Cena vody: Kolik platíme a za co?

Změnit vodárenskou společnost sice nemůžeme, přesto bychom měli mít představu o ceně vody, kterou nám nabízí. Kolik se kde platí za vodu? Jak je cena vody tvořena a co vše nám vodárenské společnosti účtují? + Přehled cen vody


23. 8. 2010

Autor

Po ránu dlouhá sprcha na probuzení, večer relaxační koupel se spoustou horké vody. Pokud nevlastníte studnu, musíte za odběr vody zaplatit vodárenským společnostem. Dodavatele vody si – na rozdíl od dodavatele plynu nebo elektřiny – nemůžeme svobodně vybrat a jsme odkázáni na ceny, které nám nabídne vodárenská společnost působící v našem městě. Kolik kde platíme za vodu?

Průměrná cena vody

64,59 Kč/m3

Nejméně zaplatí za vodu obyvatelé Plzně. Za vodnéstočné zde domácnosti zaplatí 51 korun. Levnou vodu letos stáčejí také Pražané, kteří za metr krychlový vody dají něco přes 56 korun. Méně než 60 korun za metr krychlový vody zaplatí obyvatelé Karlových Varů, Ostravy nebo Brna. Naopak nad 70 korun za stejný objem natočené vody zaplatí lidé na Blansku nebo Zlínsku.

Přehled cen vody

Společnost
Vodné a stočné (Kč)
Pražské vodovody a kanalizace
56,51
Severočeské vodovody a kanalizace
70,01
Sveveromoravské vodovody a kanalizace Ostrava
57,88
Královéhradecká provozní
67,77
Vodárenská akciová společnost
Boskovice – Blansko
73,43
Ivančicko
67,00
Jihlava
65,72
Třebíč
67,58
Žďár na Sázavou
68,00
Znojmo
62,61
Brněnské vodárny a kanalizace
57,20
Vodárna Plzeň – Plzeň-město
51,03
Moravská vodárenská – Zlínsko
71,16
Olomoucko
66,81
Prostějovsko
61,05
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy
Jindřichův Hradec
64,13
Písek
64,42
Český Krumlov
68,75
Prachatice
69,78
VS Tábor
69,65
Ostravské vodárny a kanalizace
59,43
Středočeské vodárny
68,56
1. JVS – České Budějovice
65,80
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary
57,79
Vodovody a kanalizace Pardubice
65,40
Slovácké vodárny a kanalizace
62,84

Pozn.: Ceny jsou uvedeny vč. 9% DPH a není v nich zohledněno zvýšení DPH o 1 %
Zdroj: www.vodarenstvi.cz

Proč voda zdražuje?

Cena vody zaznamenala citelné navýšení po roce 1994, kdy stát přestal dotovat náklady na výrobu, distribuci a čištění vody. Cenu vody navyšují podle vodárenských společností především investice do rozvoje a výstavby nových vodohospodářských kapacit, resp. oprava těch stávajících. Navíc podražila i samotná voda.

5 důvodů, proč voda zdražuje:

  • Nárůst ceny surové vody
  • Nárůst sazby DPH v roce 2010 (z původních 9 na 10 %)
  • Pokles odběru vody (nižší příjmy je nutné vykompenzovat navýšením ceny)
  • Potřeba investic do oprav stávajících vodovodních a kanalizačních řadů
  • Potřeba investic do výstavby nových vodohospodářských kapacit 

Vodné a stočné: Za co vlastně platíme?

Cena vody není utvářena trhem, ale při stanovení nové ceny za vodné a stočné vycházejí vodárenské společnosti z Cenového výměru Ministerstva financí platného pro příslušný rok. Cenu vody tedy do určité míry reguluje stát. Vodárenské společnosti ale mohou do ceny vodného a stočného započítat své náklady spojené s distribucí vody a připočítat si „přiměřený“ zisk.

Do ceny vodného a stočného velkou měrou zasahují náklady spojené s provozem a správou majetku vodárenské společnosti. Vzhledem k tomu, že vodovodní a kanalizační řady jsou v České republice zastaralé, lze do budoucna počítat s nárůstem nákladů na jejich opravu a údržbu, které se promítnou do koncové ceny vody. Krom toho se do ceny vody promítají i náklady na energie a chemikálie, poplatky za vypouštění odpadních vod nebo nákup surové vody (právě ta v poslední době podražila).

Vodné a stočné
  • Vodné je platba za odebíranou vodu a její distribuci.
  • Stočné je platba za odvedení odpadní vody a její čištění.

Cena vodného a stočného je stanovována jednou za rok a je jednotná pro všechny odběratele daného regionu (tzv. tarifní oblasti). Znamená to tedy, že například pro všechny zákazníky Vodárny Plzeň platí jednotné ceny.

Dvousložková nebo jednosložková cena vody

Cena vody může mít podle zákona jednu nebo dvě složky. S dvousložkovou cenou vody se můžeme setkat například u Vodáren a kanalizací Karlovy Vary nebo u Vodárenské společnosti Táborsko.

Výsledná cena se v tomto případě skládá z pevné složky za připojení, jež závisí na velikosti použitého vodoměru, a z pohyblivé složky, která se odvíjí od objemu odebrané vody.

Štítky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *