Mění se způsob účtování tepla – bude spravedlivější


8. 12. 2015

Autor

Pokud bydlíte v bytovém domě a využíváte teplo z centrálního zdroje, připravte se na změny v účtování spotřeby. Nová vyhláška totiž mění způsob, jakým se spotřeb tepla rozúčtuje na jednotlivé byty. Konečné vyúčtování spotřeby tepla bude spravedlivější k těm, kdo topí průměrně.

Nový způsob výpočtu spotřeby tepla nejvíce uvítají ti, kdo doma topí tak nějak normálně. Tedy nepřetápějí, ale ani nemají své radiátory stále vypnuté.  Zatímco dříve se výše úhrady za teplo mohla pohybovat v rozmezí +- 40 %, na základě nové vyhlášky je možné rozmezí od -20 % do +100 %. Díky tomu je možné spravedlivě vyúčtovat i spotřebu tepla těm, kdo doma topí nestandardně. A kdo to je?

Šetřílci, na něž doplácí sousedé

Možná také znáte někoho, kdo má radiátory pořád vypnuté a libuje si, jak šetří peníze za vytápění. Ve skutečnosti ale tento šetřílek žije na úkor svých sousedů. Teplo do jeho bytu se totiž dostává prostupem od sousedů, kteří vlastně jeho teplo v konečném důsledku platí. Efekt prostupu tepla mezi byty je přitom větší, než by se mohlo na první pohled zdát. Například v bytě, kde se vůbec netopí, klesne teplota ve srovnání se zbytkem domu maximálně o tři stupně. Byt je tak mírně chladnější, přesto k jeho vytápění stačí prostup tepla z okolí. Zatímco dříve mohl takový šetřílek snížit svůj učet na teplo o 40 %, nově pouze 20 %.

Ti, kdo plýtvají teplem

Na druhé straně stojí domácnosti, které teplem příliš plýtvají  – zbytečně přetápí, nebo mají neustále otevřená okna. Většinou jde například o kuřáky, kteří často zbytečně větrají. Tyto domácnosti pak mohou nově zaplatit až dvojnásobek běžných nákladů na teplo.

Kdo topí průměrně, může si polepšit

Naopak, ten, kdo topí v souladu s doporučením odborníků – nepřetápí, ale radiátory ani nevypíná, si může i finančně polepšit. Tím, že nová pravidla umožní spravedlivější rozúčtování, mohou průměrné domácnosti platit za teplo méně. Nebudou totiž muset doplácet na dvě výše uvedené extrémní skupiny spotebitelů.