Velikost hlavního jističe: Jak ji spočtete?

Pátráte stále po tom, kde ještě ušetřit za elektřinu? Možná stačí zvolit si vhodnou velikost hlavního jističe. Proč je velikost jističe důležitá a jak ji správně zvolit? Jaký je postup při navýšení nebo snížení velikosti hlavního jističe?


24. 8. 2010

Autor

Hlavní jistič elektroměr jsou dva elektrické přístroje, na které přijde řeč vždy, když se jedná o připojení odběrného místa, výběr nebo změnu tarifu, distribuční sazby či dodavatele elektřiny. Nesprávná volba proudové hodnoty hlavního jističe může přinést řadu komplikací.

Vhodnou velikostí jističe ušetříte peníze.

Zvláštní pozornost je třeba při sjednávání a změnách smlouvy o dodávce elektřiny věnovat jističi, který je zapojen v rozvaděči ještě před elektroměrem. Jedná se o tzv. hlavní jistič, jehož proudová hodnota v ampérech (A) udává jeho celkovou zatížitelnost spotřebiči v odběrném místě (jednoduše řečeno – od velikosti jističe se odvíjí, kolik spotřebičů můžete v domě zapojit). Zároveň vyjadřuje výši příkonu rezervovaného provozovatelem distribuční soustavy pro dané odběrné místo.

Správná velikost jističe uspoří peníze

Volba proudové hodnoty hlavního jističe závisí na typu, množství a příkonu spotřebičů, které budou v odběrném místě používány. Problémy nastávají většinou ve chvíli, kdy se v domácnosti objeví nový, energetický náročný spotřebič (např. průtokový ohřívač, sušička nebo elektrický sporák), anebo když souhrnný příkon postupně pořizovaných elektrických spotřebičů výrazně překročí hodnotu, s níž bylo uvažováno při dimenzování hlavního jističe.

Energeticky náročné spotřebiče

SpotřebičTypický příkon (kW)
Průtokový ohřívač5 až 20
Elektrický sporák5 až 9
Sklokeramická varná deska2 až 7,5
Vestavná elektrická trouba2,2 až 3,5
Pračka, sušička2 až 3,
Myčka nádobí1 až 2
Rychlovarná konvice1,5 až 2,2
Vysavač1 až 2,2
Žehlička1 až 1,8
Mikrovlnná trouba0,6 až 1,7

Většina elektrických spotřebičů nezatěžuje vedení trvale celým svým jmenovitým výkonem a zdaleka ne všechny elektrospotřebiče jsou používány současně. V domácnostech s nízkou proudovou hodnotou hlavního jističe je ovšem běžné, že některé činnosti se vzájemně vylučují. Nelze například prát, vařit a vysávat koberce zároveň. Nebo aby bylo možno si ke sledování oblíbeného seriálu v televizi uvařit kávu, je potřeba na chvíli vypnout myčku nádobí.

Z pohledu pohodlného používání stále většího množství spotřebičů by bylo nejvýhodnější zvolit proudovou hodnotu hlavního jističe co nejvyšší. Proti tomu ovšem stojí omezená kapacita distribuční elektrické soustavy. Zajištění dostatečné rezervy příkonu podle rostoucích požadavků zákazníků pro její provozovatele představuje nemalé náklady, jejichž část v souladu s platnými předpisy přenášejí na odběratele.

  Platby za jistič
  Jak se liší platby za jistič u největších dodavatelů elektřiny v České republice? Pro srovnání jsme vybrali dva typické příklady.

1. Jistič 1×25 A je dostačující pro byty s tzv. jednofázovým rozvodem, kde není elektřina využívána pro napájení sporáku nebo ohřev vody, ale pouze k provozu běžných elektrospotřebičů.

2. Jistič 3×20 A nebo 3×25 A je vhodný pro byty nebo domy s tzv. třífázovým rozvodem, kde je elektřina využívána také k ohřevu vody (ne však k vytápění).

 

Vyšší hodnota jističe? Platíte víc!

Jednoduše řečeno, od hodnoty hlavního jističe se odvíjí část fixní složky měsíčních plateb za dodávku elektřiny. Čím vyšší je hodnota jističe, tím větší může být energetická náročnost spotřebičů, které lze najednou užívat, ale tím vyšší je zároveň i měsíční platba za rezervovaný příkon. Výměnou hlavního jističe za jistič s nižší hodnotou lze na pravidelných platbách ušetřit.

Měsíční platby za jistič 1×25 A

 • PRE: 36 Kč (produkt Komfort Klasik, sazba D02d)
 • ČEZ: 36 Kč (produkt Standard, sazba D02d)
 • E.ON: 32 Kč (produkt ElektřinaTrend, sazba D02d)

Měsíční platby za jistič 3×25 A

 • PRE: 90 Kč produkt Komfort Klasik, sazba D02d)
 • ČEZ: 90 Kč (produkt Standard, sazba D02d)
 • E.ON: 80 Kč (produkt ElektřinaTrend, sazbaD02d)

Měsíční platba za rezervovaný příkon tvoří součást regulované složky ceny za distribuci elektřiny. Její výše je v cenících dodavatelů uváděna v části označené „Distribuce elektřiny“ nebo „Distribuční sazba“ (členění je uvedeno podle hodnot hlavního jističe).

Vyplatí se vyměnit jistič?

K výměně hlavního jističe za jistič s nižší hodnotou se vyplatí přistoupit až po řádné úvaze a poradě s kvalifikovaným odborníkem, aby náklady s tím spojené nepřesáhly dosažené úspory. Pořízení nového hlavního jističe (včetně instalace) přijde na několik tisíc korun. Pokud by pak odběrateli po čase slabší jistič nestačil, mohl by za jeho opětovnou výměnu zaplatit kromě výše uvedených nákladů i poplatek za navýšení rezervovaného příkonu.

  Jak navýšit hodnotu jističe
  Nedostatečnou hodnotu hlavního jističe lze řešit nejen jejím navýšením, ale také pomocí tzv. hlídače proudového maxima (odlehčovače proudové zátěže). Jde o technické zařízení, které umí postupným vypínáním vybraných spotřebičů omezit „odběrové špičky“ překračující maximální hodnotu proudového zatížení hlavního jističe, a následně je opět zapnout. Pořídit se dá za 3–5 000 Kč.  

Jak změnit hlavní jistič?

 1. Ujasněte si, proč chcete jistič měnit. Pořizujete si nový spotřebič s vyšší spotřebou? Hlavní jistič vám často vypadává? Chcete ušetřit na měsíčních platbách za rezervovaný příkon?
 2. Udělejte si domácí inventuru všech používaných spotřebičů, sepište jejich jmenovitý příkon (naleznete ho na štítcích jednotlivých spotřebičů) a rozmyslete si, které z nich potřebujete používat současně. Nezapomeňte na osvětlení a zohledněte i své předpokládané budoucí potřeby.
 3. V případě jednofázového jističe (obvykle bývá u bytů v bytových domech) hodnotu souhrnného příkonu ve wattech (1 W = 0,001 kW) podělte číslem 230 (hodnota jmenovitého napětí) a získáte orientační proudovou hodnotu hlavního jističe v ampérech. V případě třífázového jističe (obvykle bývá v rodinných domech) je výpočet složitější s ohledem na řešení soudobosti provozu spotřebičů a jejich zapojení do jednotlivých fází. Máte-li ve svém okolí elektrikáře nebo jiného odborníka, který se vyzná v elektrotechnice, poraďte se s ním.
 4. Změnu proudové hodnoty hlavního jističe vám musí schválit váš smluvní dodavatel elektřiny (resp. distributor, máte-li s ním uzavřenu samostatnou smlouvu). Nejprve vyplníte a odešlete žádost o změnu hodnoty jističe a následně (zpravidla do jednoho či dvou týdnů) obdržíte potvrzení o rezervaci příkonu.
 5. Pořízení nového hlavního jističe včetně jeho instalace, popř. revize, si většinou budete muset zajistit (a také samozřejmě uhradit) sami. Někteří dodavatelé elektřiny vám dají seznam firem, s nimiž mají uzavřenu smlouvu. Před zahájením prací je třeba nahlásit odplombování hlavního jističe (viz výše).
 6. Po ukončení prací a případné revizi autorizovaný technik vystaví podklady pro změnu smlouvy a jistič provizorně zaplombuje.
 7. Následuje úhrada poplatku za navýšení rezervovaného příkonu, podpis nové smlouvy a zaplombování jističe technikem dodavatele elektřiny.
 8. V případě jakýchkoliv nejasností je nejlepší kontaktovat třeba na zákaznické lince svého dodavatele elektřiny a ujasnit si další postup.
  Co to je jistič?
  Jistič je samočinný vypínač, který přeruší elektrický obvod při zkratu nebo přetížení. Bývá vybaven elektromagnetickou spouští, reagující okamžitě na nadměrný průtok elektrického proudu (zkrat). Použitím správného jističe lze předejít úrazu elektrickým proudem anebo poškození elektrických zařízení při poruše elektrického obvodu.

Hlavní jistič musí odpovídat stanoveným technickým normám a musí být opatřen jednoznačným označením jmenovité hodnoty proudu (zvláštní barva ovládací páčky) a jeho vypínací charakteristiky. Rozvaděč s hlavním jističem je stejně jako elektroměr zaplombován. Jeho instalaci a výměnu může provádět pouze technik s příslušným oprávněním, a to po nahlášení prací příslušnému dodavateli elektřiny.

 
Pojďme spočítat, kolik můžete ušetřit!
Štítky:

Komentáře

5 thoughts on “Velikost hlavního jističe: Jak ji spočtete?

 1. Vašek Nofran napsal:

  Dobrý den..Moc vám děkuji za všechny informace..Velice mne pomohou při výměně 3 fázového jističe na 1 fázový a jak postupovat..Výměnu provedu a po mne potopa..Z důchodu si dovolit 3 fázový jistič nemohu..Je to pro mne luxus…

 2. Eva Bur napsal:

  Bydlíme v paneláku a myslím, že všechny staré paneláky mají jističe 3x25A. Jsme důchodci a nejsme nároční, mikrovlnku nepoužíváme, myčku nemáme, v provozu máme jen nedávno koupené spotřebiče – TV, PC, pračka, lednice, rychlovarka, žehlička a vysavač. Na ty by snad 1 x 25A fáze stačila. Ale co se sporákem? Podobné problémy budou mít asi tisíce obyvatel v panelácích.

  • val napsal:

   Nové varné desky umožňují zapojení 220 V, samostatné trouby jsou na 220V. Stačí vyměnit stávající 3 fázový jistič ke sporáku za samostatný jistič 16A pro troubu a samostatný 16 A pro varnou desku (plotýnky). Pak můžete hlavní jistič 3×25 vyměnit za 1×25

   • TIČR napsal:

    Vážený Pate a Mate.
    Vaše rady naprosto ignorují platné normy a právní předpisy, podle kterých musí být odběrná místa pro byty se stupněm elektrizace „B“, což jsou byty ve kterých se k vaření používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kW (varná deska má příkon cca 6až 7 kW) napojeny zásadně třífázově-viz ČSN 33 2130 ed. 2 a ed. 3 kapitola 7.6.10. Při soudobém příkonu celého bytu, což je součet všech instalovaných spotřebičů připojených na el. síť, tkzv. hodinové maximum, 11 a více kW musí být podle uvedené normy instalovaný třífázový jistič před elektroměrem s minimálmím jmenovitým proudem 25A/B. Pokud uživatel přesto sám rozhodne o snížení hodnotoy hlavního jističe před elektroměrem, může to udělat na svou zodpovědnost pouze zase v třífázové řadě. To znamená že místo stanoveného třífázového jističe 25A/B může naistalovat jistič s níšším jmenovitým proudem, ale zase třífázový, v žádném případě jedofázová jak mu doporučujete.
    TIČR

 3. Ludmila Lošáková napsal:

  Dobrý den! Bydlím v domě se dvěma domácnosti, a máme dva jističe, ale jen jedny hlavni hodiny a druhé odpočtové! Tak jestli to dobře chápu, tak máme hlavní jistič a na ten je napojen máš. Jak se bude toto řešit! Děkuji za odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *