podporované zdroje energie dotujeme především výrobce „zelené elektřiny“, kteří mají většinou garantované výkupních ceny nebo dostávají finanční odměnu formou „zelených bonusů“. V roce 2014 příspěvek na podporované zdroje po dlouhé době klesl. Aktuálně navyšuje cenu elektřiny o 599 Kč za každou odebranou megawatthodinu.

– Poplatek za systémové služby

Regionální distribuční sítě propojuje celostátní přenosová soustava, kterou provozuje státem vlastněná akciová společnost ČEPS. Také údržba páteřní infrastruktury něco stojí, a tak musíme k ceně elektřiny připočíst poplatek za systémové služby. Všichni odběratelé spadající do distribuční sazby D02d zaplatí 144,3 Kč za každou megawatthodinu spotřebované elektřiny.

– Poplatek Operátorovi trhu

Státem vlastněná akciová společnost Operátor trhu s elektřinou (OTE) například vyřizuje formality, když domácnost nebo firma mění dodavatele. Logicky má taky právo ukousnout svůj kousek z ceny elektřiny, konkrétně jde o 9,1 Kč a za každou odebranou megawatthodinu.

– Daň z elektřiny

Ke všem poplatkům jsme již přičetli daň z přidané hodnoty (DPH), respektive její základní sazbu 21 %. Cena elektřiny ještě bývá lehce zatížena ekologickou daní 34,2 Kč za odebranou megawatthodinu proudu včetně DPH. Výjimku představují „zelené tarify“. Elektřina vyrobená čistě z obnovitelných zdrojů energie ekologickou daní zdražena není.

Tržní + regulované poplatky = celková cena elektřiny

Toť vše. Koncový spotřebitel samozřejmě neplatí každý uvedený poplatek zvlášť, fakturovaná cena elektřiny je jejich výsledným součtem. Tohle sumarizující číslo ve vyúčtování prakticky stačí, pro nás zvědavce však ještě shrňme všechny položky tabulkou a grafem.

CENA ELEKTŘINY: příklad nejčastějšího vyúčtování
Určuje Kasíruje Cena
Tržní cena elektřiny dodavatel dodavatel 3 753 Kč (30 %)
– Cena silové elektřiny 3 033 Kč (24 %)
– Pevná cena za měsíc 720 Kč Kč (6 %)
Státem regulovaná cena elektřiny 8 767 Kč (70 %)
– Poplatek za distribuci ERÚ distributor 4 152 Kč (33 %)
– Poplatek za jistič ERÚ distributor 816 Kč (7 %)
– Příspěvek na podporované zdroje ERÚ POZE 1 238 Kč (10 %)
– Poplatek za systémové služby ERÚ ČEPS a.s. 298 Kč (2 %)
– Poplatek za činnost zúčtování OTE ERÚ OTE a.s. 19 Kč (0,2 %)
– Daň z přidané hodnoty vláda vláda 2 173 Kč (17 %)
– Daň z elektřiny vláda Celní správa 71 Kč (0,6 %)
Celková cena elektřiny 12 519 Kč (100 %)

Pozn.: Poplatky v článku jsme zaokrouhlili na desetníky, poplatky v tabulce jsme zaokrouhlili na koruny. Nejčastější vyúčtování je podle nás vystaveno za roční spotřebu 2 500 kWh elektřiny tarifu Comfort od ČEZ na distribučním území ČEZ, v sazbě D02d, s jističem 3×25 A.


Štítky: , , , ,