6 NEJVĚTŠÍCH chytáků v obchodních podmínkách dodavatelů

Dodavatelé elektřiny a plynu vám slíbí hory doly. Levnější ceny energie a nejrůznější výhody ale mohou být vykoupeny riziky, která se skrývají v obchodních podmínkách dodavatelů. Pročetli jsme je za vás a přinášíme přehled 6 největších chytáků!


8. 4. 2011

Autor

Předtím, než podepíšete smlouvu s novým dodavatelem, byste si měli kromě samotné smlouvy řádně prostudovat také jeho obchodní podmínky. V některých obchodních podmínkách lze totiž narazit na několik chytáků, které by vám později mohly zkomplikovat život, pokud budete chtít například odstoupit od smlouvy a přejít k jinému dodavateli.

Za upomínku můžete zaplatit až 300 Kč.

1. Úhrada aktivačního nebo registračního poplatku

O nutnosti platit aktivační, deaktivační, sankční či jiné poplatky se často můžete dozvědět jedině z obchodních podmínek. Zmínku o možném aktivačním poplatku při uzavření smlouvy mají v obchodních podmínkách například Bohemia Energy nebo Centropol. U společnosti Energetické centrum se s touto platbou setkáte pod názvem registrační poplatek.

Přesná výše poplatku v obchodních podmínkách však stanovena není, neboť závisí na množství odebírané elektřiny a na způsobu sjednání smlouvy. Poplatek se totiž zpravidla hradí při sjednání smlouvy přímo u vás doma prostřednictvím obchodního zástupce.

 

Pokud vám dodavatel stanovil k úhradě aktivační nebo registrační poplatek, z obchodních podmínek vyplývají další ustanovení. Například Energetické centrum stanovuje povinnost uhradit jej do 14 dní od data vystavení první faktury a Centropol zahájí dodávky elektřiny až po úhradě poplatku.

2. Ustanovení o výpovědní lhůtě u smlouvy

Obvyklá výpovědní doba u smluv na dobu neurčitou bývá podle obchodních podmínek 3 měsíce. Podívejte se však, zda ji vámi vybraný dodavatel nestanoví jinak (kratší či delší). Společnost Central Energy si třeba nastavila opravdu dlouhou výpovědní lhůtu – celých 12 měsíců.

Stejně tak u smlouvy na dobu určitou se zaprvé podívejte, na jak dlouho je smlouva stanovena (zpravidla bývá 12 nebo 24 měsíců), zadruhé, v jakém časovém rozmezí před jejím vypršením se musí podat výpověď. Obvyklá výpovědní lhůta je 3–6 měsíců před vypršením smlouvy, ale může být i kratší (například u společnosti Bicorn je to 1 měsíc před koncem platnosti smlouvy).

Dodavatelé pak většinou mají v obchodních podmínkách zmínku, že pokud se výpověď nepodá, smlouva (na dobu určitou) se automaticky prodlouží na stejné období nebo se dokonce převede na dobu neurčitou. Například nepodáte-li písemně výpověď 3 měsíce předem u Central Energy, společnost vám smlouvu automaticky převede na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců.

 

3. Nemožnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Ze zákona máte právo písemně odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího sjednání, a to bez udání důvodu. V tomto ohledu je třeba rozlišovat pojmy „výpověď“ a „odstoupení“. Odstoupení od smlouvy je garantováno Občanským zákoníkem. Například v obchodních podmínkách společnosti Bicorn sice najdete zmínku o tom, že po dobu ode dne uzavření smlouvy do sjednaného dne zahájení dodávek elektřiny není zákazník oprávněn smlouvu vypovědět, zároveň však Bicorn upozorňuje na možnost od smlouvy odstoupit do 30 dnů, byla-li smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání.

Roman Korzec, obchodní ředitel společnosti Bicorn, k tomuto bodu dodává: „I když kdokoliv zašle dopis, ve kterém prokazuje vůli od nás elektřinu či plyn neodebírat a je to do 30 dnů, což je myslím dostatečná doba na vyjasnění všech případných otázek či pochybností, tak vyhovíme, bez ohledu na to, zda se dopis jmenuje ´odstoupení´ nebo ´výpověď´.“

U Centropolu je pak v obchodních podmínkách zmíněno, že pokud si výslovně sjednáte návštěvu obchodního zástupce u vás doma (za účelem objednávky služeb) a uzavřete s ním smlouvu, nemáte pak již možnost od ní odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu.

4. Poplatek za předčasné vypovězení smlouvy

Chcete-li odstoupit od smlouvy na dobu určitou dříve, než je stanovena klasická výpověď, můžete zaplatit i nemalou částku. Zmínku o poplatku za předčasné vypovězení smlouvy najdete například v obchodních podmínkách společností Bohemia Energy a Centropol. Tento poplatek činí u obou shodně 2 500 Kč a týká se především programu Garance. Bohemia Energy navíc pravidelně zpracovává průkaz garance nižší ceny, za který se platí roční poplatek 302,40 Kč včetně DPH. Pokud by však ani jeden z dodavatelů Garanci nižší ceny nedodržel, můžete od smlouvy odstoupit bezplatně.

Bohemia Energy vám ale také může naúčtovat poplatek ve výši minimálně 2 500 Kč bez DPH i u smluv na jiné produkty, pokud schválí vaši žádost o předčasné ukončení smlouvy.

 

5. Úprava záloh a vracení přeplatků

Myslíte si, že vám dodavatel mimo vyúčtování nemůže změnit výši záloh? Obchodní podmínky některých dodavatelů hovoří jinak. Právo provést úpravu výše nebo i četnosti zálohy i v průběhu zúčtovacího období (pokud je záloha nepřiměřená vaší spotřebě nebo dojde-li ke změně cen) si vyhrazuje například Central Energy, Bohemia Energy, Energetické centrum, E.ON, Lumen Energy, Nano Energies nebo Centropol. Informaci o změně záloh by vám dodavatelé měli oznámit písemně.

Domníváte se, že vám dodavatel vrátí jakýkoli přeplatek? U některých dodavatelů tomu tak vůbec nemusí být! Podle obchodních podmínek vám totiž mohou přeplatky z vyúčtování započíst na kteroukoli splatnou pohledávku – obvykle na úhradu záloh v následujícím fakturačním období (např. Bohemia Energy, ČEZ, Elimon, Energetické centrum nebo United Energy). Jiní dodavatelé si v obchodních podmínkách stanovili konkrétní výši přeplatku, který vám nemusí vrátit a automaticky jej převedou do následujícího zúčtovacího období (např. Centropol do výše 200 Kč, Central Energy až do výše 500 Kč).

6. Poplatky za každou písemnou upomínku

V obchodních podmínkách některých dodavatelů najdete i ustanovení o platbě za písemnou upomínku, opozdíte-li se s platbou zálohy či faktury. Výše poplatků a konkrétní podmínky jsou pak poměrně rozdílné.

Například zatímco u Nano Energies činí poplatek 50 Kč, u Central Energy, Centropolu a United Energy (přičemž United Energy si přímo stanoví i dobu prodlení s platbou – delší než 5 kalendářních dní) je to 100 Kč, Elimon by si naúčtoval 150 Kč a společnost Engas dokonce 300 Kč za každou upomínku.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *