Dodavatelé zamíchali cenami: Poznáte zavčas zdražení?

Patří k dobrým mravům na energetickém trhu, že dodavatelé oznamují změnu smluvních podmínek s dostatečným předstihem. Možná už víte, jaké lhůty máte na útěk před zdražením. Ale rozeznáte, zda cena elektřiny na začátku roku stoupla, stagnovala, nebo klesla?


8. 3. 2013

Autor

Naštěstí už je minulostí doba, kdy dodavatelé běžně požadovali peníze za pouhý podpis smlouvy a nevraceli odběratelům přeplatky. Energetický trh je nyní kultivovanější a bezpečnější. Aktivační poplatky již zavrhli skoro všichni, a řada dodavatelů navíc přistoupila k Etickému kodexu, který například přikazuje vrátit zákazníkovi všechny přeplatky.

Leckdo ještě může odstoupit kvůli novoročnímu zdražení.

Zákon nás navíc chrání před případným zdražením samotné energie a změnou obchodních podmínek. V obou případech máme dostatek času na rozvázání smlouvy. Přesná lhůta závisí na tom, jestli nás dodavatel o důležité změně informuje osobně, anebo pouze prostřednictvím masmédií a internetu.

1. scénář: Dodavatel nám individuálně oznámí, že mění podmínky

První alternativa je vůči zákazníkovi ohleduplná. Nejpozději 30 dní před účinností nového ceníku nebo obchodních podmínek vám dodavatel pošle doporučený dopis, SMS zprávu, eventuálně e-mail s doručenkou. Adresně a individuálně vám změnu oznámí a vysvětlí, jaká máte v nastalé situaci práva. Získáte tak dostatek času na rozmyšlenou, protože odstoupit od smlouvy smíte ještě 10 dní před účinností nových smluvních podmínek.

2. scénář: Dodavatel změnu oznámí pouze na internetu, případně v masmédiích

Druhá alternativa už úplně férová není, zpráva o zásadní změně totiž nemusí zákazníka zastihnout. Dodavatel zveřejní nový ceník nebo obchodní podmínky minimálně 30 dní před jejich účinností, aby splnil svoji povinnost. Klientelu ale osloví hromadně prostřednictvím internetových stránek, eventuálně tisku a jiných masmédií. To není zrovna taktní, protože všichni pravidelně nesledujeme dodavatelům web, ani zpravodajské deníky. Ve druhém scénáři proto můžete odstoupit od smlouvy ještě 3 měsíce poté, co nové smluvní podmínky nabyly účinnosti.

6 chytáků, na které si dejte pozor

  • Dodavatel určuje asi 30 % ceny elektřiny80 % ceny plynu pro domácnosti. Zbylé položky na výsledném vyúčtování diktuje stát, především za dopravu energie prostřednictvím elektrických drátů a plynovodů. Navzdory jejich průběžnému zdražování, distribuční poplatky musíte akceptovat, platí totiž plošně pro všechny odběratele ve vašem regionu.
  • Jestliže dodavatel samotnou elektřinu nebo plyn zlevňuje, žádné výjimečné právo na odstoupení nezískáváte.
  • Některé firmy ve svých obchodních podmínkách uvádějí, že máte povinnost sledovat aktuality na jejich webových stránkách. Není to pravda! Zákon jasně říká, že pokud vám dodavatel zdražení nebo aktualizaci obchodních podmínek neoznámí adresně a individuálně, máte právo na bezproblémové odstoupení ještě 3 měsíce po nečekané změně.
  • Elektřinuplyn můžete samozřejmě nakupovat od kohokoli, kdo má pro obchodování licenci. Pokud vám nějaký popleta namlouvá, například že od alternativního dodavatele proudu můžete přejít pouze zpátky ke společnosti ČEZ, E.ON, nebo PRE, nevěřte mu.
  • Neobávejte se žádných sankčních poplatků! „Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi,“ říká energetický zákon o situaci, kdy váš dodavatel zdražuje nebo mění obchodní podmínky.
  • Změna dodavatele je vlastně jenom formalitou, úřednické papírování ale trvá někdy až 15 dnů! Co když odstoupíte od smlouvy pouhých 10 dní před zdražením? Aby bylo dost času na změnu dodavatele, a nespadli jste do nezákonného („černého“) odběru, odložte účinnost svého rozhodnutí například o měsíc. Energetický zákon totiž říká: „Odstoupení je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému dodavateli, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení.“ 

Dodavatelé zažonglovali s cenovým mixem

V regálech supermarketů bývá zdražení jednoznačné, výrobek má zkrátka cenovku, na které bylo ještě včera nižší číslo než dneska. Jenomže v energetice je spotřebitelova pozice složitější. Dodavatelé zemního plynuelektřiny totiž určují dvě až tři složky celkové ceny! Co když jeden poplatek zvýší, a jiný sníží, jako v několika případech na začátku roku 2013? Rozhoduje výsledný účet, jak si ukážeme na příkladech.

1. příklad: Kilowatthodina plynu podražila, cena dodávky ale nestoupla

Adam vloni spotřeboval rovných 6 000 kWh (kilowatthodin) zemního plynu. Dodavatel mu doposud účtoval 1 Kč za každou odebranou kilowatthodinu, plus měsíční paušální poplatek 25 Kč. Adamovi proto za loňský rok přijde vyúčtování s částkou 6 300 Kč bez DPH. Od Nového roku ovšem dodavatel změnil cenu na 1,02 Kč za každou odebranou kilowatthodinu, plus stálý měsíční plat 15 Kč. Kolik Adam zaplatí při stejné spotřebě 6 MWh (megawatthodin) za 12 měsíců? (6 000 x 1,02 Kč) + (12 x 15 Kč) = 6 300 Kč. Celkový účet zůstává stejný, dodavatel tedy v tomto případě cenu nezvyšuje, a zákazník nezískává zvláštní právo na odstoupení!

Proč Adam nemůže jen tak odstoupit od smlouvy
Rok 2012 Rok 2013 Důsledek
Cena za dodávku
1 kWh plynu
1,00 Kč 1,02 Kč Dodavatel samotnou
energii nezdražil,
odběratel nezískává
speciální právo
na odstoupení.
Měsíční paušální poplatek
pro dodavatele
25 Kč 15 Kč 
Výpočet při odběratelově
loňské spotřebě 6 000 kWh
a 12 měsících v roce
(1,00 x 6 000)
+ (25 x 12)
(1,02 x 6 000)
+ (15 x 12)
Celkový účet
za dodávku plynu
6 300 Kč 6 300 Kč

Pozn.: Ceny nezahrnují DPH ani další poplatky regulované státem, které jsou v našem příkladu bezpředmětné. Odběratel totiž může bezproblémově odstoupit od smlouvy, pouze pokud dodavatel zdraží dodávku plynu (samotnou energii) nebo změní obchodní podmínky.

2. příklad: Nízký tarif a měsíční paušál zlevnily, dodávka elektřiny ale zdražila

Odběratel elektřiny musí vyřešit stejnou početní úlohu. Pouze pokud má doma bojler, akumulační kamna, přímotop či tepelné čerpadlo, platí za jednotku dodané energie vyšší cenu ve vysokém tarifu (několik hodin denně) a nižší cenu v nízkém tarifu (většina dne). Dodavatel proto může zamíchat třemi složkami výsledného účtu, zahrneme-li navíc také měsíční paušální poplatek.

Například Eva má sazbu D45d pro majitele přímotopů. Vloni spotřebovala 1 000 kWh elektřiny ve vysokém tarifu a 20 000 kWh v nízkém tarifu, navíc samozřejmě platila měsíční paušály. Dodavatel z neznámých důvodů cenovým mixem rafinovaně zažongloval. Od 1. 1. 2013 dvě složky ceny klesly, a pouze vysoký tarif podražil. Ve výsledku, Eva za letošní dodávku 1 MWh elektřiny ve vysokém tarifu a 20 MWh v nízkém tarifu zaplatí více, než kdyby stále platil loňský ceník. Dodavatel navíc zdražení neoznámil s 30denním předstihem adresně a individuálně (třeba doporučeným dopisem), odběratelka proto může odstoupit od smlouvy do konce března.

Proč Eva může lehce odstoupit od smlouvy
Rok 2012 Rok 2013 Důsledek
Cena za dodávku
1 kWh elektřiny
ve vysokém tarifu (VT)
1,6 Kč 2,0 Kč Dodavatel samotnou
energii zdražil,
odběratelka proto
získává speciální
právo na rychlé
a bezplatné
odstoupení.
Cena za dodávku
1 kWh elektřiny
v nízkém tarifu (NT)
1,4 Kč 1,39 Kč
Měsíční paušál
pro dodavatele
50 Kč 35 Kč
Výpočet
při loňském odběru
1 MWh (VT)
+ 20 MWh (NT)
(1 x 1 600)
+ (20 x 1 400)
+ (50 x 12)
(1 x 2 000)
+ (20 x 1 390)
+ (35 x 12)
Celkový účet
za dodávku elektřiny
30 200 Kč 30 220 Kč

Pozn.: Ceny nezahrnují DPH ani další poplatky regulované státem, které jsou v našem příkladu bezpředmětné. Odběratelka totiž může bezproblémově odstoupit od smlouvy, pouze pokud dodavatel zdraží dodávku elektřiny (samotnou energii) nebo změní obchodní podmínky.

Nechcete ztrácet čas? Vypracujeme vám individuální kalkulaci!

Abychom zjistili, jestli při stejné spotřebě zaplatíme dodavateli za elektřinu a plyn více než loni, postačí nám základní vzdělání. Jasné jsou také lhůty pro odstoupení, jsou složeny všehovšudy ze tří čísel. Zkrátka ceny elektřiny a plynu pro domácnosti, ani změna dodavatele není žádná věda. Přesto jsme výčet hlavních faktů a chytáků nevtěsnali ani do 7 000 znaků. Pokud chcete za elektřinu či plyn ušetřit, a zároveň investovat menší než velké množství času, využijte bezplatné služby nezávislého energetického poradce. Individuální kalkulaci vám vypracuje na e-mailu infolinka@cenyenergie.cz nebo modré telefonní lince 844 543 111.

Štítky: , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *