Etický kodex obchodníka s energiemi: plné znění + seznam signatářů

Někteří dodavatelé elektřiny a plynu mají dost sebevědomí a odvahy, aby podepsali etická pravidla prodeje.


26. 5. 2015

Autor

Ten podomní prodejce mi sliboval, nebo spíš nutil slevu na elektřinu. Nedal mi čas na rozmyšlenou. Podobnou nabídku prý už nikdy nedostanu, musím se rozhodnout hned. Říkal, že mně akorát klesne cena a všechno ostatní vlastně zůstane stejné. Tak jsem mu podepsal smlouvu,“ začíná namátkou vybraný příspěvek v našem diskusním fóru. Já vím, můžu si za to taky trošku sám. Ale copak je mezilidská důvěra hřích?! Houby sleva! Až příliš pozdě jsem zjistil, že najednou beru elektřinu od jiné firmy. Pěkní prevíti jsou to. Zvedli mně neúměrně zálohy, a nechtějí mi ani vrátit přeplatky.“ Podobné příběhy samozřejmě nelze přecházet mlčením, tím spíše, že se možná dějí denně.

Signatáři kodexu:

AKCENTA ENERGIE a.s.

Amper Market, a.s.

Blue-Gas s.r.o.

CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.

COOP ENERGY, a.s.

Czech Energy s.r.o.

Česká energie, a.s.

Česká plynárenská a.s.

České teplo s.r.o.

ČEZ Prodej, s.r.o.

ČM ENERGETIKA a.s.

E.ON Energie, a.s.

ELIMON a.s.

Eneka s.r.o.

Energie pro život s.r.o.

Energie2, a.s.

ENIC s.r.o.

ENRA SERVICES s.r.o.

EP ENERGY TRADING, a.s.

Erste Energy Services, a.s.

EU-energy trade s.r.o.

EURO GAS HOLDING a.s.

Europe Easy Energy a.s.

FONERGY s.r.o.

Fosfa akciová společnost

GLOBAL ENERGY, a.s.

KA Contracting ČR s.r.o.

Karlovarská plynárenská s.r.o.

Lumen Energy a.s.

Lumius, spol. s.r.o.

MND a.s.

Nano Energies Trade s.r.o.

Nano Green s.r.o.

oaza-energo, a.s.

OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.

Pražská energetika, a.s.

Pražská plynárenská, a.s.

PRIMAGAS s.r.o.

RWE Energie, s.r.o.

RWE Key Account CZ, s.r.o.

RWE Plynoprojekt, s.r.o.

RWE Transgas, a.s.

TAURON Czech Energy s.r.o.

TRAXELL s.r.o.

V-Elektra, s.r.o.

Energetický regulační úřad (ERÚ) na jaře roku 2012 vyzval dodavatele elektřiny a zemního plynu, ať navrhnou konkrétní pravidla pro férový prodej. Uspořádal také schůzku dotyčných energetických společností, aby proběhla diskuse o „postavení zákazníka a spotřebitele“. V létě téhož roku ERÚ zveřejnil Etický kodex obchodníka v energetických odvětvích, neboli „soubor základních pravidel etického a profesionálního jednání obchodníka s elektřinou či plynem“. (Smyslem citované formulace pochopitelně je, že obchodník má eticky a profesionálně jednat se zákazníkem, nikoli s elektřinou či plynem.)

Kdo musí dodržovat Etický kodex?

Předepsaná pravidla musejí bezezbytku respektovat pouze zástupci energetické firmy, která kodex dobrovolně podepsala. Kompletní výčet všech signatářů, abecedně seřazený a naposledy aktualizovaný 7. dubna 2015, najdete v levém bočním sloupci.

Seznam přinejmenším ukazuje, kdo má odvahu přiznat vlastní odpovědnost za jednání svých obchodních zástupců. Mezi signatáři etického kodexu chybí například společnosti Bohemia Energy entity a Comfort Energy, Centropol Energy, X Energie, Lama energyRight Power EnergyArmex Energy, Vemex Energie, Optimum Energy, Yello Energy, Gas International, SPP CZ nebo Halimedes.

Pokuty za porušení Etického kodexu

Signatář kodexu, jehož obchodní zástupci předepsaná pravidla vážně porušují, páchá správní delikt. Například kvůli nesprávnému informování o konečné ceně za dodávku elektřiny nebo plynu padají pokuty kolem 60 000 Kč. Závažnější prohřešky proti obchodní etice mohou dodavatele stát i miliony korun.

Co předepisuje Etický kodex obchodníka s energiemi?

Dokument předepisuje obchodnímu zástupci, jak má jednat s potenciálním zákazníkem. Vedle obecných požadavků, aby prodejce dodržoval tuzemské zákony, najdeme v kodexu konkrétní pravidla, evidentně inspirovaná skutečnými případy a stížnostmi od odběratelů. Jak se tedy podle dokumentu chová poctivý obchodník?

  • Hned na začátku vysvětlí, proč přišel, koho zastupuje a jak se jmenuje.
  • Nezneužívá důvěry potenciálního zákazníka, jeho věku, nemoci, neznalosti či nedorozumění. Nevyvíjí na odběratele nátlak, jedná zdvořile.
  • Prodejce nepomlouvá konkurenční společnost, ani nezneužívá její jméno nebo symbol.
  • Nezpůsobí, že zákazník bude muset platit dosavadnímu dodavateli pokutu za zrušení smlouvy.
  • Před podpisem smlouvy písemně zákazníka upozorní, že dochází ke změně dodavatele.
  • Na přední straně smlouvy je uvedeno, do kdy je uzavíraná, výše záloh, způsob platby za zálohy a předpokládaný termín zahájení dodávek elektřiny nebo plynu. Zároveň je zákazníkovi vysvětleno, že má právo v zákonem stanovené lhůtě (přinejmenším do 1 měsíce od podpisu) odstoupit od smlouvy, kterou uzavřel s podomním prodejcem.
  • Součástí smlouvy jsou obchodní podmínky a ceníky.
  • Přeplatek dodavatel vrátí zákazníkovi do 15 pracovních dnů od vystavení vyúčtování. V případě zpoždění budou přeplatky navýšeny o úrok z prodlení.

Etický kodex obchodníka s energiemi si celý stáhnete zde.

Energetický regulační úřad ročně přijme asi 10 tisíc stížností a peticí, například na svojí e-mailové adrese podatelna@eru.cz. Jak vypadá žebříček dodavatelů elektřiny a zemního plynu, seřazený právě podle kritiky spotřebitelů? „My obecně nemůžeme jen natvrdo zveřejnit čísla o počtu stížností, protože by mohlo dojít k poškození pověsti některých obchodníků. Já Vám slibuji, že na Vás budu myslet, až budeme zveřejňovat žebříček hříšníků podle Etického kodexu, který nyní sestavujeme, ale bude to ještě chvilku trvat,“ napsal nám 15. dubna 2015 Jiří Chvojka, tiskový mluvčí ERÚ.

Historie stránky: Původně publikováno 3.7.2012, naposledy aktualizováno 26.5.2015.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *