Novela energetického zákona: Rozšíření pravomocí ERÚ


25. 8. 2011

Autor

Ke dni 18. srpna 2011 nabyla účinnosti novela energetického zákona č. 211/2011 Sb., ve které jsou zahrnuty zejména změny vyplývající z tzv. třetího energetického balíčku směrnic EU. Cílem těchto změn je dále rozvinout vnitřní trh unie s elektřinou a plynem a účinně chránit práva zákazníků na liberalizovaném trhu. V souvislosti s touto novelou se rozšiřují pravomoci Energetického regulačního úřadu v oblasti dozoru nad fungováním trhu s elektřinou a plynem a při ochraně práv zákazníků v oblasti sjednávání smluv o podmínkách dodávky, zúčtování a stanovení záloh za odebranou energii.

ERÚ bude rozhodovat spory mezi dodavateli a zákazníky

Značnou změnou je také přenesení kontrolních pravomocí podle tohoto zákona ze Státní energetické inspekce na Energetický regulační úřad a rozšíření možnosti regulátora rozhodovat spory mezi dodavateli energie a jejich zákazníky. Energetický regulační úřad bude mít také pravomoc kontrolovat dodržování zákona na ochranu spotřebitele v energetice.

Všechny nové kompetence, které obsahuje novela energetického zákona, znamenají pro úřad značné změny. Organizačně i personálně musí být připraven plnit všechny své povinnosti prakticky od prvního dne platnosti novely zákona. Některá opatření jsme již provedli a připravujeme další, včetně možnosti zakládat regionální pracoviště úřadu,“ uvedla předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková.

Štítky: , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *