Odstoupení kvůli změně smluvních podmínek: Vyvracíme nepravdy

Pokud dodavatel zdraží energii či změní obchodní podmínky, máte právo odstoupit od smlouvy. Platí to i při zlevnění? Můžete přejít k jakémukoliv jinému dodavateli? Smíte účinnost odstoupení odložit, abyste nespadli mezi černé odběratele? Známe odpovědi!


25. 7. 2012

Autor

Než se odhodláme ke změně dodavatele, zpravidla porovnáváme ceny elektřiny a plynu, případně také obchodní podmínky různých energetických firem. Přesvědčujeme se, zda podpisem smlouvy vyděláme a zda můžeme očekávat férové jednání. Co když konečně přejdeme k novému dodavateli, a on dodatečně zdraží nebo změní obchodní podmínky?

Žádné obavy! Energetický zákonEnergetický regulační úřad nám zaručují, že v takovém případě můžeme od smlouvy bez jakýchkoli pokut odstoupit. Záleží ovšem na tom, kdy a jak nám dodavatel změnu oznámí.

1. možnost: Dodavatel vám změnu oznámí včas a přímo

Dodavatel vám změnu oznámí individuálně a adresně (dopisem, SMS zprávou, e-mailem s doručenkou) nejpozději 30 dnů před účinností nového ceníku nebo obchodních podmínek. V tom případě máte právo odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před účinností změny.

2. možnost: Dodavatel vám změnu neoznámí včas a přímo
Dodavatel má povinnost zveřejnit nový ceník nebo obchodní podmínky alespoň 30 dnů před jejich účinností (například na svém webu). Pokud vám ale změnu neoznámí adresně a individuálně (dopisem, SMS zprávou, e-mailem s doručenkou), můžete od smlouvy odstoupit ještě 3 měsíce poté, co změna nabyde účinnosti.

Není to složité, že? Bohužel jak už jsme dříve informovali, 19 dodavatelů elektřiny a plynu tato dvě pravidla nerespektuje ve svých obchodních podmínkách. V našem diskusním fóru navíc čtenáři upozorňují na zavádějící desinterpretace. Ujasněme si tedy, co je pravda.

Pokud dodavatel zlevní, právo na odstoupení nemáte

„Na konci dubna jsme zlevnili některé produktové řady zemního plynu v distribuční oblasti RWE. Obchodní zástupci konkurenčních firem potom přesvědčovali naše zákazníky, že mohou okamžitě odstoupit od jakékoli smlouvy,“ tvrdí Vladimír Vokroj, obchodní ředitel Energetického centra. „My jsme ovšem cenu snížili, což učinit můžeme,“ vysvětluje Vokroj.

Energetický zákon opravdu hovoří pouze o „zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu“ a změně „jiných smluvních podmínek“. Je to logické, není přece důvod, aby nás stát bránil před zlevňováním. V případě, že dodavatel sníží cenu, žádná speciální práva na odstoupení nezískáváme.

Nejste povinni sledovat dodavatelův web

„Nové VOP dodavatel uveřejní na své webové adrese. Zákazník je povinen se s novelizovanými VOP seznámit,“ píšou nepravdivě některé energetické firmy ve svých obchodních podmínkách (VOP). Zveřejněním upraveného dokumentu na internetu dodavatel splní pouze svoji vlastní zákonnou povinnost. Vy jeho webové stránky sledovat samozřejmě nemusíte.

Pokud od dodavatele nedostanete zprávu o změně adresně (dopisem, SMS zprávou, e-mailem s doručenkou) alespoň 30 dnů předem, máte na bezplatné odstoupení od smlouvy ještě 3 měsíce poté, co nový ceník nebo obchodní podmínky nabyly účinnosti. Magazín CenyEnergie.cz vás o novelizaci smluvních podmínek zavčas informuje, stačí se přihlásit k odběru našeho newsletteru.

Přejít můžete k jakémukoliv dodavateli

„Obchodní zástupce energetické firmy mi tvrdil, že po změně smluvních podmínek odejít můžu, ale pouze ke svému původnímu dodavateli. Naštěstí jsem se nenechal nachytat. Zvolit si přece můžu jakéhokoli dodavatele,“ píše pravdivě v našem diskusním fóru jeden ze čtenářů.

Uveďme si smyšlený příklad. Zákazník dříve odebíral zemní plyn od společnosti RWE, potom ale přestoupil k Lama energy, která má od 1. srpna 2012 nové obchodní podmínky. Ke kterému dodavateli může přejít? Zákazník se samozřejmě smí vrátit k RWE, ale zvolit si může také jakoukoli jinou energetickou firmu, protože výběr není žádným zákonem ani vyhláškou omezen! Kompletní nabídku všech dodavatelů najdete v našich kalkulačkách elektřinyplynu.

Nespadněte do černého odběru! Odložte účinnost odstoupení

Změnu dodavatele je nutné stihnout ve stanoveném čase, abyste nespadli do černého neboli nelegálního odběru energie, za což by vám hrozila několikatisícová pokuta. Naštěstí máte situaci plně pod kontrolou, protože energetický zákon říká: „Odstoupení je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému dodavateli, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení.“ Ukažme si na modelovém příkladě, k čemu přesně může dojít.

Pokud dáte kvůli zdražení nebo změně obchodních podmínek výpověď 20. srpna, nového dodavatele energie byste měli mít od 1. září. Vyřizování formalit ovšem může trvat déle. Dodavatel totiž musí nového odběratele registrovat například u Operátora trhu s elektřinou, což může zabrat i 15 dní. Pakliže 1. září ještě nebudou všechny administrativní záležitosti vyřízené, budete čerpat energii nelegálně, jinými slovy spadnete do černého (neoprávněného) odběru.

Energetický zákon naštěstí umožňuje řešit právě i situaci, kdy dáváte výpověď ve druhé polovině měsíce. Ve vzorovém formuláři jednoduše uveďte, že odstupujete s účinností k poslednímu dni následujícího měsíce. V našem modelovém příkladu bychom tedy 20. srpna napsali, že odstupujeme s účinností k 30. září, aby bylo dost času do 1. října bezpečně vyřídit všechny formality.

 

Odstoupení kvůli změně smluvních podmínek je bezplatné

Smlouva na dobu neurčitou může mít podle energetického zákona výpovědní lhůtu maximálně 3 měsíce. Někteří dodavatelé uvádějí v obchodních podmínkách jenom 1 nebo 2 měsíce, což je dovoleno, natahovat výpovědní lhůtu nad 3 měsíce ale nesmějí. Zato smlouvu na dobu určitou můžete předčasně rozvázat obyčejně jenom za cenu několikatisícové pokuty.

Jiná situace nastává, pokud dodavatel zdražuje nebo mění obchodní podmínky, potom můžete přejít k jakékoli jiné energetické firmě okamžitě a bez obav ze sankcí. „Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi,“ stojí totiž v energetickém zákoně.

Štítky: , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *