Odhlášení a přihlášení odběru plynu krok za krokem

Stěhujete se? Potřebujete se odhlásit, resp. přihlásit k odběru plynu v novém bydlišti? Jak na to, aby vše proběhlo bez problémů? Podívejte se na našeho průvodce přestěhováním odběru plynu.


15. 9. 2010

Autor

Prvním, a pro včasné vyřešení všech potenciálních obtíží asi i nejdůležitějším krokem, je obhlídka situace v místě, kam se hodláte přestěhovat. Zajímat byste se měli jak o fyzický stav odběrného místa a připojených plynových spotřebičů, které bude užívat, tak o stávající způsob smluvního zajištění dodávek plynu.

Přihlášení odběru plynu může trvat pár týdnů.

V případě již připojeného odběrného místa by měl především zjistit, u kterého dodavatele a za jakých podmínek je dodávka plynu smluvně zajištěna. Zjistit to lze poměrně jednoduše z poslední faktury za plyn, popřípadě z uzavřených smluv.

Vyřízení změny odběratele, resp. přihlášení odběru plynu může trvat několik týdnů nebo dokonce měsíců. Proto je potřeba začít vše vyřizovat v dostatečném předstihu před nastěhováním!

Jak vybrat dodavatele plynu?

Stěhování lze chápat jako příležitost pro optimalizaci nákladů na provoz domácnosti. K tomu patří mj. i výběr vhodného dodavatele plynu, případně vhodného produktu. Vybírat lze z nabídky více než deseti dodavatelů plynu domácnostem.

Jakého dodavatele plynu vybrat? Spočítejte si vše jednoduše a rychle na našem kalkulátoru! Kritériem výběru by ovšem neměla být jen cenová výhodnost nabídky. Pozornost je třeba věnovat také smluvním a obchodním podmínkám.

Jak převést odběr plynu?

Nejjednodušší variantou převodu odběru plynu je změna odběratele v již připojeném odběrném místě beze změny dodavatele a charakteru odběru. V tomto případě obvykle stačí, když stávající odběratel vyplní a podepíše žádost o ukončení, resp. převod odběru plynu. Příslušné formuláře jsou dostupné na internetových stránkách dodavatelů plynu. Vyplněnou žádost pak nový odběratel použije jako jeden z podkladů pro uzavření nové smlouvy.

O něco složitější je situace, kdy stávající zákazník má odběr plynu sjednán nikoliv jen jednou smlouvou o sdružených službách dodávky plynu, ale samostatnou smlouvou o dodávce plynu s  dodavatelem plynusmlouvami o připojení a o distribuci plynu s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy. V tomto případě musí stávající odběratel tyto smlouvy vypovědět, resp. ukončit dohodou k datu převodu odběru na nového odběratele.

Nový odběratel pak uzavře se stejným (popřípadě s jiným dodavatelem) buď smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, nebo samostatné smlouvy s dodavatelem plynu a místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy. V případě komplikací je asi nejpraktičtější možností provést nejprve převod odběru ze stávajícího na nového odběratele a až následně řešit změnu dodavatele nebo způsob jeho smluvního zajištění.

Jak dlouho převod odběru plynu trvá?

Převod odběru plynu lze vyřídit buď osobně v zákaznickém centru dodavatele plynu, popřípadě korespondenčně nebo u některých dodavatelů dokonce i elektronicky. Na vyřízení žádosti je vždy třeba počítat minimálně se čtrnáctidenní lhůtou. Například u Pražské plynárenské ovšem může (dle informace získané na její zákaznické lince) korespondenční vyřízení převodu odběru trvat i několik měsíců.

Při převodu, resp. přihlášení odběru může dodavatel plynu kromě předložení řádně vyplněných a podepsaných příslušných formulářů požadovat, aby nový odběratel prokázal svou totožnost a doložil užívací právo k objektu s odběrným místem, zvláště není-li totožné s údajem o místu trvalého bydliště v průkazu totožnosti (např. výpisem z listu vlastnictví nebo kupní či nájemní smlouvou).

Pokud při převodu dochází ke změně charakteru odběru anebo dodávka plynu byla přerušena před více než 6 měsíci, postupuje se obdobně jako při připojení nového odběru. Nový odběratel musí navíc doložit mj. i revizní zprávu vystavenou oprávněným revizním technikem prokazující, že zařízení připojené na distribuční soustavu splňuje technické a bezpečnostní předpoklady dané platnými technickými normami.

Štítky: ,

Komentáře

One thought on “Odhlášení a přihlášení odběru plynu krok za krokem

  1. jan napsal:

    dobry den chtel bych se zeptat jak prihlasit elektrinu, plyn, teplo, vodu v byte ktery kupuji?? dekuji Jan

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *