Licence na dodávku elektřiny

Licence na dodávku elektřiny vydává Energetický regulační úřad (ERÚ). Tyto licence jsou určeny obchodníkům – fyzickým nebo právnickým osobám, které chtějí nakupovat elektřinu za účelem jejího prodeje.  Licence se uděluje jak pro samotné obchodování s elektřinou, tak pro distribuci elektřiny, přenos elektřiny a výrobu elektřiny. Oficiální seznam rozhodnutí o udělení, zrušení nebo zániku licence uveřejňuje Energetický regulační úřad Číst více


25. 3. 2011

Autor

Licence na dodávku elektřiny vydává Energetický regulační úřad (ERÚ). Tyto licence jsou určeny obchodníkům – fyzickým nebo právnickým osobám, které chtějí nakupovat elektřinu za účelem jejího prodeje.  Licence se uděluje jak pro samotné obchodování s elektřinou, tak pro distribuci elektřiny, přenos elektřiny a výrobu elektřiny. Oficiální seznam rozhodnutí o udělení, zrušení nebo zániku licence uveřejňuje Energetický regulační úřad dle zákona č. 458/2000 Sb. v Energetickém regulačním věstníku.

Platnost licence na dodávku elektřiny

Platnost licencí, které ERÚ uděluje, je omezená. Licence pro obchod s elektřinou je udělována na dobu 5 let, licence činnosti Operátora trhu se uděluje na dobu 25 let. Kromě toho zde platí, že subjekt, který získal jednu licenci v oblasti energetiky, nedostane již žádnou další. Například distributor elektřiny nemůže být zároveň obchodníkem s elektřinou. Tři společnosti, které se zabývají obchodem s elektřinou i její distribucí (tj. ČEZ, E.ON a PRE) se proto musely rozdělit na samostatné subjekty – např. ČEZ Prodej (obchoduje se silovou elektřinou) a ČEZ Distribuce (rozvádí elektřinu pomocí vedení).

Přehled udělených licencí pro dodávky elektřiny

Kdo je držitelem licence pro dodávky elektřiny, můžete zjistit na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu. Seznam držitelů licencí však nepředstavuje pouze aktivně působící obchodníky, ale všechny držitele licencí.

Možnost získat licenci a účastnit se tak trhu s elektřinou je důsledkem celkové liberalizace trhu s elektřinou. Původně „chráněný zákazník“, pro něhož byla cena dodávky elektřiny plně stanovována Energetickým regulačním úřadem, se díky liberalizaci stává tzv. „oprávněným zákazníkem„. Nyní si můžete zvolit a svobodně změnit svého dodavatele elektřiny podle vašeho vlastního uvážení.

Štítky: , , , ,