Elektřina a plyn pro Kraj Vysočina

Nejlevnější elektřina a plyn pro pro Jihlavu, Třebíč, Brod, Žďár, Pelhřimov a celý Kraj Vysočina.


15. 10. 2014

Autor

Kraj Vysočina většinově patří do distribučních soustav společností E.ON Distribuce (správce elektrického vedení) a RWE GasNet (správce plynovodů). Výjimku představuje okres Havlíčkův Brod, spadající do distribuční soustavy elektřiny ČEZ Distribuce. Nejlevnější elektřinu a zemní plyn pro Jihlavu, Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Velké Meziříčí, Humpolec, Nové Město na Moravě a celý Kraj Vysočina prodávají dodavatelé, které lehce naleznete v naší kalkulačce elektřiny a kalkulačce plynu.

Vysočina má 510 209 obyvatel, 116 957 odběrných míst plynu a 130 934 vodovodních přípojek. Vodou z vodovodu je zásobováno 95,4 % populace, průměrná spotřeba domácností činí 79 litrů na osobu denně.

Levná elektřina a plyn? Vysočina má bohatou škálu nabídek. Více ZDE!

Elektřina a zemní plyn

1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh
Kraj Vysočina ročně vyrobí celkem 16 766 GWh elektřiny. Největším producentem je jaderná elektrárna Dukovany, nedaleko které pracuje také vodní elektrárna Dalešice. Vysočina zároveň spotřebuje 4 457 GWh elektřiny, z toho 713 GWh připadá na domácnosti. Průměrná domácí spotřeba činí 1,4 MWh elektřiny na osobu ročně.

Kraj Vysočina dále ročně spotřebuje 4 071 GWh plynu, z toho 1 283 GWh v domácnostech. Průměrné odběrné místo zemního plynu spotřebuje 35 MWh ročně.

Na podrobnosti ohledně elektřiny, plynu a obecně energií jsme se zeptali přímo Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina odpovídá

Kdy a kde došlo k první elektrifikaci a plynofikaci na území Kraje Vysočina?

Tuto informaci jsme nikde neobjevili, a myslím, že to ani nejde, protože v dobách začátků plynofikace a zvlášť elektrifikace, žádný Kraj Vysočina neexistoval, informaci by snad mohlo poskytnout některé muzeum nebo archiv.

Od jaké společnosti nyní odebírá Kraj Vysočina elektřinu a od jaké firmy odebírá zemní plyn (myšleno pro svoje instituce, eventuálně pro krajem vlastněné společnosti apod.)?

Elektrická energie E.ON Energie, a.s., zemní plyn E.ON Energie, a.s. (maloodběr a středoodběr ) a Lumius spol. s r.o. (velkoodběr).

Má Kraj Vysočina zkušenosti s aukcemi energií, eventuálně jaké?

Začátek společných nákupů energií v Kraji Vysočina se datuje do roku 2009. V tomto roce byl uskutečněn nejprve nákup elektrické energie pro 5 krajských nemocnic s úsporou v řádu statisíců Kč. Dále se v roce 2009 realizoval společný nákup elektrické energie pro všechna odběrná místa Krajského úřadu s úsporou 30 % proti r. 2008 (pouze budovy KrÚ).

Ještě v r. 2009 po úspěšném proběhnutí pilotních společných nákupů (pro odběrná místa nemocnic a budov KrÚ) byla zahájena příprava na společné nákupy elektrické energie pro všechny příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina na r. 2010. I tato akce skončila finanční úsporou energie ve výši 40,5 % proti r. 2009.  Samotnou aukcí došlo ke snížení ceny o 4 mil. Kč.

Kraj Vysočina proto pro r. 2011 rozšířil společné nákupy energií i o nákup zemního plynu pro všechny příspěvkové organizace jím zřizované (cca 120 organizací a 370 odběrných míst za elektřinu; 230 odběrných míst za plyn). Hodnota zakázky v cenách roku 2010 u silové elektřiny činila 59,7 mil. Kč, vysoutěžená úspora dosáhla 10,8 mil. Kč, tj. 18 %. V případě plynu šlo o hodnotu zakázky ve výši 103,7 mil. Kč, úspora dosáhla 30,5 mil. Kč, tj. 29,5 %.

Elektronické aukce pokračovaly i pro nákup energií na r. 2012, kde už úspory dosažené elektronickou aukcí nebyly tak výrazné, jako v minulých letech. Aukcí došlo i přesto ke snížení cen proti původním nabídkám, a to u zemního plynu cca o 11 mil. Kč a u elektrické energie o cca 6 mil. Kč.

Za účelem výběru nejvhodnější nabídky na dodávky energií pro rok 2013 došlo k centralizovanému zadání pro všechny příspěvkové organizace Kraje Vysočina. Jako nezbytný podklad pro obě veřejné zakázky byl proveden energetický audit. Jeho zpracování provedeno poprvé vlastními silami kraje a pouze provedení elektronické aukce bylo zadáno externí firmě. Celková úspora zajištěná provedením e-aukce tak činí 7,7 milionu korun, tj. 13,8 % u el. energie a 19 milionů korun, tj. o 18,2 % u zemního plynu.

Kraj Vysočina i do budoucna plánuje provádění společných nákupů energií, protože jde jednoznačně o účinný způsob dosažení výhodné ceny pro danou komoditu na trhu.

Na otázky odpověděla: Jitka Svatošová, oddělení tiskové, Krajský úřad Kraje Vysočina

Štítky: , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *