Převod m3 na kWh provádíme podle koeficientu 10,81

Kvalita zemního plynu závisí na jeho chemickém složení a hustotě. Přesný převod m3 na kWh zajišťují distributoři, aktuální stav nám prozradili úředníci.


29. 3. 2024

Autor

Na plynoměrech vidíme svoji spotřebu, vyčíslenou v krychlových metrech (m3). Jde o objemovou jednotku, která dostala lidovou přezdívku „kubík“ a pojme 1 000 litrů (l). Ještě na začátku 21. století bývalo také vyúčtování za zemní plyn vyjádřené stejně – prostřednictvím kubických metrů. Od 1. dubna 2001 však probíhá povinný převod m3 na energetické jednotky: kilowatthodiny (kWh) nebo tisícinásobné megawatthodiny (MWh).

Proč záleží především na energii zemního plynu?

Nová účetní pravidla nyní platí v celé Evropské unii, díky její společné legislativě. Češi, stejně jako Slováci nebo třeba Němci přece neodebírají zemní plyn proto, aby měli plné trubky – nýbrž proto, aby mohli vařit, ohřívat vodu a vytápět. Záleží tedy na energii dodaného paliva, nikoli na jeho objemu. Přesný převod m3 na kWh musí zohlednit tyto faktory:

  • chemické složení samotné komodity
  • nadmořskou výšku a teplotu odběratelské lokality.

Zemní plyn má větší energetický potenciál, pokud obsahuje více methanu. Takže občané České republiky dostávají různou kvalitu podle toho, na jaký zásobník a naleziště jsou napojeni.

Navíc záleží také na hustotě dodané chemické směsi, která stoupá díky vyššímu atmosferickému tlaku a nižší teplotě. Takže obyvatelé stejného města dostávají hutnější, nebo řidší zemní plyn podle toho, jestli bydlí v údolí, na kopci, v chladnějším, či teplejším obvodu.

Užitná hodnota zemního plynu tkví v jeho kvalitě (energii), ne v jeho kvantitě (objemu).

Proto distributoři a dodavatelé musejí převádět kubíky (objemovou jednotku) na kilowatthodiny (energetickou jednotku).

Díky tomu každý odběratel v České republice i celé Evropské unii ví, kolik tepla kupuje.

Žena vaří na plynovém sporáku, převod m3 na kWh

Převod m3 na kWh pomocí aktuálního koeficientu 10,81

Závisí tedy na několika proměnných, které monitorují distributoři (správcové regionálních plynovodů). Rozptyly ovšem nebývají propastné a podle poslední celoroční zprávy Energetického regulačního úřadu v České republice platí průměrný vztah: 1 m3 = 10,81 kWh. Podle tohoto koeficientu počítá naše kalkulačka.

Například: 150 m3 zemního plynu = 1 621,5 kWh (150 x 10,81) = přibližně 1,6 MWh (nyní dělíme tisícem, abychom přešli na vyšší jednotku).

Přesný převod m3 na kWh jednak zaručuje, že různí odběratelé mohou dostat za stejné peníze totožnou protihodnotu, a nikdo nebude diskriminován. (V praxi ovšem záleží ještě na vybraném dodavateli, respektive ceníku.) Navíc můžeme porovnávat alternativní paliva a další energetické formy, abychom se ujistili, jestli není výhodnější třeba elektřina nebo dřevní peleta.

Štítky: , ,