Cena vody 2014: Regionální společnosti jsou levnější průměrně o 5 %

Nejdůležitější energie ani letos nezlevní. Mezi vodárenskými společnostmi jsou však významné rozdíly.


13. 2. 2014

Autor

Ceny vody pro rok 2015 najdete ZDE!

Na hospodaření s průzračnou životadárnou tekutinou jsme už pohlíželi z několika perspektiv. Víme, že domácnostem je většinou účtováno pouze vodné za přivedenou pitnou vodu a stočné za její odvedení do kanalizace. Ovšem některé vodárenské společnosti přičítají navíc ještě paušální poplatek za vodoměr (například v Táboře, více najdete ZDE). Taková cenová politika má svoje opodstatnění. Obyvatel samostatně stojícího rodinného domu potřebuje mnohem delší potrubí než obyvatel činžáku, a proto není beze smyslu, když musí platit vyšší paušální poplatek za větší vodoměr. I kdyby nespotřeboval ani kapku, průběžná údržba sítě něco stojí.

Shrnutí pro rok 2014
Průměrné vodné: 40,96 Kč/m3
Průměrné stočné: 36,63 Kč/m3
Průměrná cena vody: 77,66 Kč/m3
Průměrný roční účet: 2 492 Kč/os.
(Zahrnuli jsme DPH, průměrná spotřeba domácností je 87,9 litru na osobu a den.)

Srovnání cen vody pro rok 2015 najdete ZDE!

Víme taky, že při klesající spotřebě zákonitě stoupá fakturovaná cena za kubík, protože nejnákladnější je právě údržba infrastruktury. Jinými slovy, i kdybychom maximálně šetřili vodu, vyúčtování příliš nesnížíme. Asi 80 % našich peněz jde na údržbu potrubí nebo výstavbu modernějších čističek, což jsou nevyhnutelné investice. Stačí sklopit oči k zakaleným říčním korytům a pochopíme, proč cena pitné vody dlouhodobě prudce roste v celé Evropě (u nás za 10 let klesla spotřeba asi o 9 %, navzdory tomu účty vzrostly o 44 %, více najdete ZDE).

Ale položme si lehce kontroverzní otázku: Souvisí výše vodného a stočného také s tím, zda provozovatelem vodárenské infrastruktury je nadnárodní korporace, anebo regionální společnost?

Průměrná cena vody: 77,66 Kč/m3

Kolik obyvatel ČR zásobují vodou?
Veolia: 3,7 milionu
Ondeo: přes milion
EAG: přes milion
Aqualia: přes milion
Gelsenw.: 100 tisíc
Zdroj: oficiální weby
Běžné novinové zpravodajství tomu zrovna neodpovídá, ale o spoustě důležitých záležitostí rozhodují samosprávy. Mnoho obcí přenechalo starost o vodu zahraničním skupinám Veolia (Francie), Ondeo – Suez (Francie), Energie AG Bohemia (Rakousko), eventuálně Aqualia (Španělsko) a Gelsenwasser AG Gelsenkirchen (Německo). Nadnárodní koncern bývá provozovatelem sítě, ve vodárenské společnosti má obvykle vlastnický podíl a inkasuje část zisků.

Některé české a moravské obce zvolily podobnou strategii jako Paříž, která v roce 2009 ukončila spolupráci se soukromými korporacemi Veolia a Suez, a převedla vodohospodářství do veřejného vlastnictví. Jaké jsou cenové rozdíly? Porovnali jsme 56 lokalit, které jsou rozděleny zhruba napolovic mezi nadnárodní a regionální provozovatele. V roce 2014 činí průměrná cena za kubík vody 77,66 Kč, což znamená zdražení o 2,6 %. Poměrně výrazný rozdíl však panuje právě mezi dvěma skupinami, na které se soustředíme v dnešním článku: „Giganti“ jsou průměrně o 4,7 % dražší než regionální provozovatelé sítě, přitom ale Ondeo (Suez) a Aqualia jsou poměrně levní.

PŘÍKLADY hospodaření

Severočeské VaK
Veolia: 50,1 % akcií
Obce: 49,1 % akcií
Obrat: 4 miliardy
Zisk: 416 milionů Kč
Zisk/obrat: 10,4 %

VaK Trutnov
Obce: 83,8 % akcií
Obrat: 121 milionu Kč
Zisk: 11,7 milionu Kč
Zisk/obrat: 9,6 %

Zdroj: výroční zprávy za rok 2012. Podílem akcionářů na zisku je dividenda, již schvaluje valná hromada.

„Důležitou roli hraje skutečnost, na jakém místě vodu distribuujete. Například na území Severočeských vodovodů a kanalizací provozujeme přes 7 000 kilometrů sítí, potom jsou náklady jiné než v případě malého města,“ uvedla Marcela Dvořáková, tisková mluvčí společnosti Veolia. V regionu Kladno – Mělník jsou zase kvalitní zdroje hluboko pod zemí, a přeprava vody je proto „mimořádně energeticky náročná“. V Praze Veolia napomohla snížit ztrátovost potrubní sítě „ze 41 % v roce 1998 na současných 20 %“. Obcím přitom musí platit nájemné, které „průměrně dosahuje 35 % z celkové ceny vody“ a bývá využito na investice do budoucna. „Dnes obecně panuje nálada proti velkým společnostem, ale teze o obrovských procentech zisků nejsou všude pravdivé. Například naše filiálka 1.SčV v Říčanech má 3procentní zisk, je to hodně?,“ ptá se Dvořáková.

Proč nezdražuje Bruntálsko?

Do srovnání jsme nezahrnuli obce, které mají méně než 10 tisíc obyvatel a samostatné vodohospodářství. V této kategorii bychom našli extrémně nízké vodné a stočné. Například Bruntálsko v roce 2006 zrušilo výběrové řízení na provozovatele sítě, a pitnou vodu nadále zajišťuje VaK Bruntál, většinově vlastněný obcemi (Bruntálem, Rýmařovem, Břidličnou a Horním Benešovem). Součet vodného a stočného i letos zůstává nízký, je stanoven na 63,46 Kč/m3.

„V létě, když bývalo velmi horko, svlékla babička děti do košilky a vedla je do struhy koupat; to muselo být ale vody jen po kolínka, sice měla strach, aby se jí neutopily,“ popisovala čisté přírodní „aquaparky“ Božena Němcová, jež má dnes podobiznu na pětisetkorunové bankovce.

„Privatizací přešly veřejné vodovody a kanalizace do majetku měst a obcí, které si jeho převážnou část ponechaly. Prostředky jsou reinvestovány, nedochází k vyplácení dividend a společnost zajišťuje správu i provoz vodovodů vlastními prostředky,“ vysvětluje starosta Bruntálu Petr Rys. Odpadní vodu na Bruntálsku odvádějí Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, respektive španělská společnost Aqualia, podle smlouvy však může stočné stoupat maximálně o 5 % ročně.

Evropské dotace znamenají závazek

Na Vyškovsku zůstává provozovatelem sítě místní společnost VaK Vyškov, rovněž většinově vlastněná obcemi (Vyškovem, Bučovicemi, Rousínovem a Slavkovem u Brna). Jenomže cena vody letos vyskočila o 8,6 %, na nadprůměrných 79,68 Kč/m3. Důvodem zdražení jsou dotace, což je jenom zdánlivý paradox. „Evropská unie poskytla finance (cca 70 %) na vodohospodářské investice s podmínkou, že na obnovu majetku si již vyděláme sami. Zkrátka musíme být soběstační, nemůžeme přijít znovu s nataženou rukou, že potřebujeme nové dotace,“ vysvětluje Vladimír Kramář, ředitel VaK Vyškov.

Stopy saponátů, kosmetiky a léků zůstávají ve vodě navzdory čističkám, varují vědci z Centra pro výzkum toxických látek na Masarykově univerzitě. Mix původně užitečné chemie může poškozovat imunitu a nervový systém.

Na Táborsku je provozovatelem sítě koncern Energie AG Bohemia (ten na náš e-mail doposud nereagoval). Odběratelé zde za kubík vody odvádějí různé částky, protože kromě vodného a stočného platí také paušální poplatek, závisející na velikosti vodoměru. Průměrná cena však letos dosahuje rekordních 104,49 Kč. Také tentokráte jsou důvodem závazky vůči Evropské unii a českému státu, které částečně dotují zdejší kanalizační soustavu a čistírnu odpadních vod. „Provozovatel byl vybrán v koncesním řízení, protože byl nejlevnější a jeho zisk nedosahuje ani 3 % z úplných vlastních nákladů,“ odmítá starosta Tábora tezi, že je voda drahá kvůli nadnárodnímu koncernu. „Naopak, zodpovědné vybudování vlastního provozovatelského zázemí by na vstupních pořizovacích nákladech zatížilo cenu vodného a stočného v mnohem větší míře,“ uvedl starosta Jiří Fišer.

Ještě v 90. letech jsme chtěli ochraňovat především ovzduší a klima, zatímco nyní nám dělají starosti hlavně splašky. Český statistický úřad uvádí, že technologie pro zpracování odpadních vod spolknou 40 % všech investic, které jdou na ochranu životního prostředí.

Srovnání cen vody pro rok 2014 je pochopitelně pouze orientační. Jako každé hospodaření, i stav vodárenství lze hodnotit jenom ve dlouhodobém výhledu, protože přínos investic bývá zřejmý teprve časem. Koneckonců, 8 haléřů za litr dodané pitné a odvedené odpadní vody je pořád ještě dobrá cena. Případné nářky jsou smysluplné na obecním zastupitelstvu, nebo když vypouštíme do kanalizace stále rafinovanější chemické přípravky, kvůli kterým potřebujeme efektivnější a dražší čističky.

CENA VODY v roce 2014
Oblast Vodárenská společnost Provozovatel
Kč/m3 Zdražení
Krnov Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. Krnovské VaK 41,98 Kč 2,9 %
Klatovy a další obce VODOSPOL s.r.o. Veolia 54,56 Kč 5 %
Česká Třebová Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová, s.r.o. Orlická VS 58,65 Kč 4,9 %
Klatovy a další obce Šumavské vodovody a kanalizace, a.s. Šumavské VaK 61,04 Kč 0,7 %
Jindřichův Hradec ČEVAK, a.s. Energie AG Bohemia 61,35 Kč 0 %
Trutnov Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. VaK Trutnov 63,71 Kč 9,9 %
Vysoké Mýto Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. VaK Vysoké Mýto 65,75 Kč 0 %
Havlíčkův Brod Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. VaK Havlíčkův Brod 68,32 Kč 2,7 %
Svitavy Vodárenská Svitavy, s.r.o. Vodárenská Svitavy 69,37 Kč 3,5 %
Kroměříž Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Vak Kroměříž 69,62 Kč 3,3 %
Hodonín Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Vak Hodonín 70,29 Kč 3,4 %
Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Suez/Ondeo 70,94 Kč 4,9 %
Náchod Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. VaK Náchod 71,00 Kč 4,3 %
Jindřichův Hradec ČEVAK, a.s. Energie AG Bohemia 71,71 Kč 0 %
Přerov Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. VaK Přerov 72,00 Kč 2,1 %
Uherské Hradiště Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Slovácké VaK 72,15 Kč 1 %
Karlovy Vary Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Suez/Ondeo 72,55 Kč 2,7 %
Dvůr Králové n. L. Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové n. L., s.r.o.* Městské VaK 72,74 Kč 0 %
Moravskoslezský kraj Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Aqualia 73,09 Kč 4 %
Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Suez/Ondeo 73,81 Kč 3 %
Rakovník RAVOS, s.r.o. Veolia 74,89 Kč 4,9 %
Příbram 1.SčV, a.s. Veolia 75,37 Kč 3,7 %
Vsetín Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. VaK Vsetín 75,67 Kč 1,9 %
Praha Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Veolia 75,84 Kč 2 %
Písek ČEVAK, a.s. Energie AG Bohemia 76,12 Kč 4,5 %
České Budějovice ČEVAK, a.s. Energie AG Bohemia 76,19 Kč 0 %
Český Krumlov ČEVAK, a.s. Energie AG Bohemia 77,57 Kč 0 %
Prostějovsko Moravská vodárenská, a.s. Veolia 78,09 Kč 3 %
Šumperk Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Suez/Ondeo 78,8 Kč 0 %
Nymburk Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. VaK Nymburk 78,95 Kč 4 %
Cheb CHEVAK Cheb, a.s. Gelsenwasser AG * 79,36 Kč 5,4 %
Vyškov Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. VaK Vyškov 79,68 Kč 8,6 %
Rychnov nad Kněžnou AQUA SERVIS, a.s. Energie AG Bohemia 79,9 Kč 0 %
Pardubice Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. VaK Pardubice 80 Kč 0 %
Prachatice ČEVAK, a.s. Energie AG Bohemia 80,22 Kč 0 %
Olomoucko Moravská vodárenská, a.s. Veolia 80,26 Kč 2,2 %
Mladá Boleslav Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Vak Mladá Boleslav 80,43 Kč 2,4 %
Znojmo Vodárenská akciová společnost, a.s. Vodárenská AS 80,5 Kč 3,8 %
Kutná Hora Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. VS Vrchlice-Maleč 80,91 Kč 2 %
Jihlava ** Vodárenská akciová společnost, a.s. Vodárenská AS 87,71 Kč 6,9 %
Strakonice Technické služby Strakonice, s.r.o. TS Strakonice 82,08 Kč 0 %
Břeclav Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. VaK Břeclav 82,67 Kč 4,2 %
Třebíč Vodárenská akciová společnost, a.s. Vodárenská AS 83,82 Kč 0,5 %
Sokolovsko Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Veolia 85,18 Kč 1,4 %
Hradec Králové Královehradecká provozní, a.s. Veolia 85,55 Kč 3,4 %
Zlínsko Moravská vodárenská, a.s. Veolia 85,69 Kč 2 %
Chrudim Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Energie AG Bohemia 87,94 Kč 0 %
Žďár nad Sázavou Vodárenská akciová společnost, a.s. Vodárenská AS 88,40 Kč 4,7 %
Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Energie AG Bohemia 88,52 Kč 2,5 %
Plzeň – město VODÁRNA PLZEŇ, a.s. Veolia 89,43 Kč 1,8 %
Blansko, Boskovice Vodárenská akciová společnost, a.s. Vodárenská AS 89,96 Kč 4,4 %
Kladno, Mělník, Slaný Středočeské vodárny, a.s. Veolia 91,09 Kč 4 %
Plzeň – Sever Vodárenská a kanalizační, a.s. VaK 91,67 Kč 4,3 %
Severní Čechy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Veolia 92,46 Kč 3,9 %
Rokycany Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Veolia 93,44 Kč 5,1%
Turnov Vodohospodářské sdružení Turnov Veolia 95,98 Kč 5,6 %
Tábor ČEVAK, a.s. – VS Tábor Energie AG Bohemia 103,67 Kč 3,4 %

Pozn.: V ceně je zahrnuto vodné, stočné i DPH. Zdražení je počítáno vždycky oproti předchozímu ceníku. Zdroj: Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), Vodarenstvi.com * Zkrátili jsme oficiální názvy následujících společností: Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o.; Gelsenwasser AG Gelsenkirchen ** Aktualizace: Vodárenská AS zdražila od 1.7.2014 v Jihlavě z loňských 82,04 Kč na 87,71 Kč/m3.

Štítky: , ,

Komentáře

4 thoughts on “Cena vody 2014: Regionální společnosti jsou levnější průměrně o 5 %

 1. liol napsal:

  lol
  trapný,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Váš komentář považuji za unáhlený. Velké vodárenské společnosti sice jsou průměrně dražší, to ale neznamená, že dělají svoji práci špatně – záleží ovšem na tom, zda vybrané peníze dostatečně a rozumě investují do svěřeného zařízení.

 2. Dana napsal:

  tohle sice chápu,ale jak je možné,že z odčerpaných 114 m3 vody mi napočítali 233 m3 stočného.

  • Petr Woff napsal:

   Zdravím Vás, Dano. Neústí Vám třeba do odpadních vod dešťovka? Pokud vodárenská společnost neudělala chybu, měl by existovat nějaký přívod, který přidává další tekutinu k vodě odebrané z centrálního vodovodu a placené v rámci vodného.

   Naopak v některých obcích, kde ještě nemají kanalizaci a odpadní voda ústí „do potoka“ (nebývá to úplně legální, ale starostové někdy podobné záležitosti neřeší, možná aby si nepohněvali voliče), je objem vody účtované ve vodném vyšší než objem vody účtované ve stočném.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *