V Praze platí za plyn o stovky až tisíce méně

Zjistili jsme, že domácnosti v Praze zaplatí v ročním vyúčtování za plyn až o několik stokorun méně než zákazníci z jiných oblastí. Při vyšší spotřebě plynu pak mohou být rozdíly v cenách i v řádech tisíců korun! Čím je to způsobeno?


16. 2. 2011

Autor

Domácnosti platí v Praze při stejné spotřebě mnohem nižší cenu za plyn než ostatní české domácnosti. Důvodem jsou výhodné ceny plynu, které dodavatelé Pražanům nabízejí. A pochopitelně platí, že čím vyšší je spotřeba plynu, tím výraznější jsou rozdíly v ročních platbách v jednotlivých regionech.

Při spotřebě 30 MWh zaplatí Pražané průměrně 32 218 Kč.

Svoji roli v celkové ceně plynu, kterou platí domácnosti, hraje také cena za distribuci plynu, kterou ovšem dodavatel plynu (společnost, od níž plyn kupujete), ovlivnit nemůže. Cenu za distribuci plynu stanovuje Energetický regulační úřad. Letos jsou ceny za distribuci v Praze nižší než v jiných částech České republiky.

Vzhledem k tomu, že společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., má ve srovnání s ostatními distribučními společnostmi ve svém regionu na 1 km plynovodu připojený největší počet koncových zákazníků kategorie maloodběratel a domácnost, vychází průměrná cena za distribuci u této společnosti v dané kategorii nejnižší,“ vysvětlila Jarmila Lehnerová z ERÚ.

O kolik platí v Praze za plyn méně?

Jako modelový příklad jsme si zvolili domácnost v rodinném domě s roční spotřebou 30 MWh, která na plynu vaří, ohřívá s ním vodu a topí. V Praze zaplatí za distribuci plynu při dané spotřebě zhruba 6 981 Kč za rok, zatímco například v regionu Jižní Čechy, který spravuje společnost E.ON Distribuce, by ročně zaplatila asi 11 084 Kč.

Ceny za distribuci plynu zahrnují pevnou cenu za odebraný plyn (za 30 MWh), stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu (za rok), poplatek za zúčtování operátora trhu a 20% DPH.

Ceny dodavatelů mají rozhodující podíl

Distributora plynu si domácnost svobodně vybrat nemůže. Změnit ovšem můžete dodavatele plynu a alespoň částečně tak ovlivnit výši své faktury za plyn.

Vzhledem k tomu, že regulovaná složka ceny plynu tvoří jen asi 24 % celkové částky, na vaše roční vyúčtování mají největší vliv právě ceny od dodavatele plynu. Čím nižší ceny za dodávku je vám daný dodavatel schopen nabídnout, tím méně nakonec za plyn zaplatíte.

Tip: Kolik ročně zaplatíte za plyn? Ušetříte?

Na konkrétní ceny dodavatelů plynu se můžete podívat v naší kalkulačcespočítat si, kolik ušetříte.

Po srovnání ceníků jednotlivých dodavatelů plynu pro první čtvrtletí roku 2011 jsme zjistili, že nejnižší ceny za dodávky plynu obchodníci ve většině případů nastavili pro Prahu a pro oblast Jižní Čechy. V konečném součtu (i s regulovanou složkou) pak Praha jasně vede, neboť v regionu Jižní Čechy jsou vyšší ceny za distribuci plynu. Zatímco by naše domácnost v Praze zaplatila průměrně 32 218 Kč ročně, v oblasti Jižní Čechy by roční platba za plyn činila v průměru 36 745 Kč.

Průměrné ceny vycházejí z cen několika dodavatelů v každém ze 6 distribučních regionů – Praha, Jižní Čechy, Východní Čechy, Jižní Morava, Severní Morava, RWE GasNet (zahrnující zbylé oblasti). Do cen jsou zahrnuty regulované i neregulované položky a 20% DPH.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *