ERÚ: Za jakých podmínek má provozovatel fotovoltaické elektrárny nárok na podporu?

Energetický regulační úřad očekává mimořádný nárůst žádostí o udělení licence na výrobu elektřiny z fotovotaických zdrojů.


9. 10. 2012

Autor

TISKOVÁ ZPRÁVA

V této souvislosti úřad upozorňuje, že v zákoně o podporovaných zdrojích energie je přiznán nárok  na podporu elektřiny vyrobené ve fotovoltaické elektrárně s instalovaným výkonem do 30 kWp, která je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem, evidované v katastru. Musí se tedy jednat o instalaci výroby elektřiny na jedné střeše, ne více střechách a zároveň musí být budova evidovaná v katastru nemovitostí jako budova s č.p., nebo budova s č.e., nebo budova bez č.p./č.e., to znamená, že nepostačí pouhé zakreslení v katastrální mapě.

Energetický regulační úřad zaznamenal případy, kdy dodavatelé a instalační společnosti dostatečně zájemce o fotovotaickou elektrárnu neinformují, že pokud nejsou splněny všechny zákonné podmínky, výrobce nemá nárok na podporovanou cenu vyráběné elektřiny a případné čerpání této podpory je v rozporu se zákonem. Takovou podporu lze posuzovat jako správní delikt a vyvozovat z něho patřičné právní důsledky vůči příjemci podpory,“ prohlásila předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *