Eurogas a ČPS: Přerušení dodávek plynu z Ruska na Ukrajinu nás neohrožuje

TISKOVÉ ZPRÁVY: Zemní plyn do Evropy nadále proudí, máme bezpečnou infrastrukturu.


19. 6. 2014

Autor

Největší těžař plynu, ruská většinově státní společnost Gazprom 16. června přerušila dodávky zemního plynu pro Ukrajinu. Deklarovaným důvodem jsou údajné platební neshody. Na Evropské energetické burze v Lipsku následně komodita krátkodobě zdražila, cena ale i tak byla o třetinu nižší než na začátku roku a posléze opět klesla.

Evropští i čeští plynaři místním odběratelům vzkazují, že dodávky zemního plynu pro Evropskou unii přes Ukrajinu nadále proudí. Ubezpečují, že naše infrastruktura umožňuje zásobování, i kdyby transport komodity mezi znesvářenými státy zcela ustal.

Přinášíme tiskové zprávy Eurogasu (Evropské unie asociací zemního plynu, která sdružuje 50 obchodníků a distributorů) a Českého plynárenského svazu (sdružuje všechny tuzemské distributory a další subjekty).

Eurogas: Přerušení dodávek ruského zemního plynu na Ukrajinu nebude mít bezprostřední dopady na EU

Pondělní rozhodnutí společnosti Gazprom přerušit dodávky zemního plynu určené pro Ukrajinu nemá přímé dopady na odběratele v EU. Společnost Gazprom pokračuje i nadále v dodávkách zemního plynu do EU přes ukrajinské tranzitní území, evropské plynárenské společnosti jsou nicméně připraveny minimalizovat dopady případného přerušení těchto dodávek do EU a jsou i nadále schopny zajistit nepřerušené dodávky zemního plynu svým zákazníkům.

“Vyzýváme Ukrajinu, aby zajistila nepřerušené dodávky zemního plynu určeného pro zákazníky EU, které proudí přes ukrajinské tranzitní území,” říká přezident sdružení Eurogas, Jean-François Cirelli. Současně naléháme na strany, jichž se tento konflikt přímo týká, aby na základě vzájemné dohody urovnaly případné platební neshody tak, aby byla na evropském plynárenském trhu i nadále zachována důvěra ohledně dodávek ruského zemního plynu dopravovaných do EU přes ukrajinské tranzitní území. „Členové sdružení Eurogas vyjadřují lítost nad současným vývojem a jsou přesvědčeni, že se co nejdříve podaří nalézt odpovídající řešení,“ dodává Cirelli.

„Situace je vážná, nicméně Evropský plynárenský trh je v současnosti nastaven již tak, aby si uměl poradit i s přerušením dodávek zemního plynu po významnější dobu,“ vysvětluje dále Cirelli. Evropské plynárenství investovalo v posledních letech značné finanční prostředky do zvýšení bezpečnosti dodávek. Evropská plynárenská síť je v současnosti velmi dobře rozvinuta a integrována. V souladu s přijetím regulačních opatření EU ohledně bezpečnosti dodávek zemního plynu již v současnosti existuje možnost změnit tok plynu v plynovodech (mechanismus tzv. reverzního toku).

V případě přerušení dodávek již existují reálné možnosti, jak situaci řešit, a to ať již odběrem plynu uskladněného v zásobnících, importem LNG (zkapalnělého zemního plynu), či zvýšením vlastní těžby plynu v EU a Norsku. Navíc je dnes již možné přesměrovat některé ruské dodávky zemního plynu, které standardně proudí přes Ukrajinu a jsou určeny pro evropský trh, do jiných plynovodů.

Český plynárenský svaz: Propojení české a německé soustavy je velkou strategickou výhodou

Souhlasíme, že Evropský plynárenský trh si už dnes umí poradit s přerušením dodávek zemního plynu po významnější dobu. U nás v ČR, díky existenci vysoce kapacitnímu evropskému mezinárodnímu plynovodu NordStream, jsme ve zcela odlišné situaci, než tomu bylo v roce 2009. Propojení české soustavy přes hranice s Německem mimo území Ukrajiny je velkou strategickou výhodou ČR pro spolehlivé dodávky plynu, protože plynovody v ČR jsou schopny reverzního toku plynu. Centrální koridor přes Ukrajinu se už tak v poslední době navíc pro přepravu plynu využívá s klesající tendenci.

Dodávky ruského plynu do Evropy nebyly do dnešního dne nijak omezeny ani přerušeny. Na žádném vstupním ani výstupním bodě přepravní soustavy ČR nejsou do této chvíle registrovány žádné výkyvy ani poklesy tlaku v plynovodech, a to ani změny smluvní kapacity. Plynárenské společnosti situaci 24 hodin denně monitorují a jsou v nepřetržitém kontaktu se zahraničními partnery zejména v sousedních zemích. Ani výbuch plynovodu na Ukrajině neměl a nemá doposud žádný dopad na tranzit ruského plynu.

I pokud by došlo k nějakému omezení dodávek plynu, ČR je dobře připravena a předzásobena zemním plynem a plynárenské společnosti by dopady na odběratele minimalizovaly. Už třetí měsíc se do zásobníků v ČR zemní plyn jen vtláčí a jsou dnes naplněny už z více než 70 procent.

Štítky: , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *