Distributor plynu


26. 8. 2010

Autor

Plynárenské společnosti musely od ledna 2007 oddělit svou distribuční a obchodní činnost. Díky tomu se na trhu začali odlišovat dodavatelé plynu, kteří nakupují plyn za účelem dalšího prodeje, a distributoři plynu, kteří zajišťují plynulý chod plynovodní sítě. Důvodem tohoto opatření byla především snaha o větší průhlednost trhu. Distributor plynu je tedy společnost, která zajišťuje distribuci – tedy přenos plynu až do našich domácností.

Co distributor plynu dělá?

Distributor zajišťuje přepravu plynu, k čemuž slouží plynárenské soustavy tvořené vysokotlakými, středotlakými a nízkotlakými plynovody a přípojkami (o celkové délce zhruba 72 000 km) a dalšími technickými zařízeními. Díky dostatečné kapacitě umožňuje distribuční soustava pokrýt poptávku všech odběratelů. Aby byly dodávky plynu spolehlivé, musí také distributoři provádět např. vnitřní inspekce tranzitních plynovodů, kontroly těsnosti ostatních sítí atp. Distribuční soustava je navíc 24 hodin denně monitorována dispečinky jednotlivých distributorských společností, které navzájem spolupracují.

Distributoři plynu v České republice

Zákazníků, kteří v ČR využívají napojení na plynovodní síť, jsou necelé 3 miliony. Aby mohly být nároky všech z nich uspokojeny, působí na českém trhu regionální distributorské společnosti. Jsou to RWE GasNet ze skupiny RWE, která zásobuje asi 2,3 milionu zákazníků. Další společnost E.ON Distribuce dodává plyn cca 110 000 zákazníkům především v jihočeském regionu. V Praze a příměstských oblastech pak působí Pražská plynárenská Distribuce, která má na starost dodávky pro zhruba 443 000 odběratelů.

Cena za činnost distributora plynu

Cena, kterou dohromady za plyn zaplatíme, se skládá z regulované složky, jejíž výši určuje Energetický regulační úřad, a složky neregulované, kterou si určují sami dodavatelé plynu. Cena za distribuci plynu je zahrnuta do regulované složky a jde na účet příslušného distributora plynu.

Štítky: , , ,