Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2018 se bude konat na Výstavišti Praha – Holešovice


26. 11. 2017

Autor

Nehledě na tolik diskutované změny klimatu, je většina z nás přesvědčena, že složenky za topení a energie obecně budou i nadále chodit s železnou pravidelností. I přes veškeré vyhlídky na oteplení, dlouhodobá prognóza radikální snižování cen energii nepředpokládá. Jak tomuto trendu čelit s maximální ohleduplností k domácímu či firemnímu rozpočtu, s přihlédnutím k ekologickým hlediskům a při využití optimálního uživatelského komfortu, přináší formou aktuálních novinek veletrh Moderní vytápění 2018, zaměřený na nejnovější technologie vytápění, krby, kamna, obnovitelné zdroje energií a zateplování.

Není nutné zdůrazňovat, že vytápění patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím moderní doby. Je to proto, že musí reagovat na široké spektrum požadavků různých oborů, které jsou na něj kladeny. Už to není „jen“ ekonomika provozu a ekologie. Své slovo tu má například moderní architektura, zohlednění nových stavebních materiálů a technologií, možnosti spolupráce více spotřebičů využívajících různé energetické zdroje, přihlédnutí k měnícímu se životnímu stylu a nárokům na komfort z toho vyplývajících. Řada těchto témat se prolíná a vzájemně doplňuje se souběžně probíhajícím veletrhem Dřevostavby. Spolu tak vytváří u nás jedinečné prostředí umožňující poznat různé technologie „prakticky v praxi“.

Veletrh nabídne laické i odborné veřejnosti novinky a zajímavosti ve skutečně vyčerpávající šíři. Jmenujme alespoň některé z hlavních tematických okruhů:

  • Obnovitelnézdroje energie
  • technika pro ohřev,
  • jednotky vytápění,
  • rozvody a měření,
  • teplovzdušné vytápění
  • vzduchotechnika,
  • klimatizace a větrání,
  • kamna, krby, pece a příslušenství,
  • služby, servis,poradenství,
  • bazény, vířivky, sauny a mnohé další.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *