Jak změnit dodavatele plynu

Chcete ušetřit na platbách za plyn a vybrali jste si nového dodavatele? Jak proces změny dodavatele plynu probíhá? Jak dlouho trvá a na co nezapomenout? Podívejte se na našeho průvodce změnou dodavatele plynu!


24. 8. 2010

Autor

Trh s plynem prošel v posledních letech liberalizací. Od ledna 2007 si mohou koncoví zákazníci (včetně domácností) svobodně vybírat, od jaké společnosti budou plyn odebírat, protože působnost tzv. obchodníků s plynem není územně omezena.

Změnou dodavatele plynu můžete ušetřit.

Změna dodavatele zemního plynu je proces zahrnující několik na sebe navazujících kroků. Těmi nejdůležitější jsou výpověď smlouvy stávajícímu dodavateli, uzavření smlouvy s novým dodavatelem a nahlášení změny u operátora trhu. Většinu s tím spojené administrativy za vás obvykle vyřídí nový dodavatel plynu. Tomu jen podepíšete smlouvu a zplnomocníte jej k vyřízení zbylé administrativy.

Vyplatí se mi změnit dodavatele plynu?

Základní otázka, na níž by si měl odpovědět každý odběratel uvažující o změně dodavatele zemního plynu, zní: „Co změnou získám?“. Hlavním důvodem bývá úspora peněz. Přitom je třeba si uvědomit, že ceny za dodávky plynu pro domácnosti a maloodběratele se u jednotlivých dodavatelů zpravidla liší o několik procent. Čím vyšší spotřebu máte, tím více ušetříte. Pokud plyn využíváte k vaření i vytápění a ohřevu vody, úspora může přesáhnout několik tisíc ročně.

Cena plynu se skládá z několika složek, a proto je třeba si uvědomit, že změnou dodavatele plynu ovlivníte pouze část této ceny. V případě plynu jde asi o tři čtvrtiny výsledné ceny (zbylou část tvoří náklady na přepravu, skladování a distribuci).

Příklad: Kolik ušetříte změnou dodavatele plynu?

1. Novákovi bydlí v bytě v panelovém domě na sídlišti. Plyn používají jenom k vaření. Ročně spotřebují 50 m3 zemního plynu, tj. cca 525 kWh.  Za dodávku plynu loni zaplatili 1 620 Kč. Přechod k jinému dodavateli z cenových důvodů se jim asi příliš nevyplatí. Roční úspora nákladů by nepřesáhla 100 Kč.

2. Procházkovi bydlí v menším rodinném domě. Dům vytápějí moderním plynovým kotlem s integrovaným zásobníkem teplé vody. Vloni spotřebovali 2 500 m3 zemního plynu, tj. cca 26 250 kWh a zaplatili 35 380 Kč.  O změně dodavatele se jim vyplatí uvažovat. Jeho správným výběrem mohou ušetřit až 3 800 Kč ročně.

Pozn.: Údaje uváděné v příkladech jsou pouze orientační pro přechod od cenově nejméně výhodné k cenově nejvýhodnější nabídce.

Vyplatí se vám změnit dodavatele plynu?

Spočítejte si, zda můžete změnou dodavatele plynu ušetřit i vy! Náš jednoduchý kalkulátor vše spočte během několik vteřin a ukáže vám, u kterého dodavatele zaplatíte za plyn nejméně a zdali se tedy přechod k novému dodavateli vyplatí.

Co dodavatelé plynu nabízí?

V České republice disponuje licencí na dodávky zemního plynu domácnostem více než 100 dodavatelů plynu. Reálně jich však v tomto segmentu trhu působí mnohem méně. Zákazník si tak může vybírat přinejmenším z několika cenových nabídek. Přitom by měl věnovat pozornost nejen cenám, ale také smluvním a obchodním podmínkám. O výhodnosti nabídky totiž rozhodují i rozsah a ceny poskytovaných služeb, různé aktivační a deaktivační poplatky, bonusy, smluvní pokuty, výpovědní podmínky atd.

Výpověď a uzavření smlouvy s novým dodavatelem

Pokud se odběratel (v našem případě domácnost) rozhodne pro změnu dodavatele, v nejjednodušším případě mu stačí udělat pouze dva kroky:

  1. ukončit smluvní vztah se stávajícím dodavatelem a 
  2. uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky plynu s novým dodavatelem.

Prakticky všichni dodavatelé plynu totiž zákazníkům nabízejí (pokud je k tomu zmocní – buď v rámci uzavírané smlouvy, nebo na zvláštním formuláři) vyřízení veškerých technických a administrativních úkonů spojených se změnou dodavatele plynu.

Uzavření smlouvy s novým dodavatelem a ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem je třeba časově zkoordinovat. Určující je přitom délka výpovědní lhůty stávající smlouvy. Zajišťuje-li si odběratel ukončení smluvního vztahu se svým stávajícím dodavatelem sám, musí smlouvu s ním řádně a včas vypovědět. Při nedodržení výpovědní lhůty mu totiž hrozí uplatnění sankcí.

Výpovědní lhůty velkých plynárenských společností

Pražská plynárenská a RWE, která má pod sebou čtyři regionální dodavatele plynu – RWE Energie (ta zastřešuje někdejší Severočeskou, Středočeskou a Západočeskou plynárenskou), Jihomoravskou plynárenskou, Východočeskou plynárenskou a Severomoravskou plynárenskou, mají výpovědní dobu stanovenou na 30 dnů. E.ON (dříve Jihočeská plynárenská) dokonce na 3 měsíce. Změna dodavatele nabývá účinnosti k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce.

Kromě nejjednodušší možnosti, tj. uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, může zákazník  uzavřít samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb, tzn. zvlášť smlouvu o dodávkách plynu a zvlášť smlouvu o distribuci a přepravě plynu. Žádost o změnu dodavatele plynu operátorovi trhu i v tomto případě podává nový dodavatel plynu. Konkrétní postup a lhůty upravuje vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.

Zákazník má tedy možnost uzavřít dva typy smlouvy:

  1. Prvním typem je smlouva o sdružených službách dodávky plynu, jíž je nutné uzavřít nejpozději 20 kalendářních dnů před zahájením dodávek od nového dodavatele. Některé společnosti nabízejí možnost vyřízení veškerých administrativních úkonů, pokud jim k tomu dá zákazník plnou moc.
  2. Druhou možností je uzavřít více samostatných smluv, tedy smlouvu o distribuci (zákazník zde musí oslovit toho distributora, k němuž je konkrétní odběrové místo připojeno), smlouvu o dodávce, smlouvu o přepravě a smlouvu o uskladnění. Při volbě této možnosti je potřeba časově sladit všechny kroky.

Pozor! Pokud bezprostředně po ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky plynu není uzavřena nová smlouva, nejenže dojde k ukončení dodávek zemního plynu a vy se tak můžete ocitnout bez tohoto zdroje, ale hrozí také demontáž plynoměru.

V případě časově sladěného přechodu k novému dodavateli plynu se pro vás změní jen konečná částka na faktuře za plyn. Co zůstává stejné? Plynoměr, termín odečtu plynoměru a distributor (nemusíte se tedy obávat žádných technických komplikací).

Štítky: , ,

Komentáře

2 thoughts on “Jak změnit dodavatele plynu

  1. Martin napsal:

    Produkty s exkluzivní cenou, které v žádných kalkulátorech nenajdete. Vyzkoušejte http://www.optimal-energy.cz/optimalizace-nakladu-na-energie/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *