ERÚ je připraven zavést maximální povolené ceny za energie


9. 5. 2012

Autor

TISKOVÁ ZPRÁVA

Energetický regulační úřad zaznamenal za první čtvrtletí letošního roku téměř 3000 podnětů a stížností spotřebitelů týkajících se jednání obchodníků na trhu s energiemi. Tuto neuspokojivou situací se úřad intenzivně zabývá, a proto jeho předsedkyně Ing. Alena Vitásková pozvala na 26. dubna 2012 k jednání 27 obchodníků s energiemi, na které si zákazníci nejvíce stěžovali.

Nejvíce podnětů a stížností bylo zaznamenáno u dodavatelů: České Energetické Centrum a.s., České Energetické Centrum Jih s.r.o., CENTROPOL ENERGY, a.s.BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Další neuspokojivé jednání ve vztahu k zákazníkům úřad zaznamenal zejména u společností X Energie, s.r.o., RWE Energie, a.s., BICORN s.r .o., ČEZ Prodej, s.r.o., E.ON Energie, a. s.

Největší počet opakovaně projednávaných a zákazníky kritizovaných postupů obchodníků souvisel s metodami používanými při uzavírání smluv, s neakceptováním odstoupení od smlouvy a s nedodržováním lhůt pro vystavení vyúčtování.

Poskytování neúplných a lživých informací zákazníkům a klamavé a agresivní obchodní praktiky se obzvláště vyskytují v jednání podomních prodejců – dealerů, kteří se soustřeďují hlavně na seniory a nemocné spoluobčany.

Na setkání byli účastníci seznámeni s nejčastěji se opakujícími stížnostmi a ERÚ vyzval obchodníky k bezodkladné nápravě. Úřad bude udělovat za tyto přestupky finanční sankce a je odhodlán odebírat licence. Pokud nenastane náprava na trhu s energiemi je ERÚ připraven zavést regulaci ceny pro domácnosti formou maximálních cen.

Kromě těchto restriktivních opatření chce úřad spolupracovat s obchodníky a připravit tzv. kodex obchodníka s energiemi.

„Ochrana zákazníků nejsou pro nás pouze paragrafy v příslušných zákonech. Po ukončených kontrolách jsme u některých obchodníků zahájili správní řízení a další opatření, která pomohou zlepšit neutěšenou situaci na liberalizovaném trhu s energiemi“, prohlásila předsedkyně úřadu Ing. Alena Vitásková.

Štítky: , , , , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *