9 problémů při změně dodavatele elektřiny

Změna dodavatele elektřiny vám ušetří tisíce korun ročně a lze ji vyřídit poměrně snadno. Nový dodavatel vám slíbí mnohé, aby vás získal. Ne vždy ale prozradí všechna tajemství a zákoutí nové smlouvy. Jaké jsou nejčastější prohřešky? Na co byste si měli dávat pozor?


4. 11. 2010

Autor

Změna dodavatele elektřiny, kterou lze ze zákona provést jednou za 6 měsíců, je zejména pro domácnosti velmi jednoduchá. V podstatě jen stačí vybrat si nového dodavatele a podepsat s ním smlouvu. Se změnou dodavatele jsou ovšem spojená i rizika – přinášíme proto přehled toho, na co si dát pozor!

Pokud váš dodavatel zkrachuje, bez elektřiny nezůstanete.

1. Chytáky ve smlouvě

Pokud nemá vámi vybraný dodavatel elektřiny pobočku v místě vašeho bydliště nebo v okolí, se smlouvou většinou přijde přímo k vám domů jeho obchodní zástupce. Dejte si na čas a vše si řádně prostudujte. To, zda bude obchodní zástupce ochoten dát vám čas na rozmyšlenou, mj. ukáže na jeho serióznost. Stejně tak byste si měli veškeré informace ještě ověřit na webových stránkách dodavatele a zvážit všechna pro a proti.

Smlouvu si před podepsáním pečlivě pročtěte, zkontrolujte, zda v ní nejsou nějaké nejasnosti či nesrovnalosti. Jestliže čemukoliv ve smlouvě nerozumíte, máte možnost se obrátit na nezávislého odborníka v rámci našeho diskusního fóra. Čtěte důkladně i ustanovení psaná nejmenším písmem – právě v nich bývají často skryty záludnosti!

Jestliže smlouvu s prodejcem u vás doma podepíšete a teprve poté zjistíte, že pro vás není výhodná, ze zákona (podle § 57 občanského zákoníku) máte právo od ní do 14 dnů od jejího uzavření písemně odstoupit – i bez udání důvodu. Písemné odstoupení od smlouvy je vhodné poslat doporučeně či s dodejkou.

V případě, že byste lhůtu na odstoupení promeškali, samozřejmě můžete smlouvu vypovědět standardním způsobem kdykoliv potom. Zde však musíte dodržet výpovědní lhůtu, která je zákonem stanovena na 3 měsíce, pokud ji dodavatel v obchodních podmínkách nedefinuje jinak. Pokud nedodržíte výpovědní lhůtu, dodavatel si často účtuje smluvní sankce.

2. Délka výpovědní lhůty

I když můžete změnit dodavatele každého půl roku, přednost mají ustanovení vaší stávající smlouvy o dodávce elektřiny. U smluv na dobu neurčitou činí obvyklá výpovědní lhůta zpravidla 3 měsíce. Někteří dodavatelé si ji však ve svých obchodních podmínkách stanovují mnohem delší, proto si tento údaj rozhodně dohledejte. Například Central Energy má výpovědní dobu 12 měsíců.

Dávejte si také pozor na podmínky stanovené ve smlouvě na dobu určitou (většinou na 12 měsíců). V takovém případě se obvykle musí dát výpověď 3–6 měsíců před jejím vypršením (opět v závislosti na obchodních podmínkách jednotlivých dodavatelů), jinak se vám automaticky prodlouží na stejné období nebo se dokonce převede na smlouvu na dobu neurčitou (například u Central Energy).

3. Poplatky nad limit sazby

Součástí smlouvy by měly být všeobecné obchodní podmínky. Pokud nejsou přiloženy, vyžádejte si je od prodejce a chtějte znát jasnou informaci o všech poplatcích. Obchodní podmínky by také každý dodavatel měl mít volně ke stažení na svých webových stránkách. Podmínky si v klidu projděte a uvažte, jestli vám vyhovují.

Speciálně sledujte případné zmínky o různých aktivačních, deaktivačních, sankčních a dalších poplatcích, které jsou nad rámec vámi vybrané sazby elektřiny. Při uzavření smlouvy s obchodním zástupcem si třeba někteří dodavatelé účtují aktivační poplatky (například Bohemia Energy, Centropol Energy) nebo dokonce i „odchodné“ (například u Bohemia Energy činí poplatek za předčasné vypovězení smlouvy v rámci programu Garance 2 500 Kč).

4. Nátlak ze strany obchodního zástupce

Obchodní zástupci jsou proškolení a mají přesné postupy, jak jednat. Dejte si na jakékoliv rozhodnutí čas, nepodléhejte nátlaku. Nabídku prodejce si zevrubně prostudujte a zvažte výhody a nevýhody. Zvláště berte zřetel na velikost záloh, které platíte současnému dodavateli a kolik byste zaplatili tomu novému. Zamyslete se, zda má opravdu výhodnější nabídku nebo jestli by nebylo lepší se poohlédnout ještě jinde. Nezapomeňte do kalkulace započíst i různé povinné poplatky.

Prodejce vám také může nabízet zcela nevyhovující sazbu elektřiny. Dále tedy zvažte, zda je pro vás nabízená sazba skutečně vhodnější než ta, kterou užíváte nyní.

5. Možnost kontaktu s dodavatelem

Někteří dodavatelé nemají příliš rozsáhlou síť kontaktních zákaznických center, kde si můžete vše osobně vyřídit. Uvažte proto i možnost, že nového dodavatele budete moci – v případě, že jeho pobočka nebude ve vašem okolí – zkontaktovat jen telefonicky či e-mailem, popřípadě prostřednictvím obchodního zástupce. Je pro vás tento způsob vyhovující?

6. Zkušenosti a reference klientů

Rozhodně si zjistěte, zda je vámi vybraný dodavatel držitelem licence od Energetického regulačního úřadu. Udělená licence je zárukou kvality poskytovaných služeb. Zajímejte se o zkušenosti a reference jiných klientů. Jsou s dodavatelem spokojeni? Poptejte se kolegů v práci, sousedů, najděte si názory v internetových diskuzích. Podrobnější informace o dodavateli můžete získat v našem diskusním fóru také od Energetického regulačního úřadu.

7. Vyřízení výpovědi u stávajícího dodavatele

Při podepisování smlouvy je vám ve většině případů nabídnuta možnost podepsat novému dodavateli plnou moc, díky které za vás vyřídí veškeré úkony související s výpovědí vaší smlouvy u současného dodavatele. Celý proces přepojení by měl být vyřízen do 3 měsíců. Některým alternativním dodavatelům už se však stalo, že snahu o zařízení přestupu jejich klientů od ČEZ jim energetický gigant zamítl, a to i kvůli maličkostem jako je třeba překlep v plné moci (například Centropol Energy podala stížnost na ČEZ Energetickému regulačnímu úřadu ohledně zamítnutí žádostí u 1 600 klientů). 

Byly už zaznamenány i případy opomenutí, kdy nový dodavatel výpověď u stávajícího dodavatele vůbec nevyřídil. Zjistěte si proto včas u svého stávajícího dodavatele, jestli byl váš přestup k novému dodavateli vyřízen. V případě, že výpověď nebyla řádně podána, můžete po novém dodavateli požadovat náhradu případné škody (například kdybyste kvůli opomenutí museli po nějakou dobu platit zálohy jak u stávajícího, tak i u nového dodavatele). S tím souvisí řádné pročtení plné moci. Než ji podepíšete, podívejte se, zda je v plné moci uveden konkrétní termín, v jakém musí nový dodavatel původní smlouvu vypovědět. Pokud totiž lhůta uvedena není, může být pozdější vymáhání náhrady za způsobenou škodu komplikované.

8. Zrušení starého trvalého příkazu nebo převedení SIPO

Po obdržení rozpisu záloh od nového dodavatele si nezapomeňte ve své bance vyřídit zrušení stávajícího trvalého příkazu, pokud platíte tímto způsobem. Můžete si zde rovnou zařídit nový trvalý příkaz podle údajů od dodavatele, ke kterému jste přešli. Jestliže používáte internetové bankovnictví, vyřídíte si vše sami v pohodlí domova. Pokud provádíte platby záloh prostřednictvím SIPO, jeho změnu lze provést na jakékoliv poště.

9. Možný krach dodavatele elektřiny

Energetickým zákonem je ustanoveno, že pokud váš dodavatel zkrachuje, bez elektřiny nezůstanete. Jestliže jste vaše účty za dodávku elektřiny platili řádně a včas, máte ze zákona právo na okamžitou dodávku od tzv. dodavatele poslední instance. Automaticky si vás přebere buďto ČEZ, E.ON nebo PRE, kteří mají povinnost vám v takovém případě dodávat po dobu 3 měsíců elektřinu za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Během této doby si pak musíte dojednat připojení u nového dodavatele.

Štítky: ,

Komentáře

2 thoughts on “9 problémů při změně dodavatele elektřiny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *