Distributor plynu dostává 21 % ceny, koukněte na mapu

Společnosti GasNet, Pražská plynárenská a E.ON (respektive EG.D) zajišťují, aby beztvará a bezbarvá energie proudila do domácích kotlů nebo kamen. Příslušný regionální distributor plynu potom inkasuje zhruba pětinu celkové ceny, kterou zaplatí koncový spotřebitel. Zbytek připadne státu a především obchodníkovi, od kterého kupujete samotnou energii.


30. 11. 2020

Autor

Největší ložiska zemního plynu jsou v Rusku, odkud většina exportu míří k evropským odběratelům. Mezistátní plynovody dostaly různá jména a vedou přes Turecko (Blue Stream, TurkStream), Ukrajinu (Sojuz, Bratrství), Bělorusko (Jamal) a Baltské moře (Nord Stream). Obě severní linky ústí do Německa (Opal), které se stalo naším nejvýznamnějším transportním partnerem.

Česká republika přebírá zemní plyn především ze Saska, aby obratem převážnou část předala do Bavorska. K mezistátním tranzitům slouží páteřní přepravní soustava (Gazela, Transgas), kterou provozuje společnost Net4Gas s.r.o. Ovšem tyto „dálnice“ mají odbočky do regionů, aby svoje dodávky dostávaly také tuzemské domácnosti, firmy a další instituce.

Kdo dopravuje zemní plyn ke koncovým odběratelům

Na společnost Net4Gas navazuje místní distributor plynu, který přivede energii do domácích kotlů nebo kamen.

V každém tuzemském regionu nebo mikroregionu působí jedna společnost, která tam zájemcům zařizuje nové plynové přípojky, instaluje plynoměry, provozuje místní plynovody a počítá individuální spotřebu. Českou republiku proto rozdělujeme na takzvané „distribuční soustavy“, označované podle místních „distributorů“:

Distribuční soustava (území, regiony), distributor plynu

GasNet, Pražská plynárenská, E.ON (EG.D) a ostatní

Srovnejme největší distribuční soustavy podle počtu odběrných míst a přepraveného zemního plynu (v megawatthodinách). Údaje zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ), za minulý kalendářní rok.

OblastOdběratelůSpotřeba
Česká republika2 834 50991 397 634
GasNet2 292 08770 936 221
Pražská plynárenská420 2029 177 140
E.ON114 0673 399 147
Ostatní8 1537 885 126

Zdaleka největší distributor plynu je GasNet, který obsluhuje 81 % odběrných míst a zajišťuje 78 % celkové koncové spotřeby. Pražská plynárenská a E.ON provozují minoritní soustavy. Jako „ostatní“ jsou označeni odběratelé, napojení přímo na páteřní přepravní soustavu, a také lokální distribuční soustavy: Energie CZ s.r.o., PQS energo s.r.o., Quantum a.s., VLČEK Josef – elektro s.r.o.

Distributor plynu dostane zhruba pětinu z celkové ceny

V České republice původně existovaly multifunkční akciové společnosti: Jihočeská, Jihomoravská, Pražská, Severočeská, Severomoravská, Středočeská, Východočeská a Západočeská plynárenská. Ve vymezených regionech, podle kterých byly pojmenovány, prodávaly zemní plyn a zároveň zajišťovaly jeho přepravu. Ve svých teritoriích měly monopolní postavení, takže spotřebitel nemohl ovlivnit cenu.

Většina distribučních soustav byla postupně spojena pod značkou RWE, později innogy, nyní GasNet. Na jejich provoz mají dneska licenci západoevropští investoři. Výjimku představuje Pražská plynárenská, která 100% patří hlavnímu českému městu.

Díky evropské legislativě však nyní musejí být odděleni dodavatelé (prodejci) a distributoři (přepravci):

  • Dodavatele plynu můžete změnit, abyste zaplatili méně za energii.
  • Distributor plynu zůstává stejný, podobně jako infrastruktura (trubky), dokud se eventuálně nepřestěhujete.

Domácnost platí za zemní plyn, jeho přepravu a další související služby dohromady. Nicméně uhrazené peníze jsou následně rozděleny mezi zainteresované subjekty. Nejdražší bývá samotná energie, takže největší podíl (přes 61 %) obvykle náleží dodavateli.

Distributor plynu dostává kolem 21 % z celkové ceny. Tento podíl může být vyšší, pokud máte levného dodavatele anebo nízkou spotřebu.

Zbytek, především DPH (daň z přidané hodnoty) připadne státu.

Štítky: , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *