ERÚ prošetřuje praktiky obchodníků s energiemi, dodavatelé se ohrazují


10. 10. 2011

Autor

Energetický regulační úřad (ERÚ) nedávno vydal zprávu o tom, že v průběhu letošního roku, zejména však v letních měsících, zaznamenal extrémní nárůst stížností, podnětů a upozornění zákazníků na postupy dodavatelů elektřiny a plynu a užívaných nekalých obchodních praktik zejména při tzv. podomním prodeji, kdy podomní prodejci nabízejí zákazníkům sjednání smluv o dodávkách elektřiny či plynu. Podle ERÚ přitom často nepravdivým nebo klamavým způsobem informují zákazníky o podmínkách dodávek elektřiny či plynu nebo o tom, za jakého dodavatele vystupují.

Nejvíce stížností je na České Energetické Centrum a.s.

Nejvíce podnětů a stížností se týká společnosti České Energetické Centrum a.s., proto Energetický regulační úřad zahajuje u této společnosti kontrolu dodržování energetického zákona v oblasti možného porušování povinností držitele licence na obchod s elektřinou a plynem a bude zahajována kontrola zákona o ochraně spotřebitele v oblasti možného porušení zákazu užívání nekalých, klamavých či agresivních obchodních praktik.

V některých případech však Energetický regulační úřad shledal v postupech osob jednajících za dodavatele elektřiny nebo plynu nebo zprostředkovaně v zájmu těchto dodavatelů možné naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu podvodu. Proto dne 3. října 2011 podal Energetický regulační úřad trestní oznámení na neznámého pachatele, neboť podle sdělení zákazníků podomní prodejci zfalšovali podpisy zákazníků na smlouvách sjednávaných ve prospěch společností České Energetické Centrum a.s., CENTROPOL Energy, a.s., České energetické Centrum Jih s.r.o., X Energie s.r.o. a RSP Energy a.s.

Ochrana zákazníka je jednou ze základních priorit Energetického regulačního úřadu. Pokud na trhu dochází k neetickému chování obchodníků, k závažnému porušování právních předpisů a v některých případech zřejmě i k páchání trestné činnosti, je povinností úřadu na tyto podněty odpovídajícím způsobem reagovat,“ uvedla předsedkyně úřadu Alena Vitásková.

České Energetické Centrum se proti zprávě ERÚ ohradilo

České Energetické Centrum se proti zprávě ERÚ ohrazuje s tím, že klade důraz na výběr obchodních zástupců a školení, jehož součástí je i etický kodex a pravidla jednání se zákazníkem. „Naší prioritou je samozřejmě předcházet pochybením a neseriózním praktikám našich externích prodejců. Provádíme preventivní i represivní opatření při spolupráci s obchodníky. V rámci šetření konkrétních stížností odběratelů jsme zkontrolovali 20 stížností odběratelů, přičemž jsme zjistili, že z nich je 19 nepodložených nebo nesprávných. U jedné oprávněné stížnosti jsme provedli kompenzaci k plné spokojenosti zákazníka,“ zdůlrazňuje René Grebeň, ředitel společnosti a dodává: „Všechny nové zákazníky, kteří smlouvu uzavřeli prostřednictvím obchodních zástupců, telefonicky kontaktujeme a ověřujeme spokojenost s jednáním prodejce a předané informace. Tyto hovory jsou nahrávány a tedy doložitelné. Přesto nelze vyloučit, že k chybám výjimečně dojde. Pochybení zjišťujeme u 4 procent prodejců, kteří jsou podle závažnosti pochybení sankcionování či s nimi ukončujeme spolupráci.“

Energetické Centrum podle svého vyjádření poskytuje poškozeným zákazníkům kompenzaci například formou silové elektřiny zdarma a úhrady veškerých výdajů, které jim mohly v souvislosti s pochybením prodejce vzniknout. Na základě vyhodnocení verifikačních telefonátů operátorů zavádí další nová opatření. Jedním z nich například bude i stručný písemný přehled základních informací ohledně změny dodavatele elektřiny a plynu, například kdo je nový dodavatel komodity, jaký je registrační poplatek apod.

Společnost ve svém prohlášení dodává, že seriózní přístup k zákazníkům je i její hlavní prioritou, nejen ERÚ. „Pro zlepšení situace Energetické Centrum navrhuje, aby ERÚ stížnosti odběratelů (pokud se vyskytnou), zasílal přímo na naši společnost, abychom je mohli společně prověřit a vyhnuli se publikování neověřených, a proto i do značné míry spekulativních tvrzení, které se na naši adresu vyskytly v poslední době zřejmě v rámci konkurenčního boje na trhu. Chceme vás ubezpečit, že Energetické Centrum je seriózní společností, která působí ve více státech EU, společností, která nabízí výhodné podmínky pro odběratele a spolupracuje s předními odborníky v energetice v ČR,“ uzavírá René Grebeň.

Štítky: , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *