Srovnali jsme obchodní podmínky dodavatelů elektřiny a plynu!

Aby energie zůstaly opravdu levné: Prostudovali jsme všeobecné obchodní podmínky dodavatelů.


10. 2. 2015

Autor

Výslednou cenu elektřiny a zemního plynu lze vyjádřit jediným číslem, jak ukazuje naše kalkulačka. Srovnání všeobecných obchodních podmínek (VOP) je neméně důležité, ale bohužel složitější. Několikastránkové dokumenty potištěné drobným písmem, plné odkazů, zkratek a kliček odrazují od četby. Přitom nevýhodné obchodní podmínky vám pořádně provětrají kapsu.

Někteří dodavatelé elektřiny a plynu libovolně zvedají zálohy, nevracejí přeplatky a komplikují zákazníkovi odstoupení od smlouvy. Už v roce 2012 jsme vypíchli desatero prohřešků, za které obchodníci dostali trestné body. Vloni jsme zaznamenali jistá zlepšení, a nyní přinášíme aktuální srovnání.

Analyzujeme aktuálně účinné obchodní podmínky. Pokud jich má dodavatel více, hodnotíme ty nejméně povedené.

Nejdříve shrneme, za co udělujeme „černé puntíky“. Potom seřadíme dodavatele podle přívětivosti jejich obchodních podmínek v přehledném žebříčku. Nakonec podrobně prověříme každou firmu zvlášť, pěkně podle abecedy.

Za co může dodavatel dostat trestné body?

 • Zmiňuje aktivační nebo registrační poplatek (- 1), a má pro něj dokonce kolonku ve smlouvě (- 2).
 • Výpovědní lhůta pro smlouvu na dobu neurčitou trvá déle než 1 měsíc (- 1), nebo déle než 3 měsíce (- 2)
 • Smlouvu na dobu určitou dodavatel automaticky prodlužuje zase na dobu určitou, pokud zavčas nepotvrdíte její ukončení (- 1). V některých případech musíte potvrdit ukončení smlouvy nejpozději tři měsíce předtím, než vyprší (- 2).
 • Dodavatel může libovolně, nebo za jistých okolností měnit zálohy během celého roku (- 1), místo aby je pevně a neměnně stanovil před každým fakturačním obdobím, eventuálně pro celý následující kalendářní rok.
 • Přeplatky převádí do dalšího zúčtovacího období (- 1), v některých případech i když přesahují 200 Kč (- 2), místo aby je zákazníkovi automaticky všechny vrátil.
 • Lhůtu pro reklamaci omezuje minimálně na 30 dnů (- 1), anebo na méně než 30 dnů (- 2).
 • Připouští možnost, že změnu smluvních podmínek nesdělí zákazníkovi adresně a individuálně – doporučeným dopisem, e-mailem s doručenkou ani SMS zprávou (- 1). V některých případech chce zdražení a změnu obchodních podmínek oznamovat jenom prostřednictvím masmédií a ve svých pobočkách (- 2).
 • Při změně smluvních podmínek částečně odporuje výpovědním lhůtám, které definuje energetický zákon a Energetický regulační úřad (- 1). V některých případech odporuje zákonu zcela, eventuálně vůbec nezmiňuje 3měsíční lhůtu pro odstoupení, ačkoli negarantuje adresné a individuální oznámení změny (- 2).
 • K zákonem stanovenému úroku z platebního prodlení (aktuálně 8,05 % dlužné částky za rok) přidává pokutu převyšující 200 Kč (- 1), anebo chce výrazně vyšší, než zákonem stanovený úrok z prodlení, případně pokutu přesahující 500 Kč (- 2).
 • Na svém webu nemá jednoduše dostupný dokument, na který odkazuje ve svých obchodních podmínkách (- 1).

Pozn.: Počet trestných bodů za konkrétní část obchodních podmínek je uvedený vždycky závorce: jeden (- 1), nebo v horším případě dva (- 2).

Trestných bodů můžeme každému dodavateli udělit maximálně 18. Ale hodnocení lze také obrátit, aby vyznělo pozitivněji. Dokonale přátelskému dodavateli elektřiny a plynu vlastně zůstane 18 kladných bodů. Podle toho sestavíme shrnující žebříček: 100 % znamená 18 kladných bodů, 0 % znamená naprosté fiasko.

Žebříček podle přívětivosti obchodních podmínek

Vidíme, že nejpřívětivější obchodní podmínky má letos Fonergy. Ale prolistujme důkladně všeobecné obchodní podmínky všech dodavatelů. Dodržíme přitom abecední pořádek, abyste konkrétní firmu našli jednoduše podle jejího názvu.

Podrobné hodnocení dodavatelů podle abecedy

Akcenta Energie
VOP elektřiny od 1.1.2014
VOP plynu od 1.1.2014
13 kladných bodů (72 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 90 dnů před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-1); dodavatel může měnit výši a interval záloh během celého roku (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1); kromě běžné pokuty má zákazník uhradit taky „další náklady“, způsobené dodavateli platebním prodlením (-1)
Amper Market
VOP elektřiny od 1.1.2014
12 kladných bodů (67 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); může převést celý přeplatek do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta 30 dnů od vystavení faktury (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1); k úroku z platebního prodlení dodavatel připočítává 300 Kč za upomínku a může po zákaznících chtít, aby uhradili případné škody (-1)
Armex Energy
VOP elektřiny + plynu od 1.1.2014
11 kladných bodů (61 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); dodavatel může měnit zálohy během celého roku (-1); reklamační lhůta do 30 dnů od vystavení vyúčtování (-1); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2)
Blue-Gas
VOP plynu od 1.7.2012
7 kladných bodů (39 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); dodavatel může měnit zálohy během celého roku (-1); může převést celý přeplatek do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta do 30 dnů od splatnosti vyúčtování (-1); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2); nezmiňuje 3měsíční výpovědní lhůtu po změně smluvních podmínek (-2)
Bohemia Energy entity
VOP elektřiny + plynu od 1.1.2014
8 kladných bodů (44 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); za jistých podmínek úprava záloh během celého roku (-1); může převést přeplatek až 100 Kč do dalšího fakturačního období (-1); reklamační lhůta do 30 dnů od splatnosti vyúčtování (-1); zdražení oznámí jenom na webu (-2); nezmiňuje 3měsíční výpovědní lhůtu po zdražení (-2)
Carbounion Komodity
VOP elektřiny od 15.4.2014
VOP plynu od 15.4.2014
8 kladných bodů (44 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 2 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-1); dodavatel může za jistých podmínek upravovat zálohy během celého roku (-1); může převést přeplatek až 500 Kč do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta do 30 dnů vystavení faktury (-1); změny podmínek oznámí jenom na svém webu (-2); nezmiňuje 3měsíční výpovědní lhůtu po změně podmínek (-2)
Centropol Energy
VOP elektřiny od 5.2.2012
VOP plynu od 1.8.2010
8 kladných bodů (44 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); úprava záloh během celého roku (-1); může převést celý přeplatek do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta do 30 dnů od splatnosti vyúčtování (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1); VOP plynu odporují zákonným výpovědním lhůtám při změně podmínek (-2)
Comfort Energy
VOP elektřiny + plynu od 1.1.2014
9 kladných bodů (50 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické obnovení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); za jistých podmínek úprava záloh během celého roku (-1); přeplatek až 100 Kč může převést do dalšího fakturačního období (-1); podmínky pro reklamaci obsahují formulaci, že je možná „ve lhůtě 30 dnů ode dne splatnosti vyúčtování“ (-1); negarantuje adresné a individuální informování o případném zdražení nebo změně VOP; (-1); nezmiňuje 3měsíční lhůtu pro odstoupení po změně podmínek (-2)
Česká energie
VOP elektřiny od 1.7.2014
VOP plynu od 1.7.2014
13 kladných bodů (72 %)
výpovědní lhůta při smlouvě na dobu neurčitou trvá 3 měsíce (-1); dodavatel může za jistých okolností průběžně měnit výši zálohy (-1); lhůta pro reklamaci vyúčtování je omezena na 30 dnů od jeho doručení (-1); zdražení nebo změna obchodních podmínek nemusí být oznámena adresně a individuálně (-1); Česká energie v obchodních podmínkách uvádí, že může zákazníkovi účtovat pokutu za příliš malou spotřebu (-1)
ČEZ Prodej
VOP elektřiny od 1.1.2014
VOP plynu od 1.1.2014
13 kladných bodů (72 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); úprava výše, počtu a splatnosti záloh během celého roku (-1); může převést všechny přeplatky do dalšího fakturačního období (-2); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1)
E.ON Energie
VOP elektřiny od 1.1.2013
VOP plynu od 1.1.2013
14 kladných bodů (78 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); reklamační lhůta do 90 dnů od splatnosti faktury (-1); změnu podmínek oznámí jenom na webu a ve svých kontaktních místech (-2);
Elimon
VOP elektřiny + plynu od 1.6.2014
10 kladných bodů (56 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 30 dnů před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); může převést přeplatek až 50 Kč do dalšího fakturačního období (-1); reklamační lhůta do 30 dnů od vystavení faktury (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1); nezmiňuje 3měsíční výpovědní lhůtu po změně podmínek (-2)
Energie2
VOP elektřiny od 1.1.2014
VOP plynu od 1.1.2014
13 kladných bodů (72 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); dodavatel může za jistých okolností během celého roku měnit výši a četnost záloh (-1); změnu podmínek nebo zdražení oznámí jenom na webu (-2); na webu dodavatele je obtížně (ne)dohledatelný Ceník speciálních služeb, zmiňovaný ve VOP (-1)
Enra Services
VOP plynu od 1.2.2014
10 kladných bodů (56 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); dodavatel může za jistých okolností během celého roku měnit výši a četnost záloh (-1); může převést přeplatek až 200 Kč do dalšího fakturačního období (-1); reklamační lhůta do 30 dnů od splatnosti vyúčtování (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1); odstoupení kvůli změně podmínek podmiňuje odkazem na související pasáž VOP (-1)
EP Energy Trading (EPET)
VOP elektřiny od 1.10.2014
VOP plynu od 1.10.2014
11 kladných bodů (61 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou o 1 kalendářní rok, pokud nejpozději 3 měsíce jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); dodavatel může za jistých okolností během celého roku měnit Platební kalendář (-1), může převést celý přeplatek do dalšího fakturačního období (-2); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1)
Europe Easy Energy (3E)
VOP elektřiny + plynu od 1.1.2015
14 kladných bodů (78 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); dodavatel může po fakturačním období kratším než 7 měsíců převést celý přeplatek do dalšího fakturačního období, podobně převádí přeplatek do 100 Kč. (-2); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1)
Fonergy
VOP elektřiny od 1.1.2015
VOP plynu od 1.1.2015
16 kladných bodů (89 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); může převést přeplatek až 100 Kč do dalšího fakturačního období, není-li dohodnuto jinak (-1)
Gas International
VOP plynu Jistota od 2.1.2011
VOP plynu Volnost od 8.5.2010
9 kladných bodů (50 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); dodavatel může za jistých okolností během celého roku měnit částky, počty a splatnost záloh (-1); reklamační lhůta do 30 dnů od splatnosti vyúčtování (-1); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2); lhůty pro odstoupení kvůli změně podmínek odporují energetickému zákonu a vyhlášce ERÚ (-2)
Global Energy
VOP elektřiny od 1.6.2014
VOP plynu od 1.6.2014
10 kladných bodů (56 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 30 dnů před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-1); úprava výše, počtu a splatnosti záloh během celého roku (-1); reklamační lhůta do 60 dnů od doručení vyúčtování (-1); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2); lhůty pro odstoupení částečně odporují energetickému zákonu a vyhlášce ERÚ, protože oznámení e-mailem (bez doručenky) nelze považovat za „adresné a individuální“ (-1); úrok za platební prodlení 0,2 % denně (-1);
Lama energy
VOP elektřiny + plynu od 1.8.2012
7 kladných bodů (39 %)
ve VOP je zmíněný registrační poplatek (-1); výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); dodavatel může převést přeplatky do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta do 30 dnů od doručení faktury (-1); změnu podmínek dodavatel oznámí jenom na webu (-2); není explicitně zmíněná lhůta pro odstoupení po změně podmínek (-2)
MND
(Moravské naftové doly)
VOP elektřiny od 1.1.2014
VOP plynu od 1.1.2014
12 kladných bodů (67 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); dodavatel může převést přeplatek až 500 Kč do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta do 30 dnů od doručení faktury (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1); nezmiňuje 3měsíční výpovědní lhůtu po změně podmínek (-2); na webu jsme nenašli „dodatkový balíček“, zmíněný v podmínkách (-1)
Optimum Energy
VOP elektřiny + plynu od 1.1.2014
10  kladných bodů (56 %)
automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); dodavatel může za jistých okolností během celého roku měnit výši, počet a splatnost záloh (-1); může převést všechny přeplatky do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta do 30 dnů od splatnosti vyúčtování (-1); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2)
Pražská energetika (PRE)
VOP elektřiny + plynu od 1.1.2014
14 kladných body (78 %)
může převést všechny přeplatky do dalšího fakturačního období (-2); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2)
Pražská plynárenská
VOP elektřiny od 1.1.2014
VOP plynu od 1.1.2014
13 kladných bodů (72 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději měsíc před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-1); dodavatel může měnit zálohy během celého roku (-1); může převést přeplatek až 100 Kč do dalšího fakturačního období (-1); reklamační lhůta do 30 dnů od doručení faktury (-1)
Primagas
VOP plynu od 16.1.2014
7 kladných bodů (39 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 2 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-1); dodavatel může měnit zálohy během celého roku (-1); může převést celý přeplatek do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta do 30 dnů od splatnosti vyúčtování (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1); nezmiňuje 3měsíční výpovědní lhůtu po změně podmínek (-2); PRIMAGAS je oprávněn požadovat i náklady spojené s vymáháním dluhu (-2)
Right Power Energy
VOP elektřiny od 1.2.2014
VOP plynu od 1.2.2014
9 kladných bodů (50 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 1 měsíc před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-1); úprava záloh během celého roku (-1); může převést celý přeplatek do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta do 30 dnů od vystavení vyúčtování (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1); při platebním prodlení delším než 14 dnů pokuta minimálně 500 Kč (-2)
RWE Energie
VOP elektřiny od 23.4.2014
VOP plynu od 23.4.2014
12 kladných bodů (67 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); dodavatel může kdykoliv měnit zálohy (-1); může převést přeplatek až 200 Kč do dalšího fakturačního období (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek, „Zákazník se zavazuje průběžně sledovat oznámení pro Zákazníky na webových stránkách RWE a na kontaktních místech RWE“ (-1); explicitně nezmiňuje 3měsíční výpovědní lhůtu po změně smluvních podmínek – pouze odkazuje na energetický zákon (-2)
SPP CZ
VOP plynu od 1.1.2014
13 kladných bodů (72 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); dodavatel je oprávněn provést zápočet i své nejisté pohledávky proti pohledávce zákazníka (-2); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2)
Vemex Energie
VOP elektřiny od 1.1.2015
VOP plynu od 1.1.2015
8 kladných bodů (44 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); smlouva na dobu určitou je automaticky obnovena nebo prodloužena minimálně na 12 měsíců, pokud alespoň 3 měsíce předem písemně nepotvrdíte plánované ukončení (-1); dodavatel vám vrátí přeplatek převyšující 100 Kč, ovšem pouze pokud jej o to písemně požádáte (-2); nenabízí adresné a individuální oznámení změny podmínek (-2); pomíjí 3měsíční výpovědní lhůtu po změně smluvních podmínek (-2); kvůli platebnímu prodlení chce dodavatel po zákazníkovi úrok 0,5 % a zároveň smluvní pokutu 0,5 % z dlužné částky za každý den, navíc pohledávka starší než 1 měsíc může předat k vymáhání třetí straně (-2)
X Energie
VOP elektřiny + plynu od 1.1.2014
13 kladných bodů (72 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); dodavatel může za určitých podmínek měnit výši, počet a splatnost záloh během celého roku (-1); může převést přeplatek až 100 Kč do dalšího fakturačního období (-1)
Yello Energy
VOP elektřiny + plynu od 1.1.2014
11 kladných bodů (61 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); může převést celý přeplatek do dalšího fakturačního období (-2); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2); nezmiňuje explicitně 3měsíční výpovědní lhůtu po změně podmínek (-2)

Důvěryhodnější bývají společnosti, které zbytečně nematou člověku hlavu, a nastavují jasná pravidla spolupráce. Bohužel někteří dodavatelé nyní používají více VOP: pro různé „produkty“ nebo různá období, kdy byly smlouvy uzavírané. Proto pod jménem každého dodavatele uvádíme, jaké obchodní podmínky vlastně hodnotíme: pro kterou energii a období. Všechny hodnocené obchodní podmínky si můžete otevřít tak, že rozkliknete příslušné „VOP“.

Pro pořádek dodejme, že kromě zkratky VOP (všeobecné obchodní podmínky) používají některé společnosti také OP (obchodní podmínky), OPD (obchodní podmínky dodávky), VOPDE (všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny) a VOPDP (všeobecné obchodní podmínky dodávky plynu). Fakticky jde vždycky o tentýž druh dokumentu.

Analýzu jsme vypracovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale obchodních podmínek jsou stovky a novináři jsou taky chybující lidé. Pokud jste v hodnocení našli chybu, napište nám, prosíme, na e-mailovou adresu [email protected].

Aktualizace: 11. 2. 2015 bylo opraveno hodnocení Fonergy podle letošních VOP.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Komentáře

11 thoughts on “Srovnali jsme obchodní podmínky dodavatelů elektřiny a plynu!

 1. Vaclav napsal:

  Hodnocení musí být opačné: Lhůtu pro reklamaci omezuje minimálně na 30 dnů (- 1), anebo na méně než 30 dnů (- 2).

 2. Václav napsal:

  Myslel jsem tedy lhůtu na vyřízení reklamace, ne na její podání…

 3. Petr Woff napsal:

  V tomto srovnání hodnotíme lhůtu pro podání reklamace. Máte pravdu, že lhůtu pro vyřízení reklamace bychom museli hodnotit naopak: Čím kratší, tím pro zákazníka lepší. Jinak: „Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného
  odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
  prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě,“ říká zákon o ochraně spotřebitele. http://www.cenyenergie.cz/reklamace-faktury-za-energie-elektromeru-plynomeru-a-vodomeru/

 4. Jakub Malinovský napsal:

  Chybí mi tu Fosfa. Proč ji nezahrnujete?

  • Petr Woff napsal:

   Ve srovnání jsou 1/ významní dodavatelé (nad 5 000 odběrných míst elektřiny a plynu), 2/ dodavatelé, ke kterým přecházeli nebo přecházejí naši čtenáři prostřednictvím webu CenyEnergie.cz (proto máme odpovědnost tyto dodavatele dlouhodobě sledovat). V článku nemají místo firmy, které aktuálně nesplňují první, ani druhou podmínku.

   • Jakub Malinovský napsal:

    Pak doporučuji úpravu sloganu „Srovnáváme nabídky všech 40 dodavatelů na českém trhu“ na něco pravdivějšího ve stylu „Srovnáváme nabídky velkých dodavatelů a našich obchodních partnerů na českém trhu“.

    • Petr Woff napsal:

     Pokud myslíte slogan na úvodní, již poněkud zastaralé straně celého webu CenyEnergie.cz, tato věta bude zcela nahrazena.
     (Existují už stovky subjektů, kterým Energetický regulační úřad přidělil licenci k obchodu s elektřinou nebo plynem. Přesný počet ale osobně nepovažuju za úplně relevantní, protože většina těchto dodavatelů zatím získala jenom nemnoho odběrných míst, a vzhledem k vývoji trhu nepředpokládám v „dohledné době“ zásadní změny.)

 5. Tomáš napsal:

  Tak jsem Fonergy vybral před půl rokem dobře. Ještě ke Comfort Energy, u kterých jsem byl původně. Měli by dostat mínus ještě za to, že jejich VOP jsou na jejich webu trvale nedostupné (odkaz na ně na jejich webových stránkách směřuje někam do prčic, a to už přes půl roku) a další mínusy za to, že nové ceníky původních tarifů zveřejňují na stránkách v těžce nepřehledném archívu ceníků (Zákaznická podpora – archív dokumentů – ceník PRIM pro rok 2015… kdo by to tam hledal, že?)

  • Petr Woff napsal:

   Tomáši, máte pravdu, že odkaz na spodní liště webu Comfort Energy nikam nevede: https://www.comfortenergy.cz/zakaznicka-podpora/documents/94249/124747/obchodni-podminky-comfort-energy.pdf Obchodní podmínky jsou trochu skryté tady [dokument „Rámcová smlouva a Všeobecné obchodní podmínky (VOP platné od 1.1.2014)“]: https://www.comfortenergy.cz/zakaznicka-podpora/dokumenty-na-stazeni Není to „úplně uživatelsky přívětivé“.

   Podobně na webu RWE není sekce „Ke stažení“ pod odkazem „Ke stažení“, ale pod odkazem „Pro zákazníky“, což může mást: http://www.rwe.cz

   To jsou podle mě spíše náměty k případnému hodnocení internetových stránek – například bychom mohli požádat několik lidí, aby na webech dodavatelů našli VOP, ceníky, kontakty a měřili bychom časy hledání, respektive srovnali bychom, zda to třeba do 15 minut vzhledem k (ne)přehlednosti webů vůbec zvládnou.

   • Tomáš napsal:

    Petře, děkuji za odpověď. A díky za moc užitečné stránky. Spousta lidí se změny dodavatele bojí, právě kvůli „šmejdům“ v podobě podomních prodejců. Moje máma takhle naletěla B…..a energy. Fonergy jsem si zvolil právě díky tomu, že žádné podomní prodejce neposílají, dodržují etický kodex, mají přehledné stránky… a vlastně díky tomuto srovnávači. Byla to hodně dobrá volba. Takže ještě jednou díky, Tomáš

    • Petr Woff napsal:

     Tomáši, existuje více dobrých dodavatelů, a Fonergy mezi ně momentálně patří.

     Tým CenyEnergie.cz Vám děkuje za povzbuzení. (Chceme, aby tenhle web lidem pomáhal – jinak by neměl smysl :-)).

     Mějte se pěkně!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *