Odstoupení od smlouvy snadno a rychle aneb novela energetického zákona

V polovině srpna vstoupí v účinnost revoluční novela energetického zákona, která výrazně posiluje ochranu spotřebitele. Jaké možnosti vám přináší a jak se na změny chystají dodavatelé elektřiny a plynu? Podívejte se, co všechno se pro vás změní!


11. 8. 2011

Autor

Od 18. srpna 2011 čeká český trh s elektřinou a plynem řada výrazných změn. Toho dne totiž vstupuje v účinnost největší novela energetického zákona za poslední roky, která zásadně posiluje ochranu spotřebitele. Jaké nejvýznamnější změny novela přináší?

Snadnější odstoupení od smlouvy

Nový zákon zajišťuje zákazníkům mnohem snadnější odstoupení od smlouvy v případě, že dodavatel zvýší cenu elektřiny či plynu (nebo změní jiné podmínky dodávek). Taková možnost existovala už v minulosti, ale zákon hovořil velmi nejasně, podrobnosti nechával na jednotlivých dodavatelích. Ačkoliv většina obchodníků dovolila v případě růstu cen zákazníkům zrušit smlouvu bez sankcí a v rozumném termínu, objevili se i dodavatelé, kteří za odstoupení účtovali vysoké poplatky. To zákon nově zakazuje:

Zvýší-li obchodník s elektřinou nebo plynem cenu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, musí chystané změny uveřejnit alespoň 30 dnů předem. Zákon přesně neříká, jakou formou je musí uveřejnit, způsob uveřejnění si stanovují dodavatelé sami ve svých obchodních podmínkách. Změny jsou většinou vyvěšené na internetových stránkách a na jednotlivých prodejních místech dodavatele.

To je poměrně zásadní nedostatek zákona, který někteří dodavatelé kritizují. „Zákon nespecifikuje, co přesně znamená seznámení zákazníka a jakou formou by toto mělo být provedeno,“ říká Roman Korzec ze společnosti BICORN s.r.o. Zákazník pak může od smlouvy odstoupit, a to nejpozději 10 dnů před samotným zdražením. Odstoupení nesmí být spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi.

Jak probíhá odstoupení od smlouvy?

Pokud posíláte svému dodavateli odstoupení od smlouvy, je nutné uvést své jméno či zákaznické číslo, dále pak musíte označit smlouvu, od které odstupujete (většinou podle jejího evidenčního čísla nebo podle data uzavření).

Můžete uvést i důvod odstoupení od smlouvy, případně odkaz na zákon, který využíváte. Při změně ceny je to „§11a Energetického zákona. Pokud odstupujete od smlouvy uzavřené při domovním prodeji (do 14 dnů od podpisu), pak je to „§57 Občanského zákoníku“. Není to nezbytné, ale vyhnete se tak případným nejasnostem. A konečně datum a podpis. Teoreticky je možné i odstoupení ústní dohodou, to se ale nedoporučuje a většina dodavatelů na písemné formě přímo trvá.

Pokud dodavatel zvýšení cen nebo změnu podmínek neoznámí, pak máte na odstoupení od smlouvy dokonce celé 3 měsíce.

INFO: Nové podmínky odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy při změně ceny bylo možné i v minulosti, zákon ale hovořil příliš nejasně. Podle nového zákona:

  • Dodavatel musí o změnách informovat 30 dnů předem.
  • Pro odstoupení jsou jasné lhůty (do 10 dnů před samotnou změnou).
  • Za odstoupení už nelze účtovat jakékoliv poplatky.
  • Odstoupení je účinné ke konci měsíce.

Jsou dodavatelé na změny připraveni?

Jak na novou právní úpravu reagují obchodníci s energiemi? Naprostá většina umožňuje snadné odstoupení od smlouvy již dnes – své obchodní podmínky tak buď měnit nebudou, nebo provedou jen kosmetické úpravy. Ty se týkají především účinnosti odstoupení – v minulosti bylo běžné, že výpovědní lhůta (doba, po kterou smlouva platí po odstoupení) byla 3 měsíce. Například když jste odeslali odstoupení v červnu, smlouva zanikla až v září.

Toto zákon zpřísňuje, nově bude odstoupení účinné už ke konci aktuálního měsíce (případně příštího, odstoupíte-li v posledních 10 dnech měsíce). Například jste odeslali odstoupení 10. června, smlouva zaniká 30. června. To se týká smluv na dobu neurčitou. U smluv na dobu určitou mohou nastat jisté komplikace, které rozebíráme níže.

Někteří dodavatelé se připravili s předstihem: „Všechny změny, které novela energetického zákona přináší, již byly do našich obchodních podmínek zapracovány,“ uvedl pro Cenyenergie.cz Richard Štrégl, tiskový mluvčí Bohemia Energy entity s.r.o. Stejně tak ČEZ zavedl upravené obchodní podmínky k 1. červenci letošního roku.

Obecně ale nikdo z dodavatelů výraznější problémy způsobené novelou zákona neočekává: „Novelu jako takovou vnímáme velmi pozitivně. Měla by maximálně sjednotit komunikační cesty mezi dodavateli, distributory a zákazníky. Ochrana zákazníka je naprosto v pořádku,“ říká obchodní ředitel Centropol Energy, a.s., Lukáš Pokrupa.

Nicméně, někteří dodavatelé kritizují jisté nedodělky zákona. Například jak jsme zmiňovali výše, zákon ukládá povinnost informovat o změnách cen, neříká však, jak se to má udělat. Některá ustanovení jsou pak možná až zbytečně tvrdá. To se týká třeba účinnosti odstoupení ke konci aktuálního měsíce – například žádost odešlete dvacátého, dopis stráví nějaký čas v poště a dodavateli zbývá sotva týden, aby celou záležitost vyřídil. Ochrana spotřebitele je sice důležitá, ale podle některých dodavatelů jde až o nepřiměřený státní zásah do smluvní volnosti.

Dalším terčem kritiky je, že zákon nerespektuje již uzavřené smlouvy na dobu určitou.

Problémy při odstoupení od smlouvy na dobu určitou

Běžné smlouvy na dodávku elektřiny či plynu se uzavírají na dobu neurčitou – platí, dokud jedna ze stran neodstoupí. Někteří dodavatelé nabízejí i smlouvy na dobu určitou. Domácnost se zaváže, že například 2 roky zůstane u jednoho dodavatele a za to dostává různé výhody (nižší cenu, doplňkové služby). Podle nového zákona bude možné i od takové smlouvy odstoupit. Dodavatelské společnosti však mohou v takovém případě tyto benefity požadovat zpět, na to mají právo.

Jestliže zákazník čerpal některý z našich produktů, například opravu spotřebiče zdarma, a v této souvislosti uzavřel smlouvu na dobu určitou, kterou nedodrží, musí vrátit naší společnosti náklady, které do něj v rámci poskytnutí předmětného produktu investovala – třeba cenu opravy, kterou za zákazníka uhradila,“ vysvětluje Miroslav Vránek z Pražské plynárenské, a.s.

Na stejný problém upozorňuje i Lukáš Pokrupa z Centropol Energy, a.s., nebo Roman Korzec z BICORN s.r.o. „Zákazníci, se kterými dodavatelé počítali na dobu určitou například 2 let, a kterým při uzavření této smlouvy na dobu určitou dali nějaký benefit, budou moci beztrestně tento smluvní vztah nedodržet, i když daný benefit již čerpali. To znamená pro dodavatele zvýšené riziko,“ dodává Roman Korzec.

Seriózních obchodníků se tedy novela prakticky nedotkne. Má být jakousi pojistkou proti případům, které se staly v minulosti: Obchodník uzavře se zákazníkem zdánlivě výhodnou smlouvu, po několika měsících začne zvyšovat ceny a zrušení smlouvy se všemožně brání. Tomu by měl nový zákon zabránit.

Ale bez ohledu na zákony, občas se stane, že má zákazník na věc jiný názor než jeho dodavatel. A pokud se ten jiný názor týká třeba mnohatisícového poplatku nebo zrušení extrémně nevýhodné smlouvy, pak přicházejí zdlouhavé a složité tahanice. A právě v takové situací má pomoci druhá významná změna, kterou novela zákona přináší.

Problém? Obraťte se na ERÚ

Novela zásadně posiluje postavení Energetického regulačního úřadu (ERÚ), rozšiřuje jeho působnost a zdůrazňuje nezávislé postavení úřadu. Pro české spotřebitele je však klíčová nová pravomoc úřadu rozhodovat spotřebitelské spory. Pokud jste se v minulosti dostali do sporu se svým dodavatelem elektřiny nebo plynu, museli jste se obrátit na soud. Takové spory se však často vlečou a provázejí je četné komplikace. Nově se budete moci obrátit na ERÚ. Tím se má zkrátit a zjednodušit celé řízení, rozhodovat budou specialisté s odbornými znalostmi v oblasti práva i energetiky. Podobný systém již funguje v oblasti telekomunikací, kde zákaznické spory řeší Český telekomunikační úřad.

V jakých případech se můžete na ERÚ obrátit? Typicky půjde o spory z reklamací na vyúčtování, neshody týkající se uhrazení přeplatků, dále třeba spory o úhradu nejrůznějších smluvních pokut a poplatků nebo třeba situace, kdy nesouhlasíte s odpojením od sítě. A samozřejmě, ERÚ bude řešit i konflikty spojené s výpovědí a odstoupením od smlouvy: „Zejména půjde o případy, kdy zákazník vypoví smlouvu se svým dodavatelem nebo odstoupí od smlouvy, ale může dojít ke sporu, zda výpověď ze smlouvy byla možná či zda pro odstoupení od smlouvy existoval zákonný či sjednaný důvod – například zda uběhla lhůta pro odstoupení při uzavírání smluv při tzv. podomním prodeji,“ vysvětluje Antonín Panák, ředitel legislativně správní sekce ERÚ.

Naopak se spory, které se netýkají přímo smluv s dodavatelem (například náhrada škody vzniklé přepětím v síti či dlouhodobým výpadkem) se musíte stále obracet na soud.

Jak přes ERÚ řešit konflikt s dodavatelem?

Dostali jste se tedy do konfliktu s dodavatelem a rozhodli jste se požádat ERÚ o rozhodnutí sporu. Jak správně postupovat? V žádosti musíte především jasně sdělit, kdo návrh podává, které věci se týká a čeho se domáháte. Návrh můžete podat písemně nebo elektronicky s digitálním podpisem (v případě potřeby i ústně) a adresujte ho kterémukoliv pracovišti ERÚ. V návrhu uveďte všechny relevantní skutečnosti a připojte i patřičné důkazy, například kopie listin apod.

Podle Antonína Panáka pak úřad zřejmě pro určité časté typy sporů připraví vzorové formuláře.

Štítky: , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *