Ceny elektřiny 2011: Za distribuci platí v Praze o 650 Kč méně

Zdražení elektřiny nebude pro všechny české domácnosti stejné. Záleží totiž na tom, v jaké oblasti bydlíte! Do konečné ceny elektřiny se promítá cena za její distribuci, která není pro celou republiku stejná. Kolik kde za distribuci elektřiny zaplatíte a jak se tato cena vůbec stanovuje?


26. 1. 2011

Autor

Jak už magazín CenyEnergie.cz informoval ve svém velkém srovnání cen elektřiny 2011, většina dodavatelů elektřiny výrazně snížila ceny za dodávku elektřiny (tzv. silové elektřiny). Toto zlevnění se však do konečné ceny, kterou za elektřinu platíte, promítne jen částečně, neboť k ceně silové elektřiny je nutné ještě přičíst všechny regulované položky, z nichž je mnohdy nejvyšší částkou cena za distribuci elektřiny. V konečném důsledku tak elektřina podraží, avšak to, kolik si nakonec připlatíte, závisí také na tom, kde bydlíte. Čím je to dáno?

Poplatky za distribuci v Praze klesly o 6 %.

Cena za distribuci elektřiny, každoročně určovaná Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), je nezanedbatelnou položkou, kterou platíte v každé faktuře za elektřinu. Ceny za distribuci jsou regulovány proto, že v této oblasti neexistuje konkurence. Česká republika je rozdělena na tři distribuční regiony a v každém působí pouze jeden distributor, kterého si nemůžete svobodně zvolit.

Cena za distribuci elektřiny se odvíjí zejména od rozsahu distribuční sítě, nákladů na výstavbu a provozování distribuční sítě a odběru elektřiny z distribuční sítě.

Jakými předpisy se řídí ERÚ při stanovování cen?
  • zákon č. 265/1991 Sb. (podle § 2c) o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
  • zákon č. 458/2000 Sb. (§ 17 odst. 4 písm. d) a odst. 9) – tzv. energetický zákon, zabývá se podmínkami podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích
  • vyhláška č. 140/2009 Sb. o způsobu regulace cen  v  energetických  odvětvích  a postupech pro regulaci cen

Poplatek za distribuci obdrží distributor elektřiny, kterému patří „dráty“, jež přivádějí elektřinu k vám domů. Distributoři elektřiny mají území České republiky rozděleno následovně: ve středních, západních, severních a východních Čechách a na severní Moravě působí jako distributor ČEZ, v Praze zajišťuje dodávky PRE a v jižních Čechách a na jižní Moravě společnost E.ON.

Jak se stanovují ceny za distribuci elektřiny?

Cenu za distribuci elektřiny určuje ERÚ cenovými rozhodnutími na základě podkladů předložených provozovateli distribučních sítí. Cenové rozhodnutí musí úřad vydat vždy do 30. listopadu, nové ceny pak nabývají platnost od 1. ledna následujícího roku. ERÚ se při stanovení cen řídí energetickou legislativou. „Výpočtové postupy pro stanovení ceny za distribuci pro jednotlivé provozovatele soustav jsou přesně stanoveny vyhláškou č. 140/2009 Sb. Na základě auditem ověřených a následně zkontrolovaných ekonomických a technických podkladů distributora jsou podle legislativně stanovených postupů vypočteny jednotlivé složky ceny,“ říká Jarmila Lehnerová, mluvčí ERÚ.

Při stanovování cen za distribuci je základem tzv. regulační období, což je vymezené období pěti po sobě následujících regulovaných roků, v nichž se kalkuluje s předpokládanými náklady a výnosy. „Především se zde projeví rozvoj jednotlivých regionů, které nemají na tento rozvoj dostatečnou kapacitu sítí – aktuálně jde především o Ostravsko, kde investice do posílení jak ze strany ČEPS, tak ČEZ dosáhne více jak miliardy korun,“ prozradil Ladislav Kříž, mluvčí společnosti ČEZ. 

Z čeho se skládá cena za distribuci elektřiny?
  • cena za rezervovanou kapacitu distribuční soustavy (určená velikostí proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem) 
  • cena za použití distribuční soustavy
  • složka související s krytím nákladů za přenos elektřiny
  • poplatek za distribuci elektřiny v sousedních distribučních soustavách na úrovni velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí
  • složka související s krytím části nákladů vyšších napěťových úrovní distribuční soustavy

Ceny za distribuci elektřiny: V každém regionu jiné

Pro každý ze tří distribučních regionů (ČEZ, E.ON a PRE) stanovuje ERÚ jiné ceny. Letos se ceny za distribuci elektřiny oproti roku 2010 opět mírně navýšily, ale pouze v regionech ČEZE.ON. Na území PRE naopak meziročně poklesly. Odlišné ceny v jednotlivých distribučních regionech jsou podle vyjádření ERÚ dané různými náklady na provoz distribučních sítí. Náklady ovlivňuje počet zákazníků a výše odběru vztažená například na 1 km vedení, druh a provedení vedení (zda se jedná o vzdušné, kabelové či terénní profily), celková výše distribuovaného množství elektřiny a řada dalších technických a ekonomických vlivů.

Cena za distribuci elektřiny v regionu PRE je například u nejběžnější sazby D02d zhruba o 250 Kč na každou spotřebovanou megawatthodinu nižší než v ostatních regionech. „Distribuční území PRE je významně odlišné od distribučních území ČEZ a E.ON, která lze do jisté míry považovat za podobná s ohledem na typ distribuční sítě a hustotu spotřeby elektřiny vztaženo k rozsahu této sítě,“ vysvětluje Ladislav Kříž.

Poplatky za distribuci elektřiny – meziroční srovnání u sazby D02d:

Distribuční region
Rok 2010
Rok 2011 
Meziroční nárůst/pokles
Kč/MWh
Kč/MWh
E.ON
1 860,49
1 891,61
+ 1,7 %
ČEZ
1 818,46
1 897,64
+ 4,4 %
PRE
1 739,74
1 636,10
– 6 %

Zdroj: Cenová rozhodnutí ERÚ č. 8/2009 a 5/2010

Ukažme si rozdíly v cenách za distribuci na konkrétním příkladu. Domácnost využívající sazbu D02d, která má roční spotřebu 2 500 kWh, zaplatí za distribuci elektřiny ročně 4 744 Kč v regionu ČEZ, 4 729 Kč v regionu E.ON, ale jen 4 090 Kč v regionu PRE. Pro pražské domácnosti to tedy při takovéto spotřebě znamená náklady v průměru o 650 Kč nižší.

Poplatky za distribuci elektřiny – meziroční srovnání:

Distribuční region E.ON

Typ sazby
Rok 2010
Rok 2011 
Kč/MWh ve VT
Kč/MWh v NT
Kč/MWh ve VT
Kč/MWh v NT
D 01d 
2 337,63
2 375,77
D 02d
1 860,49
1 891,61
D 25d
1 815,93
23,53
1 846,39
27,63
D 26d
605,81
23,53
618,48
27,63
D 35d
232,34
23,53
239,51
27,63
D 45d
232,34
23,53
239,51
27,63
D 55d
232,34
23,53
239,51
27,63
D 56d
232,34
23,53
239,51
27,63
D 61d
3 022,06
83,22
3 070,26
88,20
Distribuční region PRE

Typ sazby
Rok 2010
Rok 2011 
Kč/MWh ve VT
Kč/MWh v NT
Kč/MWh ve VT
Kč/MWh v NT
D 01d 
2 285,98  
2 149,74
D 02d
1 739,74
1 636,10
D 25d
1 683,09
20,94
1 582,83
19,90
D 26d
686,16
20,94
645,41
19,90
D 35d
219,94
20,94
207,02
19,90
D 45d
219,94
20,94
207,02
19,90
D 55d
219,94
20,94
207,02
19,90
D 56d
219,94
20,94
207,02
19,90
D 61d
2 637,48
20,94
2 480,25
19,90
Distribuční region ČEZ

Typ sazby
Rok 2010
Rok 2011 
Kč/MWh ve VT
Kč/MWh v NT
Kč/MWh ve VT
Kč/MWh v NT
D 01d 
2 427,71
2 533,10
D 02d
1 818,46
1 897,64
D 25d
1 895,98
30,61
1 978,50
32,89
D 26d
639,63
30,61
668,11
32,89
D 35d
244,44
30,61
255,92
32,89
D 45d
244,44
30,61
255,92
32,89
D 55d
244,44
30,61
255,92
32,89
D 56d
244,44
30,61
255,92
32,89
D 61d
3 277,86
100,46
3 419,81
105,74

Zdroj: Cenová rozhodnutí ERÚ č. 8/2009 a 5/2010

Platba za jistič: Součást ceny za distribuci elektřiny

Součástí ceny za distribuci je též tzv. měsíční poplatek za rezervovaný příkon, jehož výše je ovlivněna velikostí hlavního jističe. Obecně lze říci, že čím více elektrospotřebičů v domě máte, tím roste hodnota jističe a tedy i poplatek. Měsíční platba za jistič se však liší nejen podle jeho hodnoty (přičemž obvyklá hodnota jističe v domácnosti je 3 x 25 A), ale i podle používané sazby a distribučního území.

Poplatky za jistič se stejně jako ceny za distribuci elektřiny mění. Například u sazby D02d byl v roce 2010 měsíční poplatek za nejběžnější jistič 3 x 25 A (vč. DPH) u ČEZ 90 Kč, u E.ON 81,6 Kč a u PRE také 90 Kč. Avšak zatímco v letošním roce zůstávají poplatky u ČEZ a E.ON stejné, u PRE klesla platba za jistič na 81,6 Kč, stejně jako v tomto regionu klesla cena za distribuci elektřiny.

Podle některých názorů stojí za odlišnými cenami za distribuci a za měnícími se platbami za jističe v jednotlivých regionech i něco jiného než rozdílné náklady a výnosy. „Regulované ceny za distribuci považujeme za výsledek lobbingu provozovatelů distribučních soustav u ERÚ a podle toho, jak sledujeme jejich vývoj (především paušální poplatky za rezervovaný příkon u maloodběratelů i velkoodběratelů), nemyslíme si, že reprezentují pouze reálné náklady a „přiměřený“ zisk,“ míní Martin Křížek, jednatel společnosti CORASTA.

Někteří dodavatelé přizpůsobují ceny silové elektřiny

Vzhledem k odlišným cenám za distribuci elektřiny přistoupili někteří dodavatelé k úpravě svých cen silové elektřiny, které si mohou stanovit sami. Zatímco dominantní dodavatelé (ČEZ, E.ON i PRE) zachovávají stejnou cenu silové elektřiny ve všech třech distribučních regionech, několik alternativních dodavatelů stanovilo pro rok 2011 v každém distribučním území odlišné ceny. Z jakého důvodu?

Kamil Ouška, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Europe Easy Energy, objasňuje: „Cenové rozdíly pro jednotlivé oblasti provozované různými distribučními sítěmi jsou určeny zcela záměrně a jde o obchodní strategii. Stejně jako ERÚ stanovuje různé ceny regulovaných služeb pro každého provozovatele distribuční sítě, tak i naše společnost stanovuje různé ceny silové elektřiny.“

Štítky: , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *