Druhotné energetické zdroje (DZE)

Druhotné energetické zdroje nebo také druhotné zdroje energie se po použití v určitém energetickém nebo technologickém procesu znovu využívají ve formě paliv nebo tepla. Mezi druhotné zdroje energie řadíme např. všechny druhy odpadního tepla (např. teplo získané z chlazení zahřátého kovu) či  technologické odpady (kdy se odpad tepelně likviduje a energie se dále využívá). Proč využívat druhotné energetické Číst více


24. 3. 2011

Autor

Druhotné energetické zdroje nebo také druhotné zdroje energie se po použití v určitém energetickém nebo technologickém procesu znovu využívají ve formě paliv nebo tepla. Mezi druhotné zdroje energie řadíme např. všechny druhy odpadního tepla (např. teplo získané z chlazení zahřátého kovu) či  technologické odpady (kdy se odpad tepelně likviduje a energie se dále využívá).

Proč využívat druhotné energetické zdroje?

Kromě obnovitelných zdrojů energie (OZE), které současná energetika využívá stále více, získávají svůj potenciál právě i druhotné energetické zdroje, které mohou alespoň částečně nahradit stávající primární zdroje energie (např. uhlí, ropu či zemní plyn). Zásoby těchto zdrojů totiž klesají (v našich podmínkách jde především o uhlí) a jejich cena roste.

Důležitý druhotný zdroj energie – odpady

Mezi jeden z významných druhotných energetických zdrojů patří i výše zmíněné odpady. V současné době v ČR vyprodukujeme ročně okolo 3 milionů tun odpadů a většina z nich končí na skládkách. Pouze asi 10 % z těchto odpadů se využívá energeticky. Výhodou je, že jde o domácí zdroje, odpadá tedy nutnost závislosti na jejich dovozu. Přestože se využíváním odpadů jako druhotného energetického zdroje dá nahradit pouze malá část uhlí dnes využívaného v teplárenství, i tento zdroj skrývá do budoucna určitý potenciál, s nímž se postupně začíná pracovat.

Využívání druhotných energetických zdrojů podporuje Státní energetická koncepce a jsou v souladu se závěry Zprávy Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu.

Štítky: ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *