E.ON a 3E zdražují, ČEZ a Optimum Energy mění obchodní podmínky!

ČEZ mění obchodní podmínky pro 3 miliony odběratelů elektřiny, základní smluvní dokument přepsala také společnost Optimum Energy. Energetický gigant E.ON, i cenový lídr trhu Europe Easy Energy zdražují plyn. Co to znamená pro zákazníky?


13. 10. 2012

Autor

  • Europe Easy Energy zdražuje zemní plyn s účinností od 1.10.
  • E.ON zdražuje tarif Plyn standard s účinností od 1.11.
  • Optimum Energy mění obchodní podmínky s účinností od 5.11.
  • ČEZ mění obchodní podmínky pro odběratele elektřiny s účinností od 10.11.

Žádná obchodní dohoda samozřejmě netrvá věčně. Například kvůli inflaci, vnitrofiremním záležitostem nebo nové legislativě může prodejce dospět k názoru, že už nedokáže zajišťovat stejnou službu za původně sjednaných podmínek a navrhne změnu kontraktu. Pokud k podobnému kroku přistoupí dodavatel elektřinyplynu, zákazník má podle energetického zákona právo bezproblémově odstoupit od smlouvy. Nejste spokojeni se zvýšenou cenou nebo novými obchodními podmínkami? Nemusíte uvádět důvod ani platit žádné odstupné, prostě změňte dodavatele. Ale rozhodněte se rychle, než propásnete zákonem stanovený termín!

Změna dodavatele kvůli novým smluvním podmínkám je snadná.

Společnost Europe Easy Energy (3E) zvýšila ceny zemního plyny k 1. říjnu, E.ON zdražuje svůj základní tarif zemního plynu k 1. listopadu, Optimum Energy zavádí nové obchodní podmínky pro odběr elektřiny i plynu k 5. listopadu a ČEZ mění obchodní podmínky pro odběr elektřiny s účinností k 10. listopadu. Kdy tedy můžete přejít k levnější energetické firmě? Záleží na tom, zda vám dosavadní dodavatel sdělí změnu adresně a individuálně. Pokud obdržíte oznámení například doporučeným dopisem, SMS zprávou, případně e-mailem s doručenkou alespoň 30 dní předem, smíte odstoupit nejpozději 10 dní před účinností změny. Pokud vás dodavatel adresně a individuálně s 30denním předstihem neinformuje, můžete k jiné energetické firmě přejít ještě 3 měsíce po zdražení nebo novelizaci obchodních podmínek. Buďme konkrétní!

1. varianta: Osobně obdržíte oznámení s 30denním předstihem 

První možností je, že vám společnost 3E do 1. září, E.ON do 2. října, Optimum Energy do 6. října a ČEZ do 11. října osobně napsala nebo napíše o nových smluvních podmínkách. Dodavatel sice může zveřejnit inovovaný dokument na svém webu či v tisku, vy ale nemáte povinnost internet ani masmédia sledovat. Jenom pokud vám změnu sdělí doporučeným dopisem, textovou zprávou do mobilního telefonu, eventuálně e-mailem, po jehož doručení obdrží odesilatel doručenku, končí vaše právo na bezproblémové odstoupení od společnosti Europe Easy Energy 21. září, od E.ON 22. října, od Optimum Energy 26. října a od ČEZ 31. října.

Harmonogram pro případ, že vás dodavatel individuálně 30 dnů předem informoval
Společnost Komodita Tarif Přijetí zprávy Lhůta pro odstoupení
3E Plyn Plyn 1. září  1. září – 21. září
E.ON  Plyn   Standard plyn 2. října 2. října – 22. října
Optimum
Energy
Elektřina
+ plyn
Všechny tarify
elektřiny + plynu
6. října 6. října – 26. října
ČEZ Elektřina Všechny tarify elektřiny 11. října 11. října – 31. října

Pozn.: Uvedené lhůty pro jednoduché odstoupení od smlouvy platí v případě, že dodavatel odběratele adresně a individuálně informoval o zdražení plynu (E.ON, 3E), respektive nových obchodních podmínkách (Optimum Energy, ČEZ) alespoň 30 dnů předem.

2. varianta: Dodavatel vám změnu neoznámí individuálně 

V praxi je častější druhá varianta, dodavatelé totiž změnu smluvních dokumentů adresně konkrétnímu zákazníkovi většinou neoznamují. Pokud vás o tom společnost 3E, E.ON, Optimum Energy či ČEZ adresně (dopisem, SMS zprávou, e-mailem s potvrzením doručení) s minimálně 30denním předstihem neinformovala, a najednou uplatňuje dražší ceník nebo novelizované obchodní podmínky, vaše právo na přechod k jiné energetické firmě potrvá podstatně déle: Ještě 3 měsíce poté, co dokument nabyl účinnosti.

Harmonogram pro případ, že vás dodavatel individuálně zavčas NEinformoval
Společnost Komodita Produkt Lhůta pro odstoupení
3E Plyn Plyn 1. října 2012 – 31. prosince 2012
E.ON  Plyn Standard plyn  1. listopadu 2012 – 31. ledna 2013
Optimum
Energy
Elektřina
+ plyn
Všechny tarify
elektřiny + plynu
5. listopadu 2012 – 4. února 2013
ČEZ Elektřina Všechny tarify elektřiny 10. listopadu 2012 – 9. února 2013

Pozn.: Uvedené lhůty pro jednoduché odstoupení od smlouvy platí v případě, že dodavatel odběratele adresně a individuálně neinformoval o zdražení plynu (E.ON, 3E), respektive nových obchodních podmínkách (Optimum Energy, ČEZ) alespoň 30 dnů předem.

Srovnání: Jaké ceny mají nyní 3E, E.ON, Optimum Energy a ČEZ?

Při zdražování, respektive změně obchodních podmínek má tedy odběratel právo vyměnit dodavatele elektřiny či plynu, aniž by musel uvádět důvody a platit sankční poplatek. Ve většině případů je snadné najít levnější energetickou firmu, jak nyní uvidíme na modelových příkladech. Spočítáme je pro běžnou domácnost, která ročně spotřebuje 2 500 kWh elektřiny (na svícení, vaření a provoz spotřebičů v nejčastější distribuční sazbě D02d, s nejrozšířenějším jističem 3×25 A) nebo 30 MWh zemního plynu (na vytápění domu). Pokud chcete získat cenové srovnání všech energetických firem pro svoji přesnou domácí spotřebu, využijte nezávislou kalkulačku elektřinykalkulačku plynu.

Europe Easy Energy je v jižních Čechách o 979 Kč dražší než Lama energy

Společnost Europe Easy Energy patří na většině tuzemského území stále k nejlevnějším dodavatelům zemního plynu. Kvůli říjnovému zdražení ale ztratila pozici cenového lídra v jižních Čechách, předstižena řadou konkurentů, například Lama energy je při roční spotřebě 30 MWh skoro o tisícovku levnější. Nadále rovněž platí, že v Praze nejméně zatěžuje rodinné rozpočty Halimedes.

Srovnání při roční spotřebě 30 MWh plynu
Dodavatel a tarif 3E: Plyn Lama energy: Plyn Cenový rozdíl
Jižní Čechy 39 030 Kč 38 051 Kč 979 Kč (2,51 %)

Pozn.: Ceny jsou zcela kompletní, včetně DPH.

E.ON bude mít plyn až o 2 679 Kč dražší než Energie2

Společnost E.ON je dominantním dodavatelem zemního plynu na jihu Čech, zákazníky má ovšem po celé republice. Kvůli listopadovému zdražení její standardní tarif poněkud ztratí na atraktivitě, například Energie2 bude při spotřebě 30 MWh až o 6,61 % levnější.

Srovnání při roční spotřebě 30 MWh plynu
Dodavatel a tarif E.ON: Standard plyn Energie2: Plyn Cenový rozdíl
Střední, západní, severní Čechy 39 477 Kč  37 907 Kč 1 570 Kč (3,98 %)
Praha 38 022 Kč 35 509 Kč 2 513 Kč (6,61 %)
Jižní Čechy  40 917 Kč 38 238 Kč 2 679 Kč (6,55 %)
Východní Čechy 39 762 Kč 38 192 Kč 1 570 Kč (3,95 %)
Severní Morava 39 423 Kč  37 854 Kč 1 569 Kč (3,98 %)
Jižní Morava 37 625 Kč 36 776 Kč 849 Kč (2,26 %)

Pozn.: Ceny jsou zcela kompletní, včetně DPH, účinné od 1. listopadu 2012.

Optimum Energy má elektřinu o tisícovku dražší než Amper Market

„Ze všeobecných obchodních podmínek jsme odstranili zmínku o aktivačních poplatcích, protože je neúčtujeme již od 1.1. 2011. Také jsme doplnili odstavec o praxi, kterou rovněž uplatňujeme po celou dobu existence firmy a to, že automaticky vracíme přeplatky nad 1000 Kč,“ vysvětlil nám odpovědný pracovník společnosti Optimum Energy. Mají zákazníci přesto důvod k rozvázání smlouvy? Například Amper Market má přibližně o 7 % levnější elektřinu, a někteří konkurenční dodavatelé plynu mají ceny dokonce o více než 10 % nižší.

Srovnání při roční spotřebě 2 500 kWh elektřiny
Dodavatel a produkt Optimum Energy: OE Amper Market: Home Cenový rozdíl
Většina ČR 13 683 Kč 12 675 Kč 1 008 Kč (7,37 %)
Jižní Čechy a jižní Morava 12 917 Kč 11 909 Kč 1 008 Kč (7,8 %)
Praha 12 726 Kč 11 718 Kč 1 008 Kč (7,92 %)

Pozn.: Ceny jsou zcela kompletní, včetně DPH.

ČEZ má elektřinu o 1 194 Kč dražší než RWE

Největší tuzemská energetická společnost přepsala obchodní podmínky pro odběratele elektřiny. Podle nového dokumentu může ČEZ nadále měnit výši záloh i v průběhu zúčtovacího období, do dalšího roku smí také převádět všechny přeplatky. Pomyslí někteří zákazníci na přechod ke konkurenci?

V posledních měsících je trendem, že největší prodejce elektřiny ČEZ získává odběratele plynu a největší dodavatel plynu RWE úspěšně prodává elektřinu. Jak následující srovnání napovídá, cenový rozdíl mezi těmito giganty může být významný. Pro rodinu, která využije na svícení, vaření a napájení běžných spotřebičů 2 500 kWh elektřiny ročně, je produktová řada RWE elektřina eStart oproti produktu ČEZ Comfort levnější o 1 194 Kč. Pro domácnost, kterou během chladných měsíců vyhřívají přímotopy, bude potenciální úspora několikanásobně vyšší

Srovnání při roční spotřebě 2 500 kWh elektřiny
Dodavatel a produkt ČEZ: Comfort RWE: eStart Cenový rozdíl
Většina ČR 13 875 Kč 12 681 Kč 1 194 Kč (8,61 %)
Jižní Čechy a jižní Morava 13 109 Kč 11 915 Kč 1 194 Kč (9,11 %)
Praha 12 918 Kč 11 724 Kč 1 194 Kč (9,24 %)

Pozn.: Ceny jsou zcela kompletní, včetně DPH.

Štítky: , , , , , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *