Velkoodběratelé, podnikatelský maloodběr, domácnosti: Kdo má nárok na nižší ceny energií?

Velké podniky mají elektřinu a plyn nejlevnější, zatímco živnostníci zaplatí nejvíce. Jak výrazné jsou cenové rozdíly a podle jakého principu jsou odběratelé rozděleni do kategorií? POZOR: Někteří živnostníci smějí odvádět nižší poplatky, předepsané primárně pro domácnosti!


31. 5. 2013

Autor

Každá domácnost i firma je svým způsobem výjimečná. Odběratelé elektřinyplynu jsou ale rozděleni do čtyř kategorií, jejichž zkratky jsou lehce zaměnitelné:  VO, SO, MO a DOM v plynárenství, respektive A, B, C, D v elektrárenství. Co máme hledat za písmenky, která jsou zdánlivě neurčitá?

Továrny, nákupní střediska nebo rozsáhlá sídla státních institucí jsou podle zákona velkoodběrateli a spadají do první, nebo druhé škatulky. Menší podniky a domácnosti jsou maloodběrateli a spadají do třetí a čtvrté kategorie. Popišme si podrobně, jak vypadá spotřebitelská struktura v energetice.

Kategorie zákazníků na trhu s plynem
Velkoodběratelé

  • VO (velký odběr) = roční spotřeba plynu přesahuje 4 200 MWh
  • SO (střední odběr) = roční spotřeba plynu přesahuje 630 MWh, ale není vyšší než 4 200 MWh
Maloodběratelé (odběr do 630 MWh ročně)

  • MO (maloodběr) = zákazník, který není velkoodběratelem, středním odběratelem ani domácností
  • DOM (domácnost) = fyzická osoba, která odebírá plyn za účelem bydlení
Kategorie zákazníků na trhu s elektřinou
Velkoodběratelé

  • A = odběr ze sítě velmi vysokého napětí (VVN), tedy s napětím mezi fázemi vyšším než 52 kV
  • B = odběr ze sítě vysokého napětí (VN), tedy s napětím mezi fázemi od 1 kV do 52 kV včetně
Maloodběratelé (odběr ze sítě nízkého napětí do 1 kV včetně)

  • C = odběr elektřiny pro podnikatelské účely
  • D = odběr elektřiny slouží k uspokojování osobních potřeb členů domácnosti odběratele

Výhody velkoodběratelů: častější vyúčtování a nižší ceny

Velkoodběratelé jsou logicky prominentními zákazníky, a proto obyčejně vyjednávají s dodavateli o individuálních cenových nabídkách. Výsledkem je, že oproti maloodběratelům zaplatí za megawatthodinu (MWh) zemního plynu průměrně o třetinu méně. Navíc díky speciálnímu měřidlu mohou neustále sledovat aktuální stav spotřebované energie a obyčejně dostávají vyúčtování každý měsíc.

Hranice mezi odběratelskými kategoriemi jsou definovány v plynárenství především spotřebou, v elektrárenství technickými parametry rozvodné sítě. Průmyslový závod zkrátka požaduje velmi vysoké, nebo alespoň vysoké napětí, zatímco živnostníci a domácnosti jsou skromnější.

Maloodběratelé individuální nabídky očekávat nemohou, mají na výběr pouze ze standardizovaných ceníků, které jsou zveřejněny na webových stránkách dodavatelů. Navíc vyúčtování nedoplatku nebo přeplatku dostávají pouze jednou za rok. Důležité přitom je, jestli používáte energii pro podnikatelské účely, anebo při bydlení. I když má totiž živnostník stejnou spotřebu jako domácnost, za zemní plyn musí odvést navíc ekologickou daň, což znamená zvýšení účtu asi o 2 %. Ceny elektřiny jsou pro podnikatelský maloodběr opět vyšší, tentokrát dosahují rozdíly průměrně 12 %!

Jak odlišná jsou vyúčtování za elektřinu pro živnostníka a domácnost?
Roční spotřeba, distribuční sazba Živnostník (C) Domácnost (D) O kolik méně platí domácnost
1 000 kWh, C01dD01d 7 181 Kč 6 470 Kč 711 Kč (9,9 %)
4 000 kWh, C02dD02d 24 214 Kč 21 159 Kč 3 055 Kč (12,6 %)
24 000 kWh, C45dD45d 93 701 Kč 80 691 Kč 13 010 Kč (13,9 %)

Pozn.: Počítáme s průměrnými cenami nabízených produktů v distribuční oblasti ČEZ (zahrnuje celou ČR bez Prahy, jižních Čech a jižní Moravy), s jističem velikosti 3×25 A. Hodnoty jsou aktuální pro rok 2013 a zahrnují DPH. Ve spotřebě 24 000 kWh je 22 200 kWh odebíráno v nízkém (levnějším) tarifu a 1 800 kWh ve vysokém (dražším) tarifu.

Živnostníci bez pevné provozovny mohou ušetřit

Opravdu musí podnikatel platit za elektřinu a plyn více, než domácnost, i když je také maloodběratel a nutně potřebuje seškrtávat výdaje? Co když podniká a bydlí na stejné adrese, smí si potom vybrat nižší, „rodinné“ ceny? Záleží na tom, zda tam má pevnou provozovnu, anebo pouze formální místo podnikání, jak uvidíme na následujících dvou příkladech.

PEKÁRNA ANEB VYŠŠÍ CENY: Houskovi obývají rodinný domek, přičemž ve spodním patře provozují pekárničku. Ve své provoněné provozovně musejí platit vyšší cenu elektřiny pro podnikatelský maloodběr, protože nikde jinde křupavé pletýnky nepečou. Aby platili výhodnější cenu pro domácnosti alespoň ve vrchním patře, kde tráví volný čas a spí, mají tam nainstalovaný samostatný elektroměr. Houskovi uzavřeli dvě smlouvy o dodávkách elektřiny, a na svou adresu proto nyní dostávají dvě vyúčtování.

PŘEKLADATEL ANEB NIŽŠÍ CENY: Naproti přes ulici bydlí bratři Volní. Nejstarší je daňovým poradcem, prostřední překládá cizojazyčné texty a nejmladší je návrhářem interiérů. Přestože všichni patří mezi živnostníky, odebírají levnější elektřinu v kategorii domácností. Jejich podnikatelské aktivity totiž nevyžadují, aby měli zřízenu provozovnu, protože mohou pracovat vlastně kdekoli – třeba v knihovně, ve vlaku nebo na chatě. Nevadí ani, že v živnostenském rejstříku mají jako místo podnikání uvedenu adresu svého trvalého bydliště.

Štítky: ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *