Fixace ceny elektřiny: Máte rádi jistotu?

Fixujte si cenu elektřiny na rok nebo dva… Podobné nabídky se stále častěji objevují na stránkách dodavatelů elektřiny. Vyplatí se fixovat si elektřinu na měsíce dopředu? Jaké produkty s garancí ceny elektřiny dodavatelé nabízejí? Skrývá se v ceníkách elektrárenských společností nějaké „ale“?


7. 8. 2010

Autor

Silová elektřina je na liberalizovaném evropském trhu obchodní komoditou, jejíž cenu neurčuje stát, žádná organizace ani jiná autorita, ale je dána poměrem nabídky a poptávky. Je-li poptávka po elektřině vyšší, než kolik je jí pro určité období k dispozici, její cena roste a naopak. Ještě před dvěma lety by si na pokles cen elektřiny asi nikdo nevsadil, protože jí byl spíše nedostatek. Pak ale přišla hospodářská krize a všechno je jinak.

Dejte si cenu elektřiny na zámek.

Spotřeba elektřiny, a tím i její cena, je spojena s hospodářským růstem. Když vládne optimismus, lidé ochotně utrácejí své výplaty a výrobci nemají problémy s odbytem zboží, továrny běží na plné obrátky a poptávka po elektřině narůstá. Dostaví-li se však obavy, začne se šetřit a může dojít k situaci, že elektřiny je najednou víc, než se jí stačí spotřebovat. Elektřina se nedá skladovat a její výrobu lze rychle omezit jen v určitém rozsahu. Výsledkem je pokles cen elektřiny na energetických burzách.

Kde se obchoduje s elektřinou?

Trhem určeným pro obchodování s elektrickou energií s místem dodání v České republice, na Slovensku a v Maďarsku je Power Exchange Central Europe, a.s., (PXE, www.pxe.cz), založená 5. 3. 2007 pod původním názvem Energetická burza Praha.

Bude cena elektřiny klesat, nebo růst?

Počátkem roku 2010 se zdálo, že hospodářská recese skončí a světová ekonomika díky stimulačním balíčkům začne růst. Důvěrou v brzký návrat starých časů ale notně otřásla situace v Řecku a několika dalších evropských zemích, když vyšlo najevo, že kvůli zadlužení a napjatým rozpočtům nemusí být příliš daleko od státního bankrotu. Následovala úsporná opatření, která mohou hospodářský růst přinejmenším zpomalit.

O dalším předpokládaném vývoji lze jenom spekulovat. Podaří-li se udržet při životě optimismus, lze očekávat i postupný nárůst cen elektřiny. Bude-li ovšem následovat spíše stagnace nebo se ekonomiky vrátí k poklesu, nízká poptávka po komoditách a elektřině může způsobit další snížení jejích cen. Na otázku, zda je elektřiny pro nejbližší měsíce a roky málo nebo dostatek, tedy nelze najít jednoznačnou odpověď.

Silná koruna = levná elektřina

Cenu silové elektřiny ovlivňuje i kurz české koruny k euru, v němž jsou denominovány obchodní kontrakty. Posílení české měny proti euru tedy silovou elektřinu zlevňuje a naopak.

Cena elektřiny: Fixovat, nebo nefixovat?

Většina odběratelů z řad domácností otázku fixace ceny elektřiny většinou neřeší, protože jim to připadá zbytečně složité. Výkyvy cen elektřiny maloodběratele asi nepotěší, ale zásadní problémy mu nezpůsobí. V jiné situaci jsou ale například firmy, jimž cena elektřiny výrazně ovlivňuje výrobní náklady, a náhlé výkyvy cen vstupů by pro ně mohly mít fatální následky. Pro velkoodběratele elektřiny proto fixace cen elektřiny může být zajímavá.


Výchozím bodem rozhodování, zda zvolit produkt s fixací ceny elektřiny, zůstat u běžného tarifu nebo naopak přejít na tarif s proměnnou cenou elektřiny, je výše spotřeby elektřiny a ochota věnovat optimalizaci nákladů na provoz domácnosti jisté úsilí. Nabídky speciálních produktů totiž bývají časově omezené a jejich podmínky se u jednotlivých dodavatelů podstatně liší.

Na co si dát pozor?

Obecně platí, že smlouva na kterýkoli produkt nabízející fixaci cen elektřiny na dobu určitou se řídí zvláštními obchodními podmínkami, které se stanou součástí uzavřených smluv. Před uzavřením smlouvy se vyplatí věnovat pozornost všem jejím ustanovením.

Odběratel v domácnosti s nízkou spotřebou elektřiny a nechutí měnit své zavedené zvyklosti nejspíš zůstane u svého dodavatele a tarifu. Možnost úspory pár stokorun mu asi nebude stát za námahu. Kompletně „elektrifikovaným“ domácnostem používajícím elektřinu i pro ohřev vody a vytápění, by fixace cen elektřiny mohla přinést úsporu v řádu tisíců korun. Musí ale počítat s tím, že možná budou muset změnit nejen tarif, ale i smluvního dodavatele.

Fixaci cen elektřiny domácnostem jako první v Česku začala nabízet na sklonku roku 2008 elektrárenská společnost ČEZ. Krátce po ní s podobnými nabídkami přišla i Pražská energetika (PRE) a následně i E.ON. Vždy se jednalo o možnost uzavřít v rámci časově omezené kampaně smlouvu na dobu určitou (jeden až dva roky), a mít v tomto období garantovanou pevně stanovenou cenu elektřiny, resp. její silovou část.

Tip: Z čeho se skládá cena elektřiny?

Přečtěte si v článku Cena elektřiny: Z čeho je složena?

V prvním kole kampaně na přelomu let 2008 – 2009 společnosti ČEZ a PRE nabídly nový produkt, který maloodběratelům zajišťoval pevné ceny silové elektřiny do konce roku 2010. Lákadlem kampaně „Dejte si cenu na zámek“ měla být především sleva oproti cenám za rok 2009 nejprve ve výši 4 % (u produktu FIX 2010 nabízeného do konce února 2009), posléze dokonce 15 % (u produktu FIX 2010-2 nabízeného do konce dubna 2009).

Společnost PRE nabídku svého produktu KOMFORT+GARANT nabízeného do konce dubna 2009 zopakovala i v roce 2010 s nabídkou fixace cen elektřiny do konce roku 2011. Oproti roku 2009 přitom u tohoto produktu ustoupila od požadavku na placení výhradně inkasem z účtu, ale zavedla povinnost minimálního odběru 1 kWh denně. Lákadlem v obou případech nebyla sleva z ceny jako u ČEZu, ale úspora na stálém měsíčním platu za odběrné místo.

 

Společnost
Produkt
Platnost nabídky do
Období fixace
ČEZ
FIX 2010
28. 2. 2009
1. 1. – 31. 12. 2010
FIX 2010-2
30. 4. 2009
1. 1. – 31. 12. 2010
PRE
30. 4. 2009
1. 1. – 31. 12. 2010
KOMFORT+GARANT 2010
30. 4. 2009
do 31. 12. 2011

V případě nabídek společností ČEZ a PRE nebyla garantována fixace celkové ceny za odběr elektřiny, ale jen její neregulované cenové složky (silová elektřina). Na regulovanou složku ceny elektřiny, která tvoří cca 30–50 % z celkové ceny za dodávky elektřiny, se slevy ani garance nevztahovaly. Druhým úskalím bylo, že zákazník nemohl po celou dobu trvání fixace smlouvu vypovědět. Odběratel se tak po dobu fixace ceny silové elektřiny fakticky vzdal možnosti změnit jejího dodavatele.

E.ON nabízí produkt „Jistota“

Společnost E.ON, působící zejména na jihu Čech a Moravy, svou nabídku produktů umožňujících fixovat cenu elektřiny představila jako poslední ze tří největších dodavatelů elektřiny v Česku. Za to ji ale několikrát obměnila a nabízí trochu jiné řešení, než její dva konkurenti. Počátkem roku 2009 nabídl E.ON produkt Jistota 2010, který umožňoval fixovat celou cenu elektřiny, nikoliv jen její regulovanou část, a to do konce roku 2010.

Už v polovině dubna 2009 E.ON představil produkt Jistota Plus, jehož konstrukce se blížila nabídkám společností ČEZ a PRE. Dosud nabízený bonus jednoho týdne spotřeby elektřiny v roce 2010 zdarma nahradila 20% sleva z cen platných v roce 2009. Sleva i garance fixované ceny pro rok 2010 se ovšem u produktu Jistota Plus na rozdíl od produktu Jistota 2010 týkala jenom ceny za silovou elektřinu, nikoliv však již neregulované cenové složky.

Podobně tomu bylo i u produktu Jistota Plus II, který společnost E.ON nabízela v době od 17. 6. do 31. 8. 2009. Jenom sleva poklesla z 20 % na 15 %.  U všech produktů řady Jistota se uzavírala smlouva s 12měsíční výpovědní lhůtou. Pokud odběratel smlouvu nevypověděl a se společností E.ON se nedohodl na něčem jiném, od 1. 1. 2011 automaticky přejde na svůj původní produkt.

Označení „Jistota“ se prozatím v produktové nabídce společnosti E.ON objevilo ještě jednou, když v rámci produktu Jistota Elektřina v druhé polovině května 2010 nabídla domácnostem možnost zajistit si garantovanou cenu za dodávku silové elektřiny na rok 2011 o 12 % nižší, než byla aktuální cena standardních produktů. Firmy a organizace dostaly nabídku o něco vyšší (18% sleva), ovšem z vyšších tarifních cen.

Společnost
Produkt
Platnost nabídky do
Období fixace
E.ON
31. 6. 2009
1. 1. – 31. 12. 2010
31. 5. 2009
1. 1. – 31. 12. 2010
31. 8. 2009
1. 1. – 31. 12. 2010
31. 5. 2010
1. 1. – 31. 12. 2011
30. 6. 2010
1. 7. 2010 – 30. 6. 2012
průběžně 12 měsíců

Trend od E.ON s dlouhodobou fixací

Od září 2009 začala společnost E.ON nabízet novou produktovou řadu ElektřinaTrend. Tento tarif umožňuje zafixovat si cenu za dodávku silové elektřiny vždy na 12 měsíců od uzavření smlouvy. Pokud odběratel smlouvu nevypoví minimálně 20 dnů před skončením její platnosti, bude automaticky prodloužena na dalších 12 měsíců s cenami, které budou platné pro daný produkt v  následujícím období po ukončení platnosti původní smlouvy.

V březnu a červnu 2010 měli odběratelé opakovaně možnost u společnosti E.ON uzavřít smlouvu s tarifem Trend24 s fixací cen dodávek vždy na 24 měsíců. Obě nabídky měly společné to, že měly poněkud neurčitě formulované cenové zvýhodnění („až 10% úspora oproti současnému stavu“) a že odběratelé při jejich sjednání mohli získat dárek – v prvním případě mp3 přehrávač, v druhém pak nákupní poukázku v hodnotě 500 Kč do prodejen Albert.

Tip: Vyplatí se změnit tarif?

Spočítejte si vše během několika vteřin na našem jednoduchém kalkulátoru.

Štítky: , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *