Držitel licence

Držitel licence je fyzická či právnická osoba, které byla udělena licence na obchod s elektřinou a nakupuje elektřinu za účelem jejího prodeje. Licence může být vydána jak pro obchod s elektřinou, tak pro distribuci elektřiny, přenos elektřiny a také výrobu elektřiny. Všichni držitelé licencí musí být podle energetického zákona registrováni v elektroenergetice. Kromě obchodníků s elektřinou je držitelem licence i obchodník Číst více


25. 3. 2011

Autor

Držitel licence je fyzická či právnická osoba, které byla udělena licence na obchod s elektřinou a nakupuje elektřinu za účelem jejího prodeje. Licence může být vydána jak pro obchod s elektřinou, tak pro distribuci elektřiny, přenos elektřiny a také výrobu elektřiny. Všichni držitelé licencí musí být podle energetického zákona registrováni v elektroenergetice. Kromě obchodníků s elektřinou je držitelem licence i obchodník s plynem (fyzická či právnická osoba).

Od koho držitel licenci získává?

Licence, na jejichž základě mohou osoby podnikat v energetických odvětvích, vydává Energetický regulační úřad (ERÚ). Každý držitel licence se po registraci stává registrovaným účastníkem trhu a je veden v evidenci systému Operátora trhu (OTE), kde má přiděleno registrační číslo a kód. Oficiální seznam rozhodnutí o udělení, zrušení nebo zániku licence uveřejňuje ERÚ, dle zákona č. 458/2000 Sb., v Energetickém regulačním věstníku.

Seznam držitelů licencí je zveřejněn a pravidelně aktualizován na internetových stránkách ERÚ (www.eru.cz) v sekci Licence – informace o držitelích: Seznam držitelů licencí pro obchod s elektřinou nebo Seznam držitelů licencí pro obchod s plynem. Ne všichni tito držitelé licence na obchod s elektřinou či s plynem ale aktivně působí na trhu (nebo se např. specializují pouze na určitý segment zákazníků).

Platnost licence pro obchodníky s elektřinou

Udělené licence pro obchodníky s elektřinou mají omezenou dobu platnosti. Licence na obchod s elektřinou se uděluje na dobu 5 let, licence činnosti Operátora trhu se uděluje na dobu 25 let. Kromě toho platí pravidlo, že pokud subjekt získal jednu licenci v oblasti energetiky, nedostane již žádnou další. Znamená to, že např. obchodník s elektřinou nemůže být zároveň distributorem apod.

Díky liberalizaci trhu s elektřinou si mezi jednotlivými držiteli licencí – tedy obchodníky s elektřinou můžeme svobodně vybrat toho, jehož služby a ceny nám nejvíce vyhovují. Tuto možnost mají všichni koneční odběratelé elektrické energie od 1. 1. 2006, díky čemuž mohou ovlivnit část celkových nákladů za dodávku elektřiny.

Štítky: , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *