ERÚ považuje stav za neudržitelný, chce zlevnit plyn o 1 %

Správcům tuzemských plynovodů mají klesnout zisky – a odběratelům zase účty. Energetický regulační úřad chce chránit zájmy spotřebitelů tak, že zlevní distribuci plynu a zastaví podporu obnovitelných zdrojů. Vybral si pro redukci nejvhodnější poplatky?


9. 4. 2013

Autor

(Aktualizováno 18. 4. o stanoviska distributorů.)

Usměrňovat cenu za distribuci elektřiny a plynu, to je úkolem Energetického regulačního úřadu (ERÚ). „Dospěla jsem k názoru, že jedinou možností je vyhlášení nových pravidel. Podle těch stávajících bychom totiž museli navyšovat regulované poplatky za plyn až o 8 %, zatímco s novými pravidly očekáváme snížení konečné ceny v regulovaných položkách o více než 5 %,“ říká Alena Vitásková, předsedkyně ERÚ. Co to znamená?

Pokles regulované složky o 5 % zapříčiní snížení účtu asi o 1 %.

ERÚ stanovuje pravidla pro výpočet distribučních poplatků vždycky na začátku regulačního období, přičemž to současné mělo trvat v letech 2010 až 2014. Stav v plynárenství je ale podle úřadu „neudržitelný. Nastavené parametry přestaly plnit svoji úlohu a naopak fungují jako prostředek k dosažení vyšší míry ziskovosti distribučních společností,“ stojí v návrhu na zahájení nového regulačního období pro plynárenství.

Od 1. ledna 2014 mají vejít v platnost nová pětiletá pravidla, která omezují například míru výnosnosti, tedy míru zisku, který plyne společnostem RWE, Pražská plynárenskáE.ON ze správy tuzemských plynovodů. Jak vysoké jsou v současnosti distribuční poplatky, neboli regulovaná složka ceny za plyn? Tvoří pětinu až třetinu výsledného účtu pro domácnost, nepřímo úměrně ke spotřebě. Pokud tedy regulované položky klesnou o 5 %, celková cena energie bude snížena asi o 0,9 až 1,7 %; dolní hranice platí pro vytápění rodinného domu, horní hranice pro vaření a ohřev vody zemním plynem.

Modelové příklady: Jaký podíl z celkové ceny plynu tvoří distribuční poplatky?
Region: střední, západní a severní Čechy
Produkt: RWE plyn Standard
Roční spotřeba 4 MWh Roční spotřeba 30 MWh
Dodávka vč. DPH 5 327 Kč (66,8 %) Dodávka vč. DPH 37 625 Kč (81,3 %)
Distribuce vč. DPH 2 652 Kč (33,2 %) Distribuce vč. DPH 8 658 Kč (18,7 %)
Celková cena vč. DPH 7 979 Kč (100 %) Celková cena vč. DPH 46 283 (100 %)

Pozn.: Počítáme s cenami účinnými od 3. května 2013. Do kalkulace jsou zahrnuty všechny složky účtu. Dodávka (samotná energie) = cena za dodané množství plynu + měsíčné paušály za dodávku. Distribuce (přeprava energie) = cena za distribuované množství plynu + měsíční paušály za distribuci.

RWE a E.ON: Návrh je diskriminační vůči plynárenství

„Vysoce nestandardní postup Energetického regulačního úřadu vede ke ztrátě důvěry v investiční prostředí v České republice a může silně destabilizovat celý energetický sektor,“ tvrdí v tiskové zprávě RWE. Dominantní dodavatel uvádí, že investoval do tuzemské plynárenské infrastruktury 50 miliard Kč. Například v roce 2011 přitom skupina RWE dosáhla čistého zisku 14,1 miliardy Kč. „Plánované kroky jsou vůči plynárenství diskriminační a způsobí nerovnost investičního prostředí v energetice,“ stojí v tiskové zprávě.

„Navrhované změny s ohledem na jejich načasování v podstatě vylučují, že by celý proces proběhl objektivně, transparentně a nediskriminačně,“ tvrdí ve svém stanovisku E.ON. Společnost byla již před rokem vyzvána, aby vyjádřila svůj názor na probíhající regulační období, což učinila. „Regulační úřad však doposud na naše podněty nereagoval,“ píše E.ON. Členové představenstva Zdeněk Bauer a Marián Kopčík označují snahu o předčasné ukončení regulačního období za protiprávní, mohou prý vyvstat „vážné pochyby o funkci právního státu jako garanta dodržování pravidel“.

Distribuční poplatky za elektřinu jsou dvojnásobné

Odlišnou skladbu má vyúčtování za elektřinu, tentokrát tvoří distribuční poplatky pro společnosti ČEZ, E.ON a PRE zhruba 40 % finální faktury. Ovšem redukovány nemají být primárně zisky ze správy rozvodné sítě. ERÚ chce zastavit dotace pro obnovitelné zdroje energie, respektive nepodporovat solární a větrné elektrárny, zprovozněné od roku 2014. Na zelenou elektřinu jde nyní desetina našeho účtu za proud.

„Povinný příspěvek přepočtený na jednoho obyvatele České republiky patří celosvětově mezi nejvyšší,“ argumentuje úřad. Česko navíc pravděpodobně brzy splní závazek vůči Evropské unii, že do roku 2020 bude 13,5 % tuzemské elektřiny pocházet z ekologických zdrojů. Naši sousedé mají větší ambice, průměrný unijní stát slíbil, že jeho elektroenergetika bude zelená z 20 %.

Předsedkyně ERÚ byla již dříve nařčena, že překračuje svoje zákonné pravomoce. Brněnský krajský soud ale nedávno zamítnul žalobu, kterou na úřad podala skupina firem, jež provozují fotovoltaické elektrárny. ERÚ má přitom podle zákona nejenom „chránit oprávněné zájmy spotřebitelů“, do jeho působnosti patří také „podpora využívání obnovitelných zdrojů energie“„podpora decentrální výroby elektřiny“.

Štítky: , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *