Srovnání topných systémů: Infratopení, přímotop a další

(Komerční sdělení) Kolik zaplatíte za pořízení a provoz infratopení v porovnání s přímotopem, plynovým topením či tepelným čerpadlem? Jakou mají jednotlivé topné systémy energetickou účinnost? Nejen tím se zabývala odborná srovnávací studie. Podívejte se na její výsledky!


10. 11. 2011

Autor

Nedávno provedený výzkum firmy Redwell Manufaktur s.r.o., který byl proveden v laboratoři pro přenos tepla a techniky životního prostředí na fakultě strojírenství Aristotelovy univerzity v Thessaloniki, celkově srovnal infratopení se všemi ostatními doposud známými topnými systémy. Výsledkem výzkumu je studie, která přináší jasné výsledky udávající porovnání nákladů za vytápění či energetickou účinnost jednotlivých topných systémů.

Infratopení potřebuje jen 65 % příkonu oproti konvekčnímu topení.

Studie porovnala následující topné systémy:

  • Infratopení značky Wellina
  • Tepelná čerpadla voda/vzduch (v kombinaci s podlahovým vytápěním)
  • Tepelná čerpadla voda/voda (v kombinaci s podlahovým vytápěním)
  • Elektrický přímotop
  • Olejový radiátor (v kombinaci s konvekčními radiátory)
  • Plynové topení – kotel (v kombinaci s konvekčními radiátory)

Fungování topných systémů bylo srovnáváno přímo v praxi

Studie vycházela z německé směrnice EnEV z roku 2009 (o nařízení energetických úspor), z příslušných norem (DIN V 4701-10, EN ISO 7730-2006), a rovněž ze speciálního výpočetního a simulačního software, který zohlednil všechna podstatná stavebně-fyzikální pravidla.

V rámci studie byly srovnány infrapanely Wellina se všemi ostatními doposud známými systémy vytápění
V rámci studie byly srovnány infrapanely Wellina se všemi ostatními doposud známými systémy vytápění

Pro všechny výpočty a porovnání byl navíc založen referenční dům se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Výsledky jednotlivých měření na infrapanelech stejně jako na ostatních topných systémech byly podle uvedených podkladů rovněž zahrnuty do studie.

Co znamenají náklady na energii Eg=0,65?

Na základě izolačních předpisů o plášti budovy podle směrnice EnEV2009 vychází pro infratopení Wellina náklady na energii Eg=0,65. U lépe izolovaných prostor se mohou náklady na energii snížit až na 0,55 (u nízkoenergetických nebo pasivních domů jsou pak náklady na energii ještě nižší).

Náklady na energii Eg=0,65 znamenají, že prostor, který je vytápěn elektrickým přímotopem s příkonem 1 000 wattů, může být nahrazen infratopením o výkonu 650 wattů (1 000 wattů x 0,65), přičemž se v prostoru dosáhne stejné tepelné pohody.

Porovnání nákladů na vynaloženou energii
Porovnání nákladů na vynaloženou energii

Vynaložené náklady na energii infračervených topných zařízení Wellina, kde Eg=0,65, vyplývají ze vzájemné souhry uchování tepelné kapacity a tepelné izolace, množství emisí na povrchových stěnách a z výkonu záření topných přístrojů.

Jak vycházejí náklady za vytápění?

Pro představu úspornosti jednotlivých druhů vytápění byly zohledněny investiční i provozní náklady (v průběhu 20 let), s přihlédnutím na možné zvýšení úroků a cen. Studie ukazuje, že v porovnání se stávajícími systémy vytápění v novostavbách i při rekonstrukcích mají infračervená topná zařízení Wellina celkově nižší náklady.

Odráží se zde také vysoká úspornost infratopení Wellina v kombinaci s fotovoltaikou v pozitivním pohledu celkového zisku po 20letém provozu, který je podmíněn napájením nadbytečné elektrické energie do elektrické sítě.

Porovnání nákladů a výnosů u jednotlivých topných systémů
Porovnání nákladů a výnosů u jednotlivých topných systémů

Výsledky srovnání energetické účinnosti

Srovnávána byla také výše primární energetické spotřeby a nákladů na celkovou životnost topného systému (výroba, provoz, montáž a uskladnění použitého výrobku). Infratopení Wellina, s výjimkou plynového topení, které k vytápění využívá fosilní zemní plyn, společně se všemi současnými topnými systémy, vykazuje nejnižší primární spotřebu energie.

V kombinaci s fotovoltaikou pak infračervené topné systémy Wellina vykazují primární energetickou účinnost, které žádná jiná topná tělesa nedosahují.

Srovnání nákladů na pořízení, provoz a údržbu testovaných topných systémů
Srovnání nákladů na pořízení, provoz a údržbu testovaných topných systémů

Oproti konvekčnímu vytápění stačí infratopení 65 % příkonu

Na základě výsledků studie o energetické účinnosti potřebuje infratopení Wellina pouze cca 65 % a méně příkonu oproti konvekčnímu topnému systému, za předpokladu, že je plášť budovy dobře izolován.

Vycházíme z předpokladu, že při infračerveném vytápění je využita kapacita absorpce tepla a jeho zpětné záření do místnosti. Základ je tvořen vyšší povrchovou teplotou pláště budovy, která umožňuje nastavení nižší prostorové teploty. Toto opatření má také pozitivní vliv na snížení ztráty vzduchu a ovlivňuje tak pozitivně celkovou spotřebu vynaložené energie infračervených topných přístrojů Wellina.

Při vytápění infratopením je využita kapacita absorpce tepla a jeho zpětné záření do místnosti
Při vytápění infratopením je využita kapacita absorpce tepla a jeho zpětné záření do místnosti

Infratopení Wellina má vysokou účinnost

Z konečných výsledků studie vyplývá, že infratopení značky Wellina se zřetelem na všechny srovnávací parametry se v porovnání s ostatními testovanými topnými systémy nachází na předním místě ve svém oboru. V kombinaci s fotovoltaikou pak u žádného jiného topného systému nedocílíme takové energetické účinnosti a úspornosti jako u infratopení Wellina

Také co se týká tepelné pohody, u žádného jiného topného systému není možné dosáhnout takových optimálních prostorových klimatických podmínek jako je tomu u infračervených topných systémů značky Wellina.

Tepelná pohoda s infračerveným vytápěním Wellina

S infračervenými topnými systémy Wellina lze v obytném prostoru snadno vytvořit příjemné klima. Optimální tepelné pohody je dosaženo díky ohřátí povrchu vnitřních stěn v místnosti až o 2 °C. Během provozu infračerveného topného tělesa tak navíc nemají šanci ani plísně či hniloba, které se běžně vyskytují na vlhkých zdech. Vzduch v obytném prostoru tedy neobsahuje prach ani bakterie, přičemž si udržuje konstantní vlhkost. To vše přispívá k vašemu dobrému pocitu a pohodě.

Porovnání tepelné pohody u jednotlivých systémů vytápění
Porovnání tepelné pohody u jednotlivých systémů vytápění

Infratopení: Snadná instalace a úspornost

Jak u novostaveb, tak u rekonstruovaných staveb představují infrapanely Wellina ekonomicky příznivou a lehce sestavitelnou variantu. Přitom vychází najevo, že pouze varianta plynového vytápění (vycházíme však z cen zemního plynu z roku 2010 bez ohledu na aktuální zvýšení cen) se blíží ekonomicky příznivé variantě infratopení Wellina.

Částka vycházející z investičních a provozních nákladů (během 20letého provozu) je nicméně u všech ostatních topných systémů vyšší než u infračervených topných systémů Wellina, a to se týká novostaveb i rekonstruovaných staveb.

S infrapanely Wellina snadno dosáhnete optimální tepelné pohody ve všech místnostech domu

Pokud vlastníte certifikované topné těleso značky Wellina – vlastníte vysoce hodnotný, kvalitní výrobek, který můžete používat bezpečně a s radostí každý den. A protože našim výrobkům věříme, nabízíme vám na infračervená topná tělesa Wellina záruku 60 měsíců.

Kontakty:

Osvědčené infratopení rakouské značky WELLINA® dodává na český trh společnost USby s.r.o., tel.: 608 366 737, www.usby.czwww.wellina.cz.

DOVOZCE A PRODEJCE PRO ČR A SR:

USby s.r.o.
Na Svěcence 2494/2a, 193 00 Praha 9-Horni Počernice
Web: www.usby.cz, E-mail: info@usby.cz

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ:

Jiří Gottwald
Za Litavou 1013, 267 51 Zdice
Tel.: +420 731 406 014
E-mail: jirigottwald@usby.cz

Kafe do vany
Údolní 31, 602 00 Brno
Tel.:+420 725 341 555
E-mail: klepacek@usby.cz

BV TOP s.r.o.
Letohradska 367/5, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 721 236 158, +420 721 266 702
E-mail: bvtop@usby.cz

Ekooheň s.r.o.
Na sadech 21, 370 01 Česke Budějovice
Tel.: + 420 736 623 456
E-mail: obchod@biokrb.net

Karel Polomis
T. G. Masaryka 113/61, 357 33 Loket
Tel.: +420 603 152 582,
E-mail: polomis@usby.cz

TermoWatt, s.r.o.
Bendlova 2237, 470 01 Česká Lípa
Tel.: +421 731 659 316
E-mail: zacek@usby.cz

Fire-Design s.r.o.
Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava
Tel.: +420 596 633 429
E-mail: hermanek@usby.cz

Štítky: ,

Komentáře

One thought on “Srovnání topných systémů: Infratopení, přímotop a další

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *