Zdraží teplo od roku 2012 až o 10 %?

Náklady za vytápění rostou nejen těm, kteří doma topí plynem. Zdražení se od nového roku nevyhnou ani domácnosti, kterým teplo dodávají teplárny. Nyní se už jen hraje o to, o kolik teplo nakonec podraží. Zeptali jsme se analytiků i teplárenských společností na jejich odhady.


14. 10. 2011

Autor

Už nyní je víceméně jisté, že pokud doma topíte teplem z teplárny, od začátku příštího roku si připlatíte. Důvodem zdražení tepla pro domácnosti se má stát v první řadě vyšší DPH. Teplo z tepláren je totiž daněno 10% sazbou, která se však od nového roku s nejvyšší pravděpodobností navýší na 14 %. Další příčiny možného navýšení cen tepla pak tkví ve vyšších cenách zemního plynu a uhlí od příštího roku.

Ceny tepla nemusí všude vzrůst o 10 %.

Ceny tepla by mohly podle odhadu analytika Jiřího Gavora ze společnosti Ena vzrůst od nového roku až o 10 % i více. Teplárny podle něj mají před sebou velmi obtížné období, a to zejména uhelné zdroje s končícím kontraktem na dodávku paliva. I v případě, že najdou kompromis s dodavateli uhlí, zvýšení cen paliva je prakticky nevyhnutelné. Nárůst cen paliva pak podle Jiřího Gavora postihne v roce 2012 i plynové teplárny.

Růst cen tepla může u některých dodavatelů přesáhnout 10 %

Uhelné teplárny se také již nyní připravují na to, aby splnily podstatně přísnější ekologickou legislativu po roce 2016. Tyto investice se podle Jiřího Gavora postupně musí projevit v růstu cen tepla. „Všechny odběratele, tedy i z plynových zdrojů, postihne přeřazení dodávek tepla do vyšší sazby DPH, zde bude cenový efekt bezprostřední. Kumulovaný efekt všech uvedených nepříznivých faktorů se tedy projeví růstem cen tepla, který může u některých dodavatelů po roce 2012 přesáhnout 10 %,“ vysvětluje Jiří Gavor, a shrnuje: „U uhelných zdrojů bude cenový nárůst rozdílný v závislosti na kvalitě kontraktu na dodávku paliva, u plynových zdrojů bude cenový nárůst vyrovnanější.“

Cena tepla se v rámci České republiky výrazně liší

Podle Teplárenského sdružení České republiky v roce 2012 rozhodně nedojde k paušálnímu zvýšení cen tepla o 10 %, neboť cena tepla se v rámci ČR výrazně liší podle používaných paliv a technologií. V příštím roce pravděpodobně dojde podle odhadů sdružení zejména k významnému zvýšení cen tepla vyráběného ze zemního plynu, který v průběhu letošního roku neustále zdražuje.

Vývoj cen tepla vyráběného z hnědého uhlí pak bude v příštím roce podstatně příznivější. Rozhodující položkou v ceně tepla jsou totiž podle Pavla Kaufmanna z Teplárenského sdružení náklady na palivo. Změna těchto nákladů také podle něj ovlivňuje konečnou cenu nejvýznamněji. „Úprava cen vychází z ceny paliva, ze kterého naše teplo vyrábíme,“ potvrzuje Milan Wagner, mluvčí společnosti Dalkia.

Do cen tepla se pravděpodobně promítne zvýšená sazba DPH

Teplárenské společnosti zatím o konkrétních cenách pro rok 2012 jednají a zpracovávají kalkulace. „Prozatím o podstatném navýšení neuvažujeme – zřejmě půjde pouze o navýšení o míru inflace a DPH. V současnosti však probíhá výběr strategického partnera na dodávku uhlí na dalších 10 let, takže případné zdražení bude určitě odrážet i nasmlouvanou cenu uhlí,“ říká Petra Siegerová z Plzeňské teplárenské.

O změně ceny tepla z Teplárny Liberec musí vždy rozhodnout představenstvo společnosti. To činí své rozhodnutí především na základě propočtu cen nakupovaných paliv a energií, které tvoří přes 60 % výsledné ceny tepla. O žádné změně ceny není rozhodnuto. S největší pravděpodobností se ale do ceny promítne zvýšená sazba DPH,“ uvedl Lukáš Jankovský z Teplárny Liberec.

Odhady zdražení tepla: Až o 900 Kč ročně kvůli vyššímu DPH

Konkrétní ceny tepla pro rok 2012 se tedy dozvíme až za několik týdnů, nejdříve na konci listopadu. Například podle Milana Wagnera budou nové ceny společnosti Dalkia známy v prosinci. Nicméně předběžné odhady vycházející pouze z navýšení ceny o změněnou sazbu DPH hovoří o růstu ročních nákladů v rozsahu několika set korun. „Pokud vyjdeme z letošních průměrných cen tepla, pak jen zvýšení DPH prodraží náklady na vytápění a přípravu teplé vody v průměrném bytě v rozmezí 450 až 890 Kč za rok,“ sdělil Pavel Kaufmann.

Například brněnská domácnost si kvůli vyššímu DPH může připlatit za teplo téměř 900 Kč ročně. „Při modelovém výpočtu nákladů na ohřev vody a vytápění bytu o velikosti 60 m2, který má celkovou roční spotřebu cca 40,8 GJ, se roční výdaje za teplo dodané Teplárnami Brno v případě změny sazby DPH z 10 na 14 % zvýší zhruba o 898 Kč,“ vypočítává Liliana Geisselreiterová z Tepláren Brno.

Teplo má zdražovat i v následujících letech

Cena tepla by se pak mohla ještě změnit i v průběhu roku 2012, a to spíše u tepláren na zemní plyn. „Cena uhlí je obvykle nasmlouvána dlouhodobě, takže uhelné teplárny cenu tepla během roku mění spíše výjimečně. U zemního plynu však dochází k velkým výkyvům ceny i v průběhu roku, takže teplárny využívající toto palivo obvykle upravují cenu tepla v průběhu roku i několikrát,“ objasňuje Pavel Kaufmann.

Zvyšování cen tepla bude s vysokou pravděpodobností pokračovat i do budoucna. Ministerstvo průmyslu a obchodu odhaduje, že v příštích letech může teplo kvůli nedostatku uhlí zdražit o více než dvojnásobek.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *