D55d a D56d: Sazba pro tepelné čerpadlo

Používáte doma k vytápění tepelné čerpadlo? Pak právě pro vás je určena sazba D55d nebo D56d. V čem se tyto sazby liší? Jaké podmínky musíte splnit, abyste dostali levnější elektřinu?


24. 8. 2010

Autor

Zatímco v případě jednotarifových sazeb je cena elektřiny účtována ve stejné výši po celých 24 hodin denně, v případě dvoutarifových sazeb jsou dodávky elektřiny rozlišeny do dvou cenových pásem. V době platnosti nízkého tarifu (NT) jsou dávky elektřiny (distribuce i silová elektřina) účtovány za nižší cenu, v době platnosti vysokého tarifu (VT) za vyšší cenu. Dobu platnosti nízkého tarifu stanovuje distributor za podmínek stanovených cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

D55dD56d – sazby pro tepelné čerpadlo.

Domácnost si může podle charakteru odběru (odvíjí se od toho, jaké elektrospotřebiče jsou v domácnosti využívány – například bojler, akumulační kamna, přímotop, tepelné čerpadlo) sjednat dvoutarifovou sazbu v rámci odpovídajících produktů nabízených konkrétním dodavatelem elektřiny a ušetřit až 50 % nákladů za elektřinu. Jak to tak bývá, je ovšem nutné splnit určité podmínky. Navíc platí, že sazbu může odběratel změnit nejvýše jednou za 12 měsíců, pokud se s distributorem nedohodne jinak.

Dvoutarifové sazby D55d a D56d

Dvoutarifové sazby s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu (NT) jsou určené domácnostem, které využívají k vytápění tepelné čerpadlo uvedené do provozu do 31. 3. 2005 (sazba D 55d), resp. od 1. 4. 2005 (sazba D 56d).

Platnost nízkého tarifu je stanovena po dobu minimálně 22 hodin denně. Distributor elektřiny může dobu platnosti nízkého tarifu rozdělit až do 7 samostatných časových úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než 1 hodina. Souvislá délka platnosti vysokého tarifu nesmí být naopak delší než 1 hodina. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. V době platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič nejvýše na 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než 1 hodina. Zapínání a vypínání přímotopných spotřebičů je zpravidla řešeno prostřednictvím Hromadného dálkového ovládání (HDO).

Podmínky pro sazbu D55d

  1. Odběratel musí příslušnému distributorovi elektřiny věrohodným způsobem prokázat (protokol o instalaci tepelného čerpadla a revizní zpráva), že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
  2. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů po dobu platnosti vysokého tarifu.
  3. Tepelné čerpadlo bylo uvedeno do provozu do 31. 3. 2005.

Podmínky pro sazbu D56d

  1. Odběratel musí příslušnému distributorovi elektřiny věrohodným způsobem prokázat (protokol o instalaci tepelného čerpadla a revizní zpráva), že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož tepelný výkon kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.
  2. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů po dobu platnosti vysokého tarifu.
  3. Tepelné čerpadlo bylo uvedeno do provozu od 1. 4. 2005 a dále.

Krom toho pro sazbu D56d platí, že je-li vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

Co je to revizní zpráva?

Revizní zprávou odběratel elektřiny prokazuje, že elektrické zařízení připojené na distribuční soustavu splňuje bezpečnostní předpoklady dané Energetickým zákonem a platnými technickými normami. Revizní zprávu je oprávněn vyhotovit pouze revizní technik s platným oprávněním (tzv. „kulaté razítko“).

Splnění výše uvedených podmínek odběratel dokládá protokolem o instalaci tepelného čerpadla a revizní zprávou, která je požadována jako jeden z podkladů při připojení nového odběrného místa, změně charakteru odběru, osazení spotřebiče s příkonem větším než 5 kW nebo změně proudové hodnoty hlavního jističe. Kontrolu v odběrném místě pak provede příslušný distributor elektřiny prostřednictvím svého technika při zapojení HDO.

Tip: Můžete ušetřit?

Spočtěte si cenu elektřiny na našem kalkulátoru a zjistěte, zda můžete ušetřit!

Štítky: ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *