Podvůdky: Comfort Energy dala zákazníkovi šibeniční lhůtu

Zákazník dostal na změnu dodavatele elektřiny pouhé 4 dny, ačkoli přechod trvá několikrát déle.


29. 11. 2013

Autor

I když vám podomní prodejce připomíná Ježíše Nazaretského, má oblek Franka Sinatry a úsměv Karla Gotta, buďte obezřetní! Nezůstávejte s ním sami v prázdném bytě, nedávejte mu k nahlédnutí faktury a rozhodně nic nepodepisujte na úvodní schůzce! V kolika článcích a obměnách jsme upozorňovali, že někteří podomní prodejci jsou zákeřní? (Například zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde a zde…) Bohužel nadále dostáváme smutné zprávy od obelhaných lidí. Smlouvu o dodávce elektřiny unáhleně podepsal dokonce i příbuzný našeho redaktora, a rázem se stal nejzranitelnějším článkem v řetězci takřka neuvěřitelných událostí.

Shrnutí

Comfort Energy dala zákazníkovi 4 dny na změnu dodavatele, i když celý proces normálně trvá 10 pracovních dní.

Comfort Energy chce „sepisovat plynoměry a elektroměry“, ač péče o měřidla není v její kompetenci.

Dodavatel nesepisuje plynoměry a elektroměry!

Začněme reportáží, kterou natočila Česká televize ve spolupráci s naším portálem CenyEnergie.cz. Podomní prodejci využívali toho, že leckdo nezná rozdíl mezi distributorem a dodavatelem energie. Tvrdili, že zastupují distributora, tedy správce elektrických drátů nebo plynovodů. Ve skutečnosti ale pracovali pro dodavatele, protože chtěli prodávat samotnou energii. „Naši obchodní zástupci byli nepochopeni. Mají povinnost zákazníka informovat, že jim distributor zůstává stejný, nicméně mění se dodavatel,“ vysvětlovala v únoru Alžběta Šťastná, tisková mluvčí Comfort Energy. Jistě, elektrické dráty nebo plynovody nám zůstanou totožné, i když budeme elektřinu a plyn nakupovat od jinačí firmy.

Jenomže kontroverze bohužel pokračuje. „Přijmeme spolehlivé lidi na sepisování elektroměrů a plynoměrů,“ hlásají inzeráty na portálu Práce.cz, zveřejněné pro několik krajských měst a podepsané zaměstnavatelem „COMFORT ENERGY Prodej s.r.o.“. V čem je potíž? Zapisovat nebo kontrolovat měřiče může jenom distributor! Přístup k elektroměrům přísluší pouze zástupcům firem ČEZ, E.ON a PRE, plynoměry spravují RWE, E.ON a Pražská plynárenská. Co když chce přístroje „zapisovat“ kdokoli jiný? „Oslovené osoby by v případě podezření na spáchání trestného činu měly kontaktovat policii,“ doporučuje obecně Jiří Chvojka, tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). „Pro přesné posouzení je potřeba vždy znát konkrétní případ,“ dodává Chvojka.

Pozn.: Na „sepisování plynoměrů a elektroměrů“ hledá lidi firma Comfort Energy Prodej s.r.o. Prostřednictvím známého portálu rozhazuje sítě už několik měsíců – nejdříve v Ostravě a Plzni, nyní shání pracovníky v Praze a Brně. Zadavatel slibuje měsíční plat 25 000 až 32 000 Kč, na inzeráty však neodpovídejte, aby na vás někdo nezavolal policii! Péče o plynoměry a elektroměry totiž přísluší pouze distribučním firmám, mezi které Comfort Energy s.r.o., ani její vlastnicky propojené sestry Comfort Energy Prodej s.r.o., Bohemia Energy entity s.r.o., České Energetické Centrum a.s. a České Energetické Centrum Jih s.r.o. nepatří.

DISTRIBUTOŘI ELEKTŘINY pečují o elektrickou rozvodnou síť (elektrické dráty):
ČEZ Distribuce na většině území (tel. 840 840 840)
E.ON Distribuce na jihu Čech a Moravy (tel. 840 111 333)
PREdistribuce v Praze (tel. 840 550 055)

DISTRIBUTOŘI PLYNU pečují o rozvodnou plynovou síť (plynovody):
RWE GasNet na většině území (tel. 840 113 355)
Pražská plynárenská Distribuce v Praze (tel. 840 555 333)
E.ON Distribuce v jižních Čechách (tel. 840 111 333)

Ostatní energetické firmy pouze prodávají samotnou energii (elektřinu a plyn), takže nejsou distributory, ale dodavateli. (Výjimku představují mikroregiony s lokál- ním distributorem, o kterém byste ale jistě věděli.)

Pochopitelně jsme požádali o komentář firmu, která je pod inzeráty podepsána. „Správa plynoměrů a elektroměrů je vždy v gesci distributora. Je vyloučeno, aby obchodník Comfort Energy podobný postup používal,“ uvedl Vlastimil Zimák, jednatel Comfort Energy. Copak inzeráty nějaký podvodníček podepsal cizím jménem? „Pokud jde o placenou inzerci, nemůže se stát, že se někdo vydává za jinou firmu,“ vyloučil takovou alternativu Petr Jasný z firmy LMC, která provozuje portál Práce.cz.

Zůstaň, nebo možná spadneš do černého odběru

Pan Lubomír je příbuzným našeho redaktora, ale rozdíl mezi distributorem a dodavatelem energie donedávna taky neznal. Navíc přespříliš důvěřoval obchodnímu zástupci firmy Comfort Energy. Teprve opožděně pan Lubomír pochopil, že sympatickému mladíkovi podepsal smlouvu, podle které začne kupovat elektřinu od jinačího dodavatele. Co teď? Využili jsme občanský zákoník. Člověk může zavčas zrušit smlouvu, kterou podepsal doma podomnímu obchodníkovi, což jsme doporučeným dopisem učinili 18. června. Nějaký čas jsme věřili, že celá záležitost je zdárně uzavřená. Jenomže 16. července poslala firma Comfort Energy odstupujícímu zákazníkovi překvapivý dopis:

„Předem se omlouváme za situaci, která nastala. (…) Dovolujeme si Vás dále upozornit, že pro plynulou dodávku elektrické energie je nutné od data 20. 7. 2013 uzavřít platnou a účinnou smlouvu s jiným dodavatelem. V případě nedodržení doporučené lhůty se v odběrném místě dopustíte neoprávněného odběru s následnou možností demontáže měřidla.“

Pozn.: Comfort Energy se nejdříve omluvila, a vzápětí dala zákazníkovi šibeniční lhůtu ke změně dodavatele. „Mým úkolem je poskytovat Vám takový zákaznický servis, jaký by každý z nás nabídl své rodině a svým nejbližším přátelům,“ tvrdí na svém webovém profilu Robert Šíma, ředitel zákaznické péče (na fotografii vlevo, zdroj: web Bohemia Energy), podepsaný rovněž pod dopisem. Zřejmě také svému dědečkovi nebo kamarádovi by nechal na přestup pouhé 4 dny, ačkoli v takhle krátké lhůtě nelze všechny formality zvládnout a hrozí pokuta za nelegální neboli „černý“ odběr, eventuálně rovnou odpojení elektřiny.

Odběrné místo připadlo poslednímu zájemci

ODSTOUPENÍ od smlouvy, kterou jste uzavřeli s podomním prodejcem, je možná podle občanského zákoníku. Do kdy?

Určitě do 14 dnů od podpisu.

Do 1 měsíce, pokud ještě neodebíráte elektřinu či plyn od nového dodavatele.

Do 1 roku, pokud vás nový dodavatel při vzniku smlouvy písemně neinformoval o vašich právech.

Formulář pro odstoupení si stáhněte ZDE.

Co znamená překvapivý dopis? Proč vlastně Comfort Energy vyměřuje nějaké lhůty, když smlouva měla být podle zákona dávno stornována? Pro pochopení situace je zapotřebí vědět, že ačkoli změna dodavatele elektřiny nebo plynu je pouhou formalitou, v praxi může trvat déle než 2 týdny. Do procesu je totiž zapojeno několik institucí. Klíčovou roli hraje Operátor trhu s elektřinou (OTE), což je státem vlastněná akciovka, která eviduje všechny změny dodavatele. Je pravděpodobné, že na konci června OTE obdržel žádosti od dvou firem, které si shodně dělaly nárok na odběrné místo pana Lubomíra. Proč dostala přednost Comfort Energy, ačkoli její smlouva byla už tou dobou formálně neplatná?

„OTE oprávněnost nároku neposuzuje. V případě, že si na odběrné místo činí nárok více obchodníků ke stejnému dni, je přiřazeno tomu, jehož požadavek na změnu dodavatele je v systému vyhodnocen jako poslední,“ vysvětlil nám Dalibor Franc, specialista OTE. Bohužel člověk, o kterého nyní jde především, je takříkajíc mimo hru. Odběratel energie totiž do systému nemá přístup, protože „informace o jeho odběrném místě jsou důvěrné a jsou poskytovány jenom dodavateli a distributorovi,“ vysvětil nám Jan Kobliha, taktéž specialista OTE.

Ale co když zmatená nebo nepoctivá firma počká, a požádá o odběrné místo akorát na poslední chvíli? Co když dojde ke změně dodavatele prakticky bez odběratelova vědomí, a navzdory zákonným předpisům? „Co popisujete, je protiprávní jednání a mělo by být řešeno v souladu legislativou České republiky,“ uvedl Franc k popisované situaci.

Podle Comfort Energy je všechno OK

KOMENTÁŘE
k podomnímu prodeji

Luboš Falhaur, RWE: „Důvěřujte, ale prověřujte. Ověřte si všechny informace prodejce na internetu nebo volejte kontaktní čísla příslušných dodavatelů energií.“

Jan Pavlů, ČEZ: „Solidní podomní prodej může nabízet výhodné služby, ale dává zákazníkům vždy dostatek prostoru a času o nabídce přemýšlet. Pokud je obchodník neodbytný a i přes odmítnutí zákazníka nechce ukončit rozhovor a místo opustit, měl by se zákazník bez otálení obrátit na Policii ČR.“

Vladimír Vácha, E.ON: „Energetická zařízení jsou dle zákona umístěna tak, aby k nim provozovatelé distribuční soustavy měli neomezený přístup (elektroměry, plynoměry). Pokud se tedy někdo dožaduje vstupu do domácnosti za účelem kontroly těchto zařízení, je to signál k ostražitosti.“

Předpokládejme, že podomní prodejce mystifikoval pana Lubomíra omylem. Předpokládejme, že při formalitách došlo ke zmatkům, a firma Comfort Energy získala cizího odběratele nedopatřením. Ale proč ponechala zákazníkovi na změnu dodavatele pouhé 4 dny? „Standardní doba pro vyhodnocení žádosti je 10 pracovních dnů,“ odkazuje na zákonnou vyhlášku 541/2005 sb. Jan Kobliha. Aby měl člověk naprostou jistotu, že všechny formality budou zavčas vyřízeny, je lepší počítat raději s delší lhůtou. Proč tedy tentokráte dodavatel nedal zákazníkovi čas třeba do konce měsíce, když už mu vstoupil do života diskutabilním způsobem a nebyl rozumný důvod ke spěchu? Pan Lubomír dostal vlastně dvě možnosti: Zůstat u Comfort Energy, anebo riskovat nezákonný čili „černý“ odběr, za který hrozí několikatisícová pokuta!

„Byly podniknuty takové kroky, aby se v žádném případě nestal černým odběratelem a mohl si libovolně změnit dodavatele,“ trvá na férovosti podmínek Vlastimil Zimák, jednatel Comfort Energy. Navzdory „šibeniční lhůtě“, příbuzný našeho redaktora nakonec skutečně vyvázl bez pokuty. Ovšem nový dodavatel jej musel přijmout se zpětnou platností, což je krkolomný a neobvyklý postup, kterému předcházelo složité vyjednávání. Co kdyby pan Lubomír patřil mezi sociálně slabší občany, a neměl mezi příbuznými novináře, jenž píše o energetice? Budeme rádi, když v diskusním fóru pod článkem nebo v poradně popíšete svůj názor a zkušenosti.

Štítky: , , , , , , , ,

Komentáře

26 thoughts on “Podvůdky: Comfort Energy dala zákazníkovi šibeniční lhůtu

 1. Venca napsal:

  Hlavní problém je že lidé často nečtou co podepisují a podepisují smlouvy jak na běžícím pásu.

  • Zdeněk Dez Berëza napsal:

   To sice ano, ale jsopu lide, kteri si to sice prectou, ale nevsimnou si pravnickych klicek

 2. Miguel Sanchez napsal:

  evidentne ani pribuzny clena redakce necte ty plky, ktere si tu cucate z prstu

  • Petr Woff napsal:

   Buďte konkrétní, Migueli, co přesně je vycucáno z prstu?
   Čistě iracionální, vzteklá kritika faktická sdělení ve článku jenom potvrzuje.

 3. Ivana napsal:

  Nevím jak je to s tím podepisováním něčeho bez přečtení, ale já nic nepodepsala a přesto mi přišel dopis, že změna podepsána byla. Po okamžitém telefonickém spojení mi bylo řečeno, že nejsem jediná komu takový dopis o změně dodavatele energie přišel.

 4. Pominu-li s jakou pompou se snaží autor článku dramatizovat zcela banální situaci jakou řeší zhruba každý 35-50 tý klient při přesmluvnění od kohokoliv kamkoliv, tak bych rád autora článku upozornil, že zákazník se nedopouští černého odběru, což je odběr bez smlouvy o distribuci ale neoprávněného odběru což je odběr bez obchodní smlouvy. Tento neoprávněný odběr není penalizován je li ze strany zákazníka učiněno vše potřebně aby v co nejkratší lhůtě dodal podklady a zvolil dodavatele. Samozřejmě že se poradci společnosti Comfort energy představují různě. Osobně jsem se setkal s člověkem od Comfort energy který v roce 2013 běhal po zvoncích v obci Bílek u Chotěboře a zde jsem byl náhodným svědkem představení se jako „pracovník úřadu pro kontrolu smluv a tarifů“ !!!!! Něco tak originálního a zároveň strašidelně nezákonného jsem doposud neslyšel. Přímá vina není na ani na straně Comfort energy, ale ani v tom klučinovi. Vinu nese zprostředkovatelská firma, která vlastní mandátní smlouvu na činnost a za-smluvňování pro Comfort Energy a ta školí lidi, kteří pak v terénu říkají to, co jim je řečeno aby říkali. Takže na začátku je idiot – nějaký manažer Comfort Energy, který ve snaze ulovit co nejvíce duší vymyslí, že pro tuto firmu (Potažmo pozor Comfort energy je součástí prohnilé skupiny páně Písaříka a to firem Bohemia Energy entity s.r.o., dále zmíněné Comfort energy, dále pak X-energie a nyní nově nejhoršího póvlu na trhu České energetické centrum, které v loňském roce Bohemia energy koupila.) může pracovat kdokoliv kdo reaguje na světlo. Tudíž přijde stejný idiot z ulice a řekne že má pod sebou pár lidí co umějí běhat a to je dostatečná kvalifikace pro práci v energetice. Jestliže Bohemia energy léta využívala služeb největšího „šméčkaře“ na trhu a to firmy D2D s.r.o. (mám osobní zkušenost), tak se není čemu divit že pak Comfort energy najme a zasmluvní partnera, který příjme další osoby a tento trojúhelník vyprodukuje následný proces….Comfort chce produkci, ale nemá na to lidi a prostředky neboť není retailový dodavatel. Najme běhače a ti se velmi rychle zorientují a pod sebe najmou další. Ti dole dělají co se jim řekne, protože potřebují zaplatit složenky a ti nahoře nenesou zodpovědnost za to co ti dole dělají, i když je to naškolí….A Comfort toto celkově nezajímá, protože pokud není průšvih, je vše ok. Jestliže pracujete s takovými dobytky, pak je jasné, že výsledkem není obchod ale průšvihy. Ale zpět ke článku redaktora, který objevil Ameriku tři dny po Kolumbovi.
  Neoprávněný odběr není pokutován je to režim do něhož spadne byť třeba na jediný den řada smluv a distribuce s ním umí pracovat a počítá ale snaží se mu předcházet. Tudíž onen známý nebyl v žádném ohrožení života a navíc by mne zajímalo, u kterého dodavatele byl, když ho onen mládenec přišel přesmluvnit. Totiž úplně si umím představit, jak dotčený redaktorův kamarád mával fakturami čezu u kterého je od revoluce a Comfort ho přišel podvést….To by pak celému příběhu dávalo hořkou příchuť imbecility, protože pokud vás někdo podvede při rozměňování pětikoruny tak, že Vám dá 3 dvoukoruny, tak já bych si nestěžoval. Ale to jen spekuluji. Problém je, že lidé neznají energetiku, neznají energetiky a nemají páru, jak celý proces funguje. A v takovém případě je jedno jestli smlouvu podepíšu na první nebo desáté schůzce, neboť jsem stejně blbý po devíti schůzkách jako jsem byl před tou první…Neochota se v tomto vzdělávat napomáhá běhajícím pikolíkům v rubáškách s červenými kravatami a ti pak napovídají klientům takové pohádky, že by Mickey-Mouse červenal až za ušima. Početl jsem si a trochu se pousmál, ale faktem je, že se tady v energetice dějí šílenosti a denně se s tím setkávám jak při práci pro své klienty, tak pro obce a nebo organizace.
  Přeji krásný víkend.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, anonyme. Nepublikoval jste svůj příspěvek předčasně? 1/ Z podomních prodejců děláte „idioty“ a „dobytek“, co jenom papouškuje naučené fráze. Ovšem svéprávný člověk i v takové situaci má možnost zjistit si, zda neporušuje zákon a veškerou vinu nelze shazovat na zaměstnavatele. 2/ Píšete, že lidé ke svojí škodě neznají energetiku, ale zároveň shazujete článek, který se lidem snaží energetiku srozumitelně přiblížit („autor objevil Ameriku“). Jinými slovy, vaše postoje jsou vzájemně rozporné. 3/ Pojem „černý odběr“ je jenom slangový výraz pro „neoprávněný odběr“. „Černý odběr“ se nevyskytuje v energetickém zákoně ani jednou, „neoprávněný odběr“ mnohokrát. Ale je dobře, že diskutujete, upřímně míněná diskuse člověku pomáhá uchovat si, ve vašem případě eventuálně teprve najít elementární pokoru. Více o neoprávněném odběru třeba zde: http://www.cenyenergie.cz/neopravnene-odbery-elektriny-a-plynu/

 5. Karel napsal:

  Mě by akorat zajímalo v čem byl ale jinak podveden ? Snad jen v tom, že byl zaměněn distributor za dodavatele. Ale pokud mu byla nabídnuta dodavatelská cena nižšínež měl stávající a distributor zustal stejný, tak na tom akorat vydělal a nemusel nic ani rušit ne ? Nějak jse nenašel tu podstatu v čem vlastně byl podveden ??

  • Petr Woff napsal:

   Ano, Karle, obchodní zástupce zaměňoval dodavatele a distributora, a to zřejmě vědomě, protože v oboru energetiky jde o elementární informaci. Pro mnoho lidí je podobný „úskok“ nepřijatelný, i kdyby díky němu měli dostat modré z nebe úplně zadarmo. Při odstupování od smlouvy se ostatně potvrdilo, že nedůvěra vůči takovému filutovi je na místě. 4denní lhůtu na změnu dodavatele bychom mohli označit za prasárnu, kdyby ovšem prasata byla nemorální tvorové.

 6. Franta napsal:

  Zdravím, asi před rokem jsem koupil malí domeček a nechal si přepsat elektřinu i plyn k jiné společnosti – odcházel jsem od RWE – a dopis který tady máte uvedený (hodně podobný) mi přišel i od RWE i když jsem měl vše v pořádku načež u mne i zaklepali z RWE a přemlouvali mne ať u nich zůstanu – takže z mého pohledu jsou praktiky u všech společností stejné.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Franto, je normální a myslím, že morálně zcela přijatelné, když firma zkouší přemluvit zákazníka, aby neodcházel ke konkurenci. Problémem v případu Comfort Energy je, že velmi „nestandardně“ získala cizího klienta a potom mu prakticky nedala jinou možnost, než zůstat, anebo spadnout do neoprávněného odběru a riskovat pokutu. V tomto ohledu rozhodně, naštěstí NEJSOU všechny společnosti stejné. Ovšem pokud jste od RWE taktéž dostal „šibeniční lhůtu“, velmi bych uvítal, kdybyste mi kopii dopisu poslal na e-mailovou adresu [email protected]

 7. Anna napsal:

  Dobrý den,
  musím říct, že mám podobnou zkušenost, i když není má. Můj přítel shání práci a odpověděl na nabídku podobnou té co máte vloženou. Nakonec mu řekli, že ho berou. A že jeden den musí přijet na zkoušku. Během toho dne jezdili po ČR a tipovali starší lidi nebo sociálně slabé (byly celkem 4 včetně mého přítele). Prokazovali se jako zaměstnanci RWE nebo ČEZ, vždy se rozdělili aby si kryly záda. Říkali lidem, že je musí registrovat a proto potřebují jejich smlouvy, ty nakonec scanovali. Nakonec lidem dali podepsat smlouvu s tím, že dostanou 15% slevu. Ti lidé vůbec neví, že patřili pod jinou společnost. Jeden člověk na ně dokonce chtěl zavolat policii. Přítel byl z tohoto jednání vážně překvapený. Jezdili sice služebním vozem, ale na něm bylo logo odtahové služby. Když se jich zeptal dostal odpověď, že mají rozbité auto a že mají dostat nové. Po celém tomto dni mu řekli, že aby práci dostal musí 14 dní dělat na zkoušku, tzn bez smlouvy a bez zaplacení. Takže v případě, že by na to přistoupil, pracoval by bez smlouvy a v případě, že by na něj někdo zavolal policii, společnost by mohla tvrdit, že tohoto člověka vůbec nezná a že nejedná na jejich popud. Chci apelovat na všechny, jak na zájemce o práci tak i na spotřebitele. Prosím čtěte co podepisujte. Jen díky tomu může firma krásně fungovat.

  • Lucie napsal:

   Dobrý den,no tak po tomto přečtení zase další zklámání.Přítel chce delší dobu zmenit zaměstnání,kvůli financím i času,máme malé dítě a on v práci travi skoro veškerý čas za minimální peníze.Tohle pro nás mohl být začátek nového života,začali jsme plánovat stěhování do svého od rodičů a že si konečně budeme žít ten náš krásný rodinný život.ZAse zklamání.SEm fakt nasrana!!!!! Jak tohle můžou lidem dělat? obyčejným lidem? ničit jejich sny? Clověk se tady na něco těší a nic? Tahle naděje nás držela poslední dny nad vodou,že se něc změní,že budeme žít nový život,že si užijeme společně léto a nakonec nic,protože ve stávajícím zaměstnáni nebude mit pomalu ani víkend volný,dovolenou nedostane a my zase budeme trávit čas sami ještě víc jako do teď.Chce se mi až brečet,že se zhroutl další sen. Zrovna dneska je od rána u nich na te tzv.zkoušce.Jak jsem si tohle přečetla okamžitě jsem mu psala….No asi by to bylo moc krásne brát takové penze za práci jen v týdnu max do 4 hodin….asi jsme byly naivní,když jsme tomu veřily…. 🙁

 8. Jan Čermák napsal:

  Dobrý den, konkrétně se společností Comfort Energy mám také špatnou zkušenost. Před nějakou dobou u mě doma zazvonil jejich obchodní zástupce. Na můj přímý dotaz, zda je zástupcem „virtuálního“ dodavatele elektřiny odpověděl, že ne. Naopak, bez jakýchkoliv okolků tvrdil, že je zaměstnancem společnosti ČEZ a je zde ve věci vyjednání 15 % slevy (údajný věrnostní benefit ČEZu). Byl velmi neodbytný a vlezlý, navíc hned za naším domem měl zaparkované auto s nápisem Comfort Energy, takže mi hned bylo jasné o co jde.

 9. Blanka Duchoňová napsal:

  Dobrý den,
  hledala jsem nějaké informace o Comfort Energy, a dostala jsem se i na tyto stránky. Včera v Táboře v panelovém domě obcházela jedna žena z této firmy byty (otázkou je, kdo ji do domu pustil) a nabízela 15% slevu na elektřinu s tím, že musí kontrolovat, zda máme sjednaný fix od dodavatele (pevně stanovenou cenu).

  Na těchto stránkám jsem se dověděla jak podvodné praktiky používají i na trhu práce. Narazila jsem na inzerát, kde na „sepisování odběrných míst plynu a elektřiny“ firma Comfort Energy hledá spolehlivé lidi. Přes portál http://www.prace.cz nabízí práci už i na Táborsku (inzerát zveřejněn 20.1.2015).
  Zadavatel slibuje měsíční plat 18 000 až 22 000 Kč.
  Slibuje další výhody:
  Bonusy/prémie, Auto i pro soukromé účely, Sleva na firemní výrobky/služby, Notebook, Zvýhodněné půjčky zaměstnancům, Firemní akce
  Další informace uvedené v inzerátu jsou také dost podezřelé :
  Požadované vzdělání: Vzdělání není podstatné.
  Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva, práce na živnostenský
  list/IČO, dohoda o pracovní činnosti, jiné.

  Do této diskuse píši proto, že se mi nelíbí takové podvodné jednání.

 10. Aleš napsal:

  PODVOD, ZLODĚJINA, LHANÍ a NESMYSL NĚKAM PŘECHÁZET

  Dnes 22.1.2015 v Ústí nad Labem navštívil mou maminku údajně slušně vypadající mladík, který se představil jako pan HROMAS zaměstnanec společnosti ČEZ distribuce a že prý jí za společnost děkuje, že doposud využívala jejich služeb a nepřešla doposud k jinému dodavateli energie.

  Za toto jí jménem ČEZ předává dar v podobě 5x LED žárovek.

  Aby mohl doložit že tyto žárovky dodal potřeboval prý podpis na předávací protokol. Jelikož maminka znejistěla když viděla nápis COMFOR ENERGY tak ji pán požádal aby mu předložila výpis plateb a že prý ji ukáže že je ze správné firmy, které platí zálohy.
  Po předložení listiny od ČEZ ji ukázal na kolonku kde je napsáno standard COMFORT (náhodou se shodující název produktu s názvem společnosti). Tím maminka podepsala.

  Jsou to podvodníci protože pokud se za ČEZ vydává i jiný chodbový nabízeč až někde z Ostravy tak mi neříkejte, že je v té firmě na školení k tomuto nevedou. Ono se to pak těžko dokazuje kdo co jak říkal a myslel.

  Když všichni pochopí, že kabely a dráty tu vlastní ČEZ a plynové potrubí zas RWE a zůstanou u nich nebudou mít tu tito rádobysleva na proud šanci k podnikání a tím skončí i tyto podomní nábory.

  Nakonec co se ušetří na energii se zase tvrdě zaplatí za dodávku.

  Už mám informace z více lokalit po UL, že prý u nich už byl též. Asi mají akci oblbnout Ústečáky.

  • štefi napsal:

   Pane Aleši,
   Vy se stále ohrazujete,že je to podvod a tak dále pozoruji tady tohle už všude a nedá mi Vám na to něco napsat Vaše Maminka jistě viděla papiry ktere podepisuje a pokud mam správne informace kopie smlouvy nebo aspon papiry které podepsala ji tam musely zustat tudíž vše co řikaste je nesmysl a lež jste dalši šedá myška která neví o čem mluví. Proste si přiznejte že Vaše matka a sestra jsou hloupé,že si nepřečtou co podepisuji a nesvadejte neco na druhe.
   S přáním hezkeho dne
   Štefan.

   • Petr Woff napsal:

    Podepisujete se „Štefan“, ale zároveň používáte e-mail Davida Hromase, proto budu předpokládat, že jste David Hromas z Comfort Energy.

    Pan Aleš ukazuje neznalost věci, když píše: „co se ušetří na energii se zase tvrdě zaplatí za dodávku“. Cena samotné energie je smluvně daná a cena přepravy energie (distribuce elektrickým vedením nebo plynovody) je pevně nastavená Energetickým regulačním úřadem. Takže ušetři skutečně lze. Ovšem není důvod pana Aleše urážet.

    V moderní společnosti, kde funguje velmi specializovaná dělba práce, přece nelze rozumět všemu. Je úkolem obchodního zástupce – specialisty, aby zákazníkovi srozumitelně a pravdivě popsal nabízené zboží. Pokud naopak mlží, nebo dokonce zaměňuje název tarifu a dodavatele, dokazuje svůj amatérismus, případně amorálnost.

    • pavel napsal:

     Škoda, že jsem si Váš příspěvek nemohl přečíst dříve, Petře. Můj otec nyní těmto podvodníkům podepsal, ale bohužel neví, co podepsal a ani proč.. Je mu 74 let a podepsal podomnímu prodejci plnou moc. Jak, zde zmiňuje Štefan nebo-li David Hromas, že je někdo hloupý a podepíše něco, čemu nerozumí, tak si pán nevidí na špičku nosu. Nikoliv hloupost člověka, ale stáří Vás někdy může postavit do role něčeho „nechtěného“. Bez ohledu, zda jste vysokoškolák nebo ne! Určitě si to s touhle firmou vyřídím a doufám, že brzy bude nějaký zákon, který bude na straně slušných lidí a tyhle šmejdy tvrdě ztrestá.
     Pavel Kasl

 11. Ala napsal:

  Doporučuji nahlásit na Energetický regulační úřad – http://www.eru.cz.

  Je tam kontaktní formulář.

  • Martin Pavlíček napsal:

   Máte konkrétní odkaz na ten formulář, dnes jsem je měl v paneláku zase není to poprvé a mlží a mlží. Prý musí kontrolovat jestli došlo ke slevnění energií. Prodejce naléhal abych mu předložil vyúčtování 3x jsem mu řekl, že s ním nemám žádnou smlouvu a on není můj dodavatel a tak, že mu nic ukazovat nebudu. Ale co chudáci důchodci. Nechápu jak tu někdo může napsat, že si má každý přečíst co podepisuje. Je to normální hyenismus, staří lidé jsou snadné oběti. Způsob prodeje je ostudou společnosti ona si své dodavatele vybírá. Je vidět, že je jim to fuk. Měli by za tyto nekalé praktiky dostat likvidační pokutu.

 12. Valmont napsal:

  Jako znám tyhle názory na ně, ale já musím za sebe říct, že s nimi jsem spokojnej. To jak jsem se domluvil s prodejcem bylo celkem běžný a to že sem u nich považuju jako výhodný, protože maj nižší ceny a neměl jsem s nima žádné problém.

 13. Ivan napsal:

  Dnes 26.8. obcházeli dva zaměstnanci firmy odběratele v Mělníku a chtěli „kontrolovat“ faktury od všech dodavatelů s argumentem, že jsou kontroloři, kteří kontrolují, zda od 1.4. došlo ke slevě podle zákona. Chtěli vidět všechny smlouvy, čísla odběrních míst atd. Naštěstí pomohl telefonát na Hot line firmy, kde bylo potvrzeno, že se jedná o podvodné jednání.

 14. Iveta napsal:

  Také mi nabízeli levnější cenu za el. a pl., ale stále v tom nevidím problem… Moc těmto věcem nerozumím, jsem přece jen blondýna 😀 ale známá se k nim nechala napsat a tvrdí že je spokojená. Tak v čem je háček? Prosím vysvětlete mi to polopatě. Děkuji 🙂

 15. Michal napsal:

  Nic si nezačínejte s comfort energy!!! mě se vnutili ke mě domů 2 jejich zaměstnanci, aniž by mi řekli od kud jsou, až jsem neměl na ně nervy, tak po cca 15 min. jsem je bohužel pustil domů a až tam jsem se dozvěděl, že jsou od comfort energy a já myslel že jsou od mého stávajícího poskytovatele elektřiny a plynu, no tak pak do mě hustili asi hodinu až mě zlomily!!! pak jsem si vše rozmyslel po čase a zůstal u svého stávajícího dodavatele, jenže ty LED žárovky, nj dárek za 1kč a dnes mi přišla upomínka ať zaplatím za ty LED žárovky 2000kč, takže rychle pryč od pijavic, které nás chtějí jen vysát!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *