Podvůdky: Co si počít, když firma zfalšuje váš podpis na smlouvě?

Věnujte pozornost informacím, které dostáváte od svého dodavatele elektřiny nebo plynu! Energetický trh je bezpečný a trampoty lze snadno řešit, nesmíte ale ignorovat varovné signály. Co soudíte o příběhu odběratele, který tvrdí, že někdo zfalšoval jeho smlouvu?


30. 7. 2013

Autor

Představte si, že vám přijde faktura za plyn od cizí energetické firmy, ke které jste nikdy vědomě nepřestoupili. „Zaplaťte, jste přece naším zákazníkem!,“ trvá na svém dodavatel a pošle vám kopii smlouvy, na které je vaše jméno, adresa, kód odběrného místa a váš údajný podpis, jejž ale vůbec nepoznáváte! Co podniknout? Jít na policii? K soudu? Je lepší zavčas zareagovat na výstražné signály a slepé uličce se úplně vyhnout, jak vyplývá z následujícího reálného příběhu.

Braňte svoje práva, jinak o ně přijdete.

Čtěte zprávy od svého dodavatele!

Pan Zeman z Benešova si spočítal, že svoje vyúčtování za plyn může snížit až o 7 000 Kč. Za roční spotřebu 27 MWh totiž doposud platil společnosti RWE, a řada tržních nabídek je levnějších. Kterému prodejci zemního plynu dát přednost? Zeman vyplnil svůj kontakt do internetového formuláře společnosti ČEZ, ale telefonnímu operátorovi po konzultaci sdělil, že ještě potřebuje čas na rozmyšlenou. „Návrh smlouvy mi měl přivézt kurýr, který mě nezastihl. Dokumenty mi přišly až poštou, zpátky jsem ale nic neodeslal, všechny písemnosti mám stále ještě doma,“ tvrdí pan Zeman.

Fatální chyba: „Zprávy jsem smazal, aniž bych je četl.“
ČEZ popisuje události jinak, podle polostátního giganta byla smlouva řádně uzavřena. „Zákazníka jsme dvakrát kontaktovali formou SMS. Informovali jsme jej o uzavřené smlouvě a termínu zahájení dodávky, což je náš standardní postup,“ říká Barbora Půlpánová, tisková mluvčí společnosti ČEZ. „Co se týká SMS zpráv, ty jsem pravděpodobně obdržel a smazal, aniž bych jim věnoval pozornost,“ přiznává Zeman.

Než zkusíme vystopovat prapůvod zarážejícího sporu, podtrhněme, že mohl být zavčas pohodlně zažehnán! Člověk dostává často nevyžádané komerční nabídky, takže leccos automaticky vyhodí nebo smaže, při komunikaci s energetickou korporací ale může udělat fatální chybu. Právě nyní totiž pan Zeman ignoroval výstražné znamení! Každý dodavatel sice nemusí být tak férový, aby vás upozornil na nadcházející změnu, dominantní dodavatelé ale většinou bojují o odcházející klientelu.

Před zahájením dodávky je na zrušení smlouvy dost času. Všechny formuláře pro výpovědi a odstoupení od smlouvy v případě potřeby najdete ZDE.
„Zákazníka v drtivé většině případů kontaktujeme, formou různých nabídek jej totiž chceme přimět, aby zůstal,“ vysvětluje Mirek Vránek z Pražské plynárenské. „Případný podvedený klient může díky našim kontrolním mechanismům ohlásit, že žádnou výpověď nezaslal,“ upozorňuje Petr Holubec z Pražské energetiky. Potom není zapotřebí složitě dokazovat, zda je, anebo není podpis zfalšovaný. Zákon umožňuje do 5 dnů před plánovaným zahájením dodávky zrušit smlouvu, kterou jste uzavřeli mimo dodavatelovu pobočku (doma, korespondenčně nebo on-line).

Věříte Zemanovi, že podpis není jeho?

Ignorovaný problém má tendenci pomalu, ale jistě přerůstat člověku přes hlavu. Zkuste posoudit sami, zda podpis na smlouvě společnosti ČEZ (vpravo) je shodný s originální signaturou pana Zemana (vlevo).

„I laik samozřejmě pozná, že smlouvy obsahují dvě odlišné varianty podpisů znějících na jméno Zeman. Bez časově velmi náročné analýzy ale nelze jednoznačně určit, zda autory jsou různí lidé. Při své praxi jsem se již setkala s pisateli, kteří užívají dvě odlišné varianty svých podpisů,“ říká písmoznalkyně Jaroslava Samková. „Pouhým porovnáním páru podpisů bohužel nelze objektivně a spolehlivě posoudit jejich autorství. K relevantnímu závěru bychom potřebovali dostatečně rozsáhlý srovnávací materiál z důvěryhodných zdrojů, z delšího časového úseku, včetně doby blízké dataci sporných podpisů,“ vysvětluje písmoznalec Aleš Čulík.

Signatura je podle některých právních výkladů považována za autentickou, dokud ji domnělý autor nepopře, načež má povinnost obhájit svoje stanovisko před soudem. „Písmoznalce ani advokáta si najímat nebudu, tak daleko zajít nechci,“ říká Zeman. Od 1. dubna 2013, na základě sporné smlouvy ovšem začal odebírat zemní plyn do nového dodavatele, a na začátku května už měl zaplatit zálohu 3 900 Kč společnosti ČEZ!

Má pravdu ČEZ, i jeho externisti?

Pan Zeman svému novému dodavateli hned na začátku dubna sdělil, že smlouvu považuje za neplatnou a chce zpátky k RWE. „O vyřešení Vašeho požadavku Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu,“ dozvěděl se od pracovnice zákaznického centra ČEZ. Na podrobnosti čekal marně 4 týdny, proto poprosil o pomoc portál CenyEnergie.cz, který provozuje vlastní kalkulačku plynu a poskytuje poradenství, naprosto nezávislé na jakékoli energetické firmě. Náš redaktor napsal tiskové mluvčí, a vstřícnou odpověď dostal ještě tentýž den. „Přestože smlouvu považujeme za platnou, jsme připraveni respektovat vůli zákazníka a akceptovat případnou výpověď,“ uvedla Půlpánová. Zeman obratem obdržel návrh na ukončení smlouvy k co nejbrzčímu datu, tak aby si stihnul zařídit přechod jinam a nespadnul do nelegálního odběru.

Lze bez soudního verdiktu rozřešit, zda byl podpis na smlouvě pravý, anebo falešný? „Jsme přesvědčeni, že smlouva byla uzavřena v souladu se zákazníkovou vůlí. Nemůžeme však samozřejmě vyloučit podpis ze strany třetí osoby,“ uznává ČEZ. Pan Zeman totiž o případném uzavření smlouvy nekomunikoval přímo se společností ČEZ, ale s jejím externím call-centrem

Externí call-centrum vzkazuje: „Kurýr zákazníka zastihl, ale číslo zásilky nedostanete.“
„Společnost ATODA se distancuje od nařčení, že by její zaměstnanec zfalšoval jakýkoliv údaj na smlouvě,“ prohlašuje Václav Kroneisl, ředitel externího call-centra. Selhat prý mohl pracovník kurýrní firmy, jenž měl Zemana osobně navštívit. „Ze systémů společnosti PPL je snadno doložitelné, že kurýr dle svého vyjádření zastihl pana Zemana a nechal si od něho smlouvy podepsat. Celá záležitost je nyní řešena i ve spolupráci se společností PPL,“ tvrdí Kroneisl.

„Abychom mohli celou záležitost prošetřit, potřebujeme 11timístné číslo zásilky. Odesílatel by ho měl mít k dispozici,“ napsala nám kurýrní firma PPL CZ. „Číslo zásilky máme k dispozici. Nicméně jedná se o citlivý obchodní údaj, jejž nemohu poskytnout třetí straně, tedy vám. Pokud nás o zaslání čísla zásilky požádá přímo PPL, vyhovíme jim,“ uzavřel Kroneisl. Na námitku, že 11místné číslo zásilky může předat kurýrní firmě sám, když s ní podle svých slov celou záležitost řeší, Kroneisl od 22. května do data vydání článku nereagoval. O případném dalším vývoji případu budeme rádi informovat.

Štítky: , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *