Jaké dluhopisy lze považovat za bezpečné?


30. 6. 2022

Autor

Zvažujete investici do dluhopisů, ale nevíte, v jakých budou vaše peníze v bezpečí? Vaše obavy jsou na místě, vedle dluhopisů s nízkým rizikem ztráty prostředků jsou na trhu i mnohé takové, u nichž je riziko naopak doslova extrémní. V článku vám poradíme, podle čeho se orientovat.

obchod, písemnost, dluhopisy

Co je to dluhopis?

Dluhopis (někdy označován také jako bond nebo obligace) je cenný papír, při jehož emisi se dlužník zavazuje věřiteli ke splacení dluhu včetně určitého úrokového výnosu. Věřitel dluhopis od emitenta koupí za určitou částku v očekávání, že své prostředky díky úročení zhodnotí.

Jde o tradiční dluhový finanční nástroj, který byl používán již před mnoha staletími. Princip je totiž jednoduchý a srozumitelný. Pomocí dluhopisů jsou ostatně dnes z dominantní části financovány dluhy státních rozpočtů po celém světě, své dluhopisy mají i kraje a města a stále častěji je emitují také nadnárodní korporace i menší firmy.

Jaká jsou rizika dluhopisů?

Dluhopisy mají mezi laiky pověst bezpečné investice. Neplatí to ale absolutně. V případě chybného kroku lze i investicí do dluhopisů minimálně o část vloženého obnosu přijít. Pokud totiž emitent není schopen svůj dluh splatit a nemá dostatek majetku k pokrytí svých závazků, věřitel může přijít dokonce o celou investovanou částku. Stát se to přitom může jak v případě korporátních obligací, tak v případě státních bondů. Ostatně během poslední finanční krize muselo dojít například k restrukturalizaci státního dluhu Řecka, které dočasně nebylo schopno své závazky plnit. A ani v moderních dějinách nejde o ojedinělý případ státního bankrotu.

Ještě větší rizika se pak pojí s korporátními dluhopisy malých firem. Dluhopisy totiž může nejen v České republice emitovat prakticky každá firma – nehledě na její stáří, ekonomickou činnost a finanční situaci. Pokud podnikatelský záměr nevyjde, věřitelé končí bez prostředků. V posledních letech v Česku zkrachovalo hned několik firem, které tyto tzv. prašivé dluhopisy emitovaly. Souhrnná škoda dosahuje několika miliard korun.

Jak snížit riziko ztráty investice?

Chybné investici lze předejít především tím, že si o dluhopisu, který chcete koupit, vyžádáte všechny podstatné informace, které – nemáte-li potřebné znalosti – zkonzultujete s odborníkem.

Vždy byste se měli mít na pozoru především ve chvíli, kdy dluhopisy nabízejí podezřele vysoký výnos. Pamatujte na investorskou poučku, že výnos roste spolu s rizikem. Narazíte-li na korporátní (ale i státní) dluhopisy s úrokem, který výrazně převyšuje tržní průměr, měli byste přijít na důvod, proč tomu tak je. Může jít o zajímavou příležitost, ale i vysoce rizikový bond.

Obecně lze za nadprůměrně bezpečné považovat dluhopisy největších západních demokratických ekonomik. Platí to i pro dluhopisy, které emituje Česká republika. Stejně tak se zpravidla k těm nejbezpečnějším řadí dluhopisy velkých nadnárodních firem. Vždy se ale zajímejte o to, z jakého důvodu firma nové dluhopisy emituje, a analyzujte její finanční situaci (tedy výši dluhu, ziskovost, hodnotu aktiv apod.).

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *