Společnost E.ON kapitálově vstoupila do skupiny LUMEN INTERNATIONAL


22. 3. 2011

Autor

TISKOVÁ ZPRÁVA

Energetická skupina E.ON a LUMEN INTERNATIONAL zintenzivňují vzájemnou spolupráci v oblasti energetických a síťových služeb majetkovým vstupem energetické skupiny E.ON do 3 společností skupiny LUMEN INTERNATIONAL.

E.ON Energie spolupracuje s LUMEN ENERGY 

Společnost E.ON Česká republika, s.r.o., vstoupila 34% podílem do společnosti LUMEN SYNERGY s.r.o., jejímž stoprocentním vlastníkem byla doposud společnost LUMEN INTERNATIONAL a.s. Činnost společnosti LUMEN SYNERGY s.r.o. je zaměřena především na elektromontážní práce, servis, speciální technologie, energeticky úsporné systémy a projekční činnost v oboru ELEKTRO v rámci České republiky.

Společnost E.ON Trend s.r.o. získala od společností LUMEN INTERNATIONAL a.s. a POTYLA s.r.o. 34% obchodní podíl ve společnosti LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY s.r.o., která se specializuje na investice do lokálních distribučních soustav a jejich provozování a zároveň zajišťuje lokální distribuci elektrické energie

Společnost E.ON Energie, a.s., nabyla akcie představující 40% účasti na základním kapitálu společnosti LUMEN ENERGY a.s., jejímiž dalšími akcionáři jsou společnosti LUMEN INTERNATIONAL a.s. a Barlog Capital a.s. Společnost LUMEN ENERGY a.s. patří mezi 5 největších alternativních obchodníků s elektrickou energií a plynem v České republice. Specializuje se na dodávky elektrické energie velkoodběratelům, středním a menším firmám a domácnostem. Kromě toho obchoduje i se zemním plynem a od 1. 9. 2010 jej dodává i menším zákazníkům a domácnostem.

Spolupráce povede k lepším službám pro zákazníky 

Náš vstup do skupiny LUMEN INTERNATIONAL je motivovaný zejména rozšiřováním naší nabídky služeb v oblasti servisních činností energetických sítí. Naším cílem je, nabízet energetické služby našim zákazníkům profesionálně a efektivně. Za tímto účelem hledáme samozřejmě i partnery, kteří nás při naplňování tohoto cíle mohou podpořit. Jsem přesvědčen, že z této spolupráce budou profitovat obě strany. Vysoká odborná kompetence a zákaznicky orientovaný přístup jsou nezbytným předpokladem pro to, abychom se i dále úspěšně prosazovali na energetickém trhu,“ říká ke vstupu energetické skupiny E.ON místopředseda představenstva E.ON Czech Holding AG, Lorenz Pronnet.

Kapitálový vstup skupiny E.ON do našich společností považuji za strategický krok, který povede k vzájemnému doplnění a rozšíření spektra služeb obou skupin s cílem maximálně uspokojit koncového zákazníka při realizaci našich projektů,“ uvedl Mgr. Stanislav Gorčica, předseda představenstva LUMEN INTERNATIONAL a.s. „Důležité je pro nás samozřejmě i kapitálové posílení skupiny, které nám umožní další rozvoj na současném vysoce konkurenčním trhu,“ dodal Gorčica.

O společnostech E.ON a LUMEN INTERNATIONAL 

Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny E.ON Energie AG. E.ON Energie AG je největší soukromý poskytovatel energetických služeb v Evropě a zásobuje elektřinou a plynem asi 15 milionů zákazníků. Česká energetická skupina E.ON zásobuje elektřinou v jižních Čechách a na jižní Moravě 1,2 milionu zákazníků a její podíl na trhu činí asi 20 %. V oblasti plynu disponuje více než 4 000 km dlouhou sítí. Zásobuje plynem více jak 120 000 zákazníků v jižních Čechách a na jižní Moravě.

Skupina LUMEN INTERNATIONAL a.s. sdružuje 14 společností, zaměřených na kompletní práce a servis v oboru ELEKTRO, od elektromontáží, přes obchod s elektrickou energií, servis až po provozování distribučních sítí. Skupina LUMEN INTERNATIONAL patří s obratem 7 miliard Kč k největším středo- a východoevropským společnostem v oboru ELEKTRO. Prostřednictvím svých dceřiných společností působí skupina LUMEN INTERNATIONAL v České republice, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, Německu a Itálii. Individuální projekty realizuje i v Maďarsku, Slovinsku, Nizozemí, Švýcarsku, Rakousku, Turecku, Lucembursku a ve Švédsku. Svou skladbou segmentů MONTÁŽE, ENERGETIKA, SERVIS a ENERGETICKÝ DEVELOPMENT je skupina LUMEN INTERNATIONAL v rámci ČR i celé Evropy výjimečná.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *