Sazby D25d a D26d: Ohřev vody a akumulační kamna

Ohříváte doma vodu elektřinou nebo používáte akumulační kamna? Pak se vám pravděpodobně vyplatí využívat sazbu D25d nebo D26d. Jaké jsou podmínky těchto dvoutarifních sazeb? Kolik je možné s nimi ušetřit?


24. 8. 2010

Autor

Zatímco v případě jednotarifových sazeb je cena elektřiny účtována ve stejné výši po celých 24 hodin denně, v případě dvoutarifových sazeb jsou dodávky elektřiny rozlišeny do dvou cenových pásem. V době platnosti nízkého tarifu (NT) jsou dávky elektřiny (distribuce i silová elektřina) účtovány za nižší cenu, v době platnosti vysokého tarifu (VT) za vyšší cenu. Dobu platnosti nízkého tarifu stanovuje distributor za podmínek stanovených cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Vhodným výběrem sazby ušetříte peníze!

Domácnost si může podle charakteru odběru (odvíjí se od toho, jaké elektrospotřebiče jsou v domácnosti využívány – například bojler, akumulační kamna, přímotop) sjednat dvoutarifovou sazbu v rámci odpovídajících produktů nabízených konkrétním dodavatelem elektřiny a ušetřit až 50 % nákladů za elektřinu. Jak to tak bývá, je ovšem nutné splnit určité podmínky. Navíc platí, že sazbu může odběratel změnit nejvýše jednou za 12 měsíců, pokud se s distributorem nedohodne jinak.

D25d – pokud ohříváte vodu elektřinou

Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu je určená především domácnostem, které využívají elektřinu k ohřevu teplé užitkové vody.

Platnost nízkého tarifu v sazbě D25d je stanovena po dobu minimálně 8 hodin denně. Distributor elektřiny může dobu platnosti nízkého tarifu rozdělit až do 3 samostatných časových úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než 1 hodina. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. Zapínání a vypínání akumulačních spotřebičů je zpravidla řešeno prostřednictvím Hromadného dálkového ovládání (HDO).

Podmínky pro sazbu D25d:

  1. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody.
  2. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů po dobu platnosti vysokého tarifu.

Splnění výše uvedených podmínek odběratel dokládá revizní zprávou, která je požadována jako jeden z podkladů při připojení nového odběrného místa, změně charakteru odběru (změna tarifu), osazení spotřebiče s příkonem větším než 5 kW nebo změně proudové hodnoty hlavního jističe. Kontrolu v odběrném místě pak provede příslušný distributor elektřiny (ČEZ, E.ON, PRE) prostřednictvím svého technika při zapojení HDO.

Sazbu D25d  lze u jednotlivých dodavatelů elektřiny sjednat v rámci odpovídajících produktů (např. ČEZ D-Akumulace 8, E.ON ElektřinaAku, PRE KOMFORT AKU 8).

Kolik tedy přechodem na tarif D25d můžeme ušetřit? Pokud máte aktuálně sazbu D02d, kterou využívají asi dvě třetiny domácností, ohříváte elektřinou vodu a přejdete na sazbu D25d, kde je doba nízkého tarifu 8 hodin, můžete ušetřit zhruba 20 % nákladů za elektřinu.

Tip: Můžete ušetřit?
Spočtěte si cenu elektřiny na našem kalkulátoru a zjistěte, zda můžete ušetřit!

D26d – pro akumulační vytápění a ohřev vody

Dvoutarifová sazba D26d s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu (NT) je určená především domácnostem, které využívají elektřinu pro akumulační vytápění a ohřev teplé užitkové vody.

Sazba D25d versus D26d
Pro získání sazby D25d stačí mít v odběrném místě zapojený malý boiler. K získání sazby D26d musí domácnost využívat akumulační topení o určitém výkonu. Stále však může jít o stejné spotřebiče. Jak si tedy mezi nimi zvolit? Obecně platí, že D26d je od určité výše spotřeby výhodnější než D25d.

Platnost nízkého tarifu D26d je stanovena po dobu minimálně 8 hodin denně. Distributor elektřiny může dobu platnosti nízkého tarifu rozdělit až do 3 samostatných časových úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než 1 hodina. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. Zapínání a vypínání akumulačních spotřebičů je zpravidla řešeno prostřednictvím Hromadného dálkového ovládání (HDO).

Podmínky pro sazbu D26d:

  1. V odběrném místě musí být řádně instalovány elektrické akumulační spotřebiče pro vytápění objektu.
  2. Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů (topení a ohřevu TUV) musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, popř. musí odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu.
  3. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů po dobu platnosti vysokého tarifu.

Splnění výše uvedených podmínek odběratel dokládá revizní zprávou, která je požadována jako jeden z podkladů při připojení nového odběrného místa, změně charakteru odběru (změna tarifu), osazení spotřebiče s příkonem větším než 5 kW nebo změně proudové hodnoty hlavního jističe. Kontrolu v odběrném místě pak provede příslušný distributor elektřiny (ČEZ, E.ON nebo PRE) prostřednictvím svého technika při zapojení HDO.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *