RWE prodělává na dlouhodobých nákupních kontraktech


6. 6. 2011

Autor

  • Možné ztráty z obchodu s plynem v následujících letech bude RWE krýt z vytvořené účetní rezervy
  • Levný plyn na světových trzích ztížil pozici RWE v ČR
  • RWE úspěšně vstoupila na český trh s elektřinou, na Slovensku už je dvojkou na trhu s plynem

Obrovský rozdíl mezi cenami zemního plynu dodávaného na základě dlouhodobých smluv a plynu nakupovaným na spotovém trhu je důvodem poklesu zisku skupiny RWE v ČR v roce 2010. Jeho hodnota po zdanění činí 14,528 mld. Kč, což je o 36 % méně než v předchozím období. Tržby se naopak díky nadprůměrně chladnému počasí podařilo RWE zvýšit o 8 % na celkových 147,515 mld. Kč.

Hospodaření celé skupiny RWE v ČR v loňském roce ovlivnil celkový přebytek zemního plynu a kolaps poptávky na světových trzích. „RWE Transgas čelil znevýhodnění dlouhodobých kontraktů vůči nákupům zemního plynu na spotových trzích. Tento fakt spolu se sílící konkurencí pak vedl ke ztrátám zákazníků u našich regionálních plynárenských společností. Současně ale velký objem levného plynu, který byl dostupný na spotových trzích, způsobil pokles poptávky po uskladňovacích kapacitách,“ vysvětlil Martin Herrmann, předseda představenstva RWE Transgas, a.s.

Nevýhodné dlouhodobé kontrakty navázané na cenu ropy způsobily ekonomickou ztrátu RWE Transgas, jejíž zisk po zdanění se od loňska propadl o 131 % na -4,859 mld. Kč. Na tomto výsledku se negativně odrazila tvorba účetní rezervy pro pokrytí možných ztrát z obchodu s plynem v následujících letech. Tržby RWE Transgas meziročně vzrostly o 16 % na 118,130 mld. Kč.

V průběhu roku 2010 jsme vyvolali jednání se společností Gazprom export o úpravě kupní ceny zemního plynu tak, aby odrážela podmínky na trhu. Nedostatek pokroku v těchto jednáních nás loni v prosinci donutil zahájit rozhodčí řízení. Vydání rozhodčího nálezu očekáváme až na konci roku 2012, tedy pokud se nedohodneme dříve,“ dodal Martin Herrmann.

I přes pokles zisku zůstává RWE s aktuálním podílem největším a nejsilnějším hráčem na českém trhu se zemním plynem. Na konci loňského roku dodávala zemní plyn téměř 2,2 milionům zákazníků. Během roku 2010 se RWE stalo druhým největším hráčem také na slovenském trhu se zemním plynem.

Skupina loni úspěšně vstoupila na tuzemský trh s elektřinou. Její nabídka o 10 % levnější energie než od tradičních dodavatelů přilákala k RWE za 8 měsíců loňského roku více než 32 000 domácností. Kromě nich dodávala RWE elektřinu do 2 500 odběrných míst velkým průmyslovým zákazníkům.

Ještě letos bychom se chtěli stát dodavatelem elektřiny pro 100 000 domácností. I proto jsme loni vstoupili jako první energetická společnost v ČR se svými zákaznickými centry do nákupních pasáží a center,“ řekl Tomáš Varcop, člen představenstva RWE Transgas zodpovědný za obchod.

V loňském roce zahájila RWE v ČR program velkých investic do budování energetické infrastruktury. Přes čtyři miliardy korun vynaložila zejména na rozšíření podzemního zásobníku v Třanovicích, na posílení kapacity zpětného toku ze západu na východ, na přípravu plynovodu Gazela a na vybudování propojení plynárenské soustavy ve směru sever-jih. Největší z připravovaných investic RWE by měla být spojena s výstavbou moderní paroplynové elektrárny u Mochova ve středních Čechách.

Štítky: ,