Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET)

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla se také označuje jako kogenerace. Při výrobě elektřiny v dnešních velkých tepelných elektrárnách se využije pouze asi 30–35 % energie obsažené v palivu. Zbylé množství energie pak odchází bez jakéhokoliv dalšího užitku ven chladicími věžemi nebo se spotřebuje pro vlastní potřebu. Zároveň v řadě městských tepláren, které produkují pouze teplo, by se zároveň mohla Číst více


25. 3. 2011

Autor

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla se také označuje jako kogenerace. Při výrobě elektřiny v dnešních velkých tepelných elektrárnách se využije pouze asi 30–35 % energie obsažené v palivu. Zbylé množství energie pak odchází bez jakéhokoliv dalšího užitku ven chladicími věžemi nebo se spotřebuje pro vlastní potřebu. Zároveň v řadě městských tepláren, které produkují pouze teplo, by se zároveň mohla vyrábět i elektřina. Kogenerace tedy kombinuje výrobu tepla a elektřiny tak, aby došlo k maximálnímu využití paliva.

Při kombinované výrobě elektřiny a tepla se zbytkové teplo při výrobě elektřiny využívá např. k ohřevu teplé vody či k vytápění, čímž lze dosáhnout až 80% tepelné účinnosti paliva a tím snižovat vzniklé finanční i tepelné ztráty.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla pro rodinné domy

Variantou použitelnou pro rodinné domy jsou malé kogenerační jednotky, jejichž výhodou je především možnost spotřebovávat teplo a část elektrické energie přímo v místě výroby a tím omezit ztráty vzniklé přenosem tepla na minimum. Ať už tedy využíváte solární kolektory, tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely nebo třeba malou vodní či větrnou elektrárnu, můžete si prostřednictvím kogenerační jednotky zajistit najednou jak výrobu elektřiny, tak tepla.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v teplárnách

V městských teplárnách jsou pak využívána velká kogenerační zařízení. Příkladem je tepelná elektrárna Mělník, která prostřednictvím 30 km dlouhého teplovodu zásobuje sever Prahy. Také Jaderná elektrárna Temelín napájí teplem Týn nad Vltavou, v Praze zase elektrárna bývalých Elektrických podniků hl. města Prahy již od svého vzniku na počátku 20. století dodává teplo městské části Holešovice–Bubny.

Jaký princip je využíván při kombinované výrobě elektřiny a tepla

Pro velká zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny se využívají např. kogenerační jednotky s parní turbínou, jejichž elektrický výkon se pohybuje v rozsahu od cca 1 MW do 200 MW. Jiným typem je paroplynová kombinovaná výroba elektřiny a tepla.

Pro malá zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny se používají např. kogenerační jednotky se spalovacím motorem. Další variantou je kombinovaná výroba elektřiny a tepla palivovými články, která dosahuje vyšší účinnosti a téměř nulových emisí – tento způsob je však stále ještě ve vývoji.

Štítky: ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *