Proč Energetický úřad zdraží distribuci elektřiny skoro o desetinu?

Státem regulované poplatky za odběr elektřiny stoupnou v roce 2013 průměrně o 9,4 %, v případě zemního plynu bude zdražení činit 4,13 %. Oznámil to Energetický regulační úřad, který určuje asi polovinu výsledné ceny elektřiny a přibližně čtvrtinu výsledné ceny plynu.


28. 11. 2012

Autor

Energetický regulační úřad (ERÚ) očekává, že kvůli vyšším poplatkům za distribuci domácnostem stoupne celkový účet za elektřinu průměrně o 2,4 %, v případě plynu má zdražení činit 2,75 %.

Zlevní dodavatelé silovou elektřinu? Úřad s tím počítá.

Je totiž pravděpodobné, že někteří dodavatelé zlevní samotnou komoditu, neboli dodávku elektřiny či plynu. Tato státem neregulovaná složka celkové ceny vzniká jako střet nabídky a poptávky, a vzhledem k vývoji na energetickém trhu její pokles zřejmě částečně zmírní zdražení distribuce. Kompletní ceníky zveřejní většina dodavatelů v nejbližších dnech.

Pozn.: Energetický regulační úřad zdraží o 9,4 % poplatky za distribuci, která tvoří více než polovinu celkové ceny za elektřinu. ERÚ zároveň odhaduje, že dodavatelé zlevní o 5,2 % samotnou energii, a výsledný účet pro odběratele v roce 2013 tak stoupne průměrně o 2,4 %.

Bude zajímavé porovnat, nakolik je ERÚ ve své předpovědi blízko skutečnosti. „Konečné ceny silové elektřiny ještě nemáme, neboť je dopočítáme na dnes oznámené ceny regulované,“ řekl nám Petr Holubec z Pražské energetiky. „Ceny elektřiny ještě nemáme k dispozici, aktuálně pracujeme na přípravě nových ceníků, které vstoupí v platnost v lednu 2013,“ uvedl také Martin Chalupský z RWE.

Pozn.: Energetický regulační úřad zvedne o 4,13 % poplatky za distribuci, která tvoří necelou čtvrtinu celkové ceny za zemní plyn. ERÚ zároveň odhaduje, že dodavatelé zdraží o 2 % samotnou energii, a výsledný účet pro odběratele v roce 2013 tak stoupne průměrně o 2,75 %.

Distribuce může zdražit i proto, že zlevňuje dodávka

Proč vlastně ERÚ zvyšuje regulovanou složku ceny elektřiny téměř o desetinu? Jako první důvod uvádí podporu obnovitelných zdrojů energie, na něž budeme při stejné spotřebě odvádět o 39 % více peněz než letos, přesněji 583 Kč za každou odebranou megawatthodinu (MWh) proudu bez DPH. „Tato regulovaná složka zaznamenává výrazný nárůst zejména vlivem výroby elektřiny z dokončených fotovoltaických elektráren, ale i z důvodu značného nárůstu výroby elektřiny z bioplynových stanic a zdrojů spalujících biomasu,“ vysvětluje ERÚ. Přitom se nepotvrdily dřívější spekulace o tom, že vláda v roce 2013 podpoří obnovitelné zdroje energie nižší částkou než letos, dotace zůstane na 11,7 miliardy Kč.

Zlevnění silové elektřiny pomůže stabilizovat celkovou cenu.

ERÚ ovšem zároveň připouští, že dalším faktorem je zlevňování samotné energie na burzovním trhu. „Pokles cen silové elektřiny by měl pomoci stabilizovat celkovou cenu,“ uvádí doslova ERÚ. Jinými slovy, zdražování ze strany státního úřadu je pro domácnosti méně bolestivé, když zároveň zlevňují soukromí dodavatelé. „Přitom podíl ceny za distribuci je v ČR zhruba dvakrát vyšší než v Německu. To znamená, že elektřina by pro tuzemského spotřebitele mohla být levnější,“ říká Milan Smrž, viceprezident evropské asociace pro obnovitelnou energii Eurosolar.

Některé ekologické organizace navíc upozorňují, že ačkoli v oficiálních cenících není uveden například žádný „poplatek na podporu jaderné energie“, za rozšíření atomové elektrárny Temelín má stát zaplatit 200 až 300 miliard Kč. Nákladná bude zřejmě také správa podzemních úložišť jaderného odpadu, jejž plánuje Správa úložišť radioaktivních odpadů izolovat od životního prostředí „řádově desetitisíce let“.

Příčinou nákladnější distribuce plynu je jeho nižší spotřeba, situace je tedy podobná jako ve vodárenství. S výjimkou jižních Čech, oproti očekávání byla loni tuzemská populace šetřivější, a v roce 2013 je pravděpodobný další pokles spotřeby. Je proto logické, že cena distribuce přepočtená na jednu MWh je vyšší, protože například správa rozvodné sítě je i při úspornějším chování odběratelů stále stejně drahá.

Regulovaná cena elektřiny i plynu stoupne nejvíc v Praze

Přesná výše státem regulovaných poplatků za odběr proudu závisí na individuální spotřebě, velikosti hlavního jističe, distribuční sazbě a regionu. Na většině tuzemského území spravuje rozvodnou síť společnost ČEZ, v jižních krajích je distributorem společnost E.ON a v Praze Pražská energetika. Zatímco ostravské nebo plzeňské domácnosti zdraží distribuce elektřiny o 8,7 %, v Brně nebo Českých Budějovicích bude nárůst činit 9,7 % a v Praze 12,8 %.

Pozn.: Státem regulované poplatky tvoří asi čtvrtinu celkové ceny za odběr zemního plynu. Zdroj: Energetický regulační úřad.

Konkrétní data už mají k dispozici odběratelé zemního plynu. Opět závisí na tom, kdo spravuje ve vašem bydlišti rozvodnou síť, přičemž největší zdražení mohou očekávat opět obyvatelé hlavního města. Průměrná cena za distribuci jedné MWh plynu bude v roce 2013 činit na území Jihomoravské plynárenské (Brno) 234 Kč, na území Pražské plynárenské (Praha) 251 Kč, na území RWE GasNet (Plzeň) 282 Kč, na území Severomoravské plynárenské (Ostrava) 303 Kč, na území E.ON (České Budějovice) 313 Kč, na území Východočeské plynárenské (Hradec Králové) 318 Kč.

Meziregionální rozdíly v regulovaných poplatcích závisejí do jisté míry na odlišných technických parametrech přenosové soustavy. Například cenový vzorec pro distribuci plynu zohledňuje místní spotřebu a rezervovanou přepravní kapacitu.

Štítky: , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *