Plaťte aktuální cenu elektřiny jako na burze!

Elektrárenské společnosti stále vymýšlejí nové produkty – cenu elektřiny si můžete zafixovat na roky dopředu nebo si zvolit produkt, kde se cena elektřiny mění každý měsíc. Počítejte však s tím, že pohyblivá je pouze část ceny elektřiny! Jaké tarify s plovoucí cenou dodavatelé nabízejí?


24. 8. 2010

Autor

Fixaci cen elektřiny domácnostem jako první v České republice začala nabízet na sklonku roku 2008 elektrárenská společnost ČEZ. Krátce po ní s podobnými nabídkami přišla i Pražská energetika (PRE) a následně i E.ON. Vždy se jednalo o možnost uzavřít v rámci časově omezené kampaně smlouvu na dobu určitou (jeden až dva roky), a mít v tomto období garantovanou pevně stanovenou cenu elektřiny, resp. její silovou část.

Měsíc a Kvartál: Krátkodobá fixace od ČEZ

Společnost ČEZ navíc svým zákazníkům nabízí produkty s krátkodobou fixací cen, které odrážejí měsíční, resp. čtvrtletní vývoj cen elektřiny na energetické burze. Konkrétně se jedná o produktové řady Měsíc a Kvartál.

Tarifní cenová složka (silová elektřina) je u produktu Měsíc a Kvartál dána součinem ceny běžného základního produktu, který má zákazník sjednán (například D Standard, D Akumulace 8 apod.), a indexu odrážejícího aktuální vývoj tržních cen elektřiny na Power Exchange Central Europe http://www.pxe.cz/.

V případě produktové řady Měsíc se cena elektřiny fixuje na měsíc dopředu, v případě produktové řady Kvartál pak na čtvrtletí. Index tržní ceny pro následující měsíc, resp. čtvrtletí je zveřejňován vždy do 20. dne předcházejícího měsíce, resp. posledního měsíce předcházejícího čtvrtletí. Aktuální ceny najdete na webových stránkách ČEZ.

Fixace ceny elektřiny

Fixací ceny elektřiny na dobu jednoho měsíce (produkt Měsíc) nebo na čtvrtletí (produkt Kvartál) si nefixujete celkovou cenu za elektřinu, ale pouze její neregulovanou část (tzv. silová elektřina). Regulovanou cenu elektřiny, která tvoří 30–50 % celkové ceny za dodávku elektřiny, stanovuje každoročně Energetický regulační úřad a je po celý rok pevně daná. Více o ceně elektřiny čtěte v článku (cena elektřiny – z čeho je složena).

Pevná měsíční cena elektřiny (měsíční paušál) není indexována a odpovídá cenám produktové řady Comfort. Rovněž pevná cena distribuce (cena regulovaná Energetickým regulačním úřadem) je stejná jako u běžných základních produktů.

Odečet stavu elektroměru i v případě produktových řad s krátkodobou fixací cen probíhá zpravidla jednou ročně. Rozdělení spotřeby do jednotlivých měsíců, resp. čtvrtletí je prováděno podle tzv. typového diagramu dodávky (TDD), což je statisticky zpracovaný průměrný průběh roční spotřeby pro daný produkt.

Produktovou řadu Měsíc nebo Kvartál lze objednat vždy na 12 měsíců (cena elektřiny bude měněna dle aktuálního vývoje měsíčně, resp. kvartálně), během nichž pak není možno produktovou řadu změnit. Pokud odběratel smlouvu nevypoví, je mu po uplynutí 12 měsíců vždy automaticky prodloužena o dalších 12 měsíců.

Vyplatí se vám změna dodavatele?

Vyplatí se vám změnit tarif nebo přijít k novému dodavateli elektřiny? Spočítejte si vše během několika vteřin na našem jednoduchém kalkulátoru.

Štítky: , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *