Cena vody 2010: Kolik platíme za m3?

Cena vody v roce 2010 narostla. Kolik letos zaplatíme za m3 vody v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a v dalších velkých městech? Kde bude voda nejlevnější a kde naopak podraží nejvíce? Jak doma vodou šetřit? + TABULKA CEN VODY


24. 8. 2010

Autor

Voda je pro život člověka nepostradatelná. Každý den ji pijeme, zaléváme s ní květiny, umýváme nádobí, pereme v ní prádlo, sprchujeme se. Naprostá většina obyvatel je přitom na dodávky vody od vodárenských společností, které od nového roku své služby zdražovaly. Na rozdíl od dodavatele plynu nebo elektřiny nemůžeme vodárenskou společnost změnit. Kolik platíme za m3 vody a jak snížit její spotřebu?

Průměrná cena vody je 64,59 Kč za m3.

Moravská vodárenská zvýšila od ledna 2010 vodnéstočné v Olomouckém kraji. Zatímco v roce 2009 většina obyvatel Olomoucka zaplatila za 1 m3 vody 62,79 Kč (s DPH), od nového roku to je 66,81 Kč (s DPH). Jedná se o nárůst o 6,4 %.

Podle tiskové mluvčí Moravské vodárenské, Heleny Koutné, došlo ke zvýšení ceny v souvislosti s poklesem odběru pitné i odkanalizované vody, díky čemuž narostly fixní náklady na m3. Na vzrůstu se dále podepsalo zvýšení ceny energií pro průmyslové podniky, náklady na odstraňování poruch a předpokládaná inflace. Do růstu ceny pro konečného odběratele se promítla rovněž úprava sazby DPH, která v roce 2010 narostla z 9 na 10 %.

Voda v roce 2010 zdražila i v Hradci Králové

Ve východních Čechách, kde působí společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, narostla cena vody v roce 2010 o 3,6 %. Ředitel společnosti František Barák uvedl, že nárůst ceny je nižší než roční míra inflace (ta je posuzována za období od června běžného roku k měsíci červnu roku předcházejícího). Takto vyjádřená míra inflace byla v uvedeném období o jednu desetinu procentního bodu vyšší než avizované zdražení, tzn. 3,7 %. Růst ceny je způsoben hlavně nárůstem odpisů majetku z titulu nově vybudovaných vodovodních a kanalizačních sítí a zařízení v letošním roce.

Cena vodného a stočného v základní sazbě dvousložkové ceny bude v roce 2010 v Hradci Králové 67,77 Kč/m3 včetně DPH, základní pevná složka je 420 Kč za vodné a 420 Kč za stočné s DPH za rok.

Vyhlášení ceny vody na rok 2010 potvrzuje příslib společnosti z loňského roku o tom, že v budoucnosti nedojde v regionu ke skokovému nárůstu vodného a stočného,“ uvedl Barák. Dodal, že společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové z vybraného vodného a stočného vrací téměř polovinu do rekonstrukce sítí a technologií.

Vyznejte se v pojmech vodáren
 • Pitná voda – zdravotně nezávadná voda, vhodná pro dlouhodobé užívání, definice upravena v zákoně 258/2000 Sb. a vyhlášce MZe ČR 252/2004 Sb.
 • Teplá voda dodávaná do domácností – dříve nazývaná teplá užitková voda (TUV). Vyráběna z vody pitné, avšak za pitnou vodu se nepovažuje; nejedná se ale ani o vodu užitkovou. Měla by být zdravotně nezávadná, může však obsahovat nežádoucí látky; vlivem zvýšené teploty někdy dochází k častějšímu pomnožování bakterií, jež mohou nepříznivě ovlivnit chuť či pach vody.
 • Surová voda – získává se z podzemních či povrchových zdrojů, její úpravou vzniká pitná voda.
 • Vodné – platba za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním.
 • Stočné – platba za odkanalizování použité (znečištěné) vody a související služby.

Na Ostravsku voda zdražila o 3 Kč/m3

Na Ostravsku vzrostla cena vodného a stočného v roce 2010 zhruba o 3 Kč za m3. Nárůst ceny vody je zapotřebí kvůli nutným investicím. Krom toho vodu zdražují i vyšší ceny vstupních surovin (především samotné vody).

Cena nakupované vody vzrostla o 14 %, náklady na nákup surovin a materiálu stouply o více než o 8 %,“ uvedl ředitel Ostravských vodáren a kanalizací www.ovak.cz Antonín Láznička a dodal, že projednávání aktualizovaných cen s místními zastupiteli nebylo jednoduché. „Radní ale nakonec uznali, že zvýšení ceny bude nutné,“ uvedl Láznička.

Za vodné v roce 2010 zaplatí občané Ostravy 30,31 Kč za m3, zatímco v roce 2009 platili 28,60 Kč. Stočné letos v Ostravě zdražilo z původních 27,58 Kč na 29,12 Kč za m3.  Celkem cena vody narostla o 3,25 Kč. Do zdražení vody se také promítlo zvýšení sazby DPH, která stoupla z 9 na 10 %.

Finanční prostředky hodlá vedení firmy investovat do nákupu laboratorních přístrojů za více než 5 milionů korun pro akreditovanou laboratoř. Společnost také zakoupí novou techniku pro odstraňování havárií.

Voda zdražila také na severu Čech

Zdražení vody v roce 2010 schválila také Severočeská vodárenská společnost www.svs.cz.  Za m3 vody domácnosti zaplatí 63,65 Kč (z toho vodné činí 34,01 Kč/m3 a stočné 29,64 Kč/m3 bez DPH). Oproti ceně vody v roce 2009 se jedná o nárůst o 7,5 %.

Růst ceny vody je způsoben především požadavky na investice do infrastrukturního majetku, neboť Česká republika musí do roku 2010 splnit požadavky Evropské unie na kvalitu vypouštěných odpadních vod. Nárůst ceny vody je způsoben při vysokém podílu fixních nákladů na její výrobu také nárůstem cen za nakupované suroviny a materiály (což je zejména surová voda a prostředky používané v technologii výroby a čištění vody).

V Brně voda v roce 2010 zdražila pouze o 1 %

Domácnosti, které odebírají vodu od společnosti Brněnské vodárny a kanalizace www.bvk.cz,  se velkého zdražení obávat nemusí. „Za vodné letos domácnosti zaplatí 26,70 Kč, za stočné pak 30,50 Kč. Celkem tedy za m3 vody odběratelé zaplatí 57,20 Kč. Jedná se o nárůst ceny vody o 1 %. Do ceny se také promítne změna sazby DPH, která naroste z 9 na 10 %,“ uvedla Helena Přibylová ze společnosti Brněnské vodárny a kanalizace.

Cena vody zůstane v roce 2010 v Praze nízká

Jedna z nejlevnějších vod bude proudit potrubími hlavního města Prahy. Jak uvedla tisková mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací www.pvk.cz Marcela Dvořáková, cena vody se v Praze zvýšila od ledna pouze o procento odpovídající inflaci. Pražané zaplatí za 1 m3 vody 56,51 Kč včetně DPH. Nová cena vody odráží zvýšené náklady na výrobu vody (cena surové vody, chemikálií, služeb atd.). Cena vody bude v Praze jednotná pro domácnosti i ostatní odběratele.

Nejméně za vodu zaplatí v Plzni

Podle Kateřiny Faltinové, asistentky generálního ředitele Vodárny Plzeň www.vodarna.cz, narostla cena vody u této společnosti o 8 %. „Důvodem úpravy ceny vodného a stočného je zejména zvýšení ceny surové vody, cen energií a investice do doplnění technologie úpravy vody. Jedná se  např. o doplnění o filtraci přes tzv. granulované aktivní uhlí kvůli zhoršené kvalitě vody v řece Úhlavě, ze které se vyrábí pitná voda pro Plzeň a okolí,“ uvedla Faltinová.

Pracovnice vodárny doplnila, že čtyřčlenná rodina měsíčně zaplatí o cca 9 Kč více než v roce předchozím. I přes zdražení vody v Plzni, zde za ni domácnosti zaplatí nejméně – m3 vody zde v roce 2010 stojí 51,03 Kč.

Srovnání cen za vodu ve vybraných oblastech ČR v r. 2010

Společnost
Vodné a stočné (Kč)
Pražské vodovody a kanalizace
56,51
Královéhradecká provozní
67,77
Brněnské vodárny a kanalizace
57,20
Vodárna Plzeň – Plzeň-město
51,03
Moravská vodárenská – Zlínsko
71,16
Olomoucko
66,81
Prostějovsko
61,05
Ostravské vodárny a kanalizace
59,43
Středočeské vodárny
68,56
1. JVS – České Budějovice
65,80
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary
57,79
Vodovody a kanalizace Pardubice
65,40

Pozn.: Ceny jsou uvedeny vč. 9% DPH a není v nich zohledněno zvýšení DPH o 1 %
Zdroj: www.vodarenstvi.cz

Jak napovídají uvedená čísla z jednotlivých regionů, cena vody v roce 2010 narostla. Výrazněji pak v Olomouci, kde se oproti minulému roku zvýšila 6 %. Minimálně naopak voda podražila v Brně nebo v Praze. Nejlevnější je ze všech srovnávaných měst voda v Plzni, nejdražší naopak v Liberci.

Přestože voda ve vašem městě letos zdražila, nevěšte hlavu. V každé domácnosti se vždy najdou rezervy, díky nimž je možné vodou šetřit a snížit tak její spotřebu. Nevíte jak začít? Podívejte se na několik našich tipů!

Tipy: Jak doma šetřit vodou?
 • Užívejte pákové baterie místo klasického kohoutku – ušetříte tak až 30 % vody.
 • Kapající vodovodní kohoutky a netěsné splachovací nádrže ihned odstavte a nechejte opravit!
 • Nekoupejte se, sprchujte se! 1 sprcha = 60–80 litrů vody, 1 plná koupel = 150–200 litrů vody
 • Namontujte si redukci průtoku – sníží se průtok vody při sprchování.
 • Při čištění zubů používejte sklenici vody, nikoli tekoucí vodu (vyplýtvá 5–7 l). Podobně šetří vodu holení při plném umyvadle.  Pokud můžete, používejte k zalévání rostlin zadrženou dešťovou vodu.
 • Neplýtvejte vodou z rezervoáru na splachování zbytků jídel a odpadků – ty patří do koše!

Štítky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *