D45d: Přímotop a ohřev vody elektřinou

Topíte doma přímotopem a ohříváte vodu elektřinou? Pak se vám pravděpodobně vyplatí využívat sazbu D45d. Je složité získat tuto dvoutarifní sazbu? Jaké spotřebiče musíte vlastnit, abyste na sazbu D45d dosáhli? Kolik je možné díky ní ušetřit?


24. 8. 2010

Autor

Zatímco v případě jednotarifových sazeb je cena elektřiny účtována ve stejné výši po celých 24 hodin denně, v případě dvoutarifových sazeb jsou dodávky elektřiny rozlišeny do dvou cenových pásem. V době platnosti nízkého tarifu (NT) jsou dávky elektřiny (distribuce i silová elektřina) účtovány za nižší cenu, v době platnosti vysokého tarifu (VT) za vyšší cenu. Dobu platnosti nízkého tarifu stanovuje distributor za podmínek stanovených cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

D45d – levnější elektřina 20 hodin denně.

Domácnost si může podle charakteru odběru (odvíjí se od toho, jaké elektrospotřebiče jsou v domácnosti využívány – například bojler, akumulační kamna, přímotop) sjednat dvoutarifovou sazbu v rámci odpovídajících produktů nabízených konkrétním dodavatelem elektřiny a ušetřit až 50 % nákladů za elektřinu. Jak to tak bývá, je ovšem nutné splnit určité podmínky. Navíc platí, že sazbu může odběratel změnit nejvýše jednou za 12 měsíců, pokud se s distributorem nedohodne jinak.

Dvoutarifová sazba D45d

Dvoutarifová sazba D45d s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu (NT) je určená domácnostem s přímotopným elektrickým vytápěním, které elektřinu využívají také pro ohřev teplé užitkové vody.

Platnost nízkého tarifu je stanovena po dobu minimálně 20 hodin denně. Distributor elektřiny může dobu platnosti nízkého tarifu rozdělit až do 7 samostatných časových úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než 1 hodina. Souvislá délka platnosti vysokého tarifu nesmí být naopak delší než 1 hodina. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. V době platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič nejvýše na 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než 1 hodina. Zapínání a vypínání přímotopných spotřebičů je zpravidla řešeno prostřednictvím Hromadného dálkového ovládání (HDO).

Podmínky pro sazbu D45d:

  1. V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
  2. Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů (včetně příkonu akumulačního ohřevu teplé vody) musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, popř. součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů musí odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu.
  3. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů po dobu platnosti vysokého tarifu.

Krom toho pro sazbu D45d platí, že je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

Pokud dosáhnete na tarif D45d, kde je elektřina nízkém tarifu dodávána 20 hodin denně, můžete ušetřit až okolo 50 % nákladů.

Co je to revizní zpráva?

Revizní zprávou odběratel elektřiny prokazuje, že elektrické zařízení připojené na distribuční soustavu splňuje bezpečnostní předpoklady dané Energetickým zákonem a platnými technickými normami. Revizní zprávu je oprávněn vyhotovit pouze revizní technik s platným oprávněním (tzv. „kulaté razítko“).

Splnění výše uvedených podmínek odběratel dokládá revizní zprávou, která je požadována jako jeden z podkladů při připojení nového odběrného místa, změně charakteru odběru (změna tarifu), osazení spotřebiče s příkonem větším než 5 kW nebo změně proudové hodnoty hlavního jističe. Kontrolu v odběrném místě pak provede příslušný distributor elektřiny prostřednictvím svého technika při zapojení HDO.

Tip: Můžete ušetřit?

Spočtěte si cenu elektřiny na našem kalkulátoru a zjistěte, zda můžete ušetřit!

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *