Pohled do roku 2040: zelená Evropa, jaderné Česko

Do roku 2040 vzroste tuzemská spotřeba elektřiny o 29 %, spotřeba zemního plynu dokonce o polovinu. Do roku 2016 stoupne cena elektřiny zhruba o 7,7 %, cena zemního plynu o 5 %. To předpovídá Operátor trhu s elektřinou (OTE) v nové prognostické studii.


15. 5. 2012

Autor

V celém středoevropském regionu (Německo, Polsko, Rakousko, ČR, Maďarsko, Slovensko) budou trendem obnovitelné zdroje energie, zejména fotovoltaické a větrné elektrárny. „Mírný rozvoj vodních elektráren lze očekávat jen v Rakousku a Německu,“ uvádí v materiálu OTE. Obnovitelné zdroje mají převážit nad uhelnými elektrárnami.

Dukovany, Temelín a 3 nové jaderné bloky

V České republice má razantně ubývat stávajících klasických tepelných elektráren, nastoupí nové paroplynové, spalovací, vodní a větrné zdroje, především ale nové jaderné elektrárny. „V období do roku 2040 se počítá s tím, že stávající elektrárny Dukovany a Temelín zůstanou v provozu v nezměněném rozsahu. Předpokládá se zprovoznění celkem tří nových jaderných bloků, a to v letech 2023 a 2025 v Temelíně a v roce 2032 v Dukovanech.“ Podíl atomových elektráren na celkové energetické bilanci se má přibližně zdvojnásobit.

Spotřeba elektřiny i plynu v domácnostech má „narůstat přibližně na průměrnou úroveň Evropské unie“. Bude přibývat elektrospotřebičů, proto poroste i spotřeba elektřiny. Díky zateplovaní budov a dalším úsporným opatřením poklesnou náklady na vytápění o čtvrtinu.

„Roční úhrnná spotřeba elektromobilů dosáhne významné hodnoty kolem roku 2025, kdy bude činit přibližně 0,5 % tuzemské spotřeby.“

Zpráva je podkladem pro Státní energetickou koncepci

Zprávu o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu musí podle zákona OTE předkládat Ministerstvu průmyslu a obchoduEnergetickému regulačnímu úřadu. Úkolem je předpověď vývoje do roku 2030, s výhledem do roku 2040. Základem jsou tentokrát informace a analýzy energetického trhu v roce 2011.

„Je potěšující, že v plné verzi je tato Zpráva podkladem Ministerstvu průmyslu a obchodu pro aktuální zpracování Státní energetické koncepce. Ve stručné formě slouží všem účastníkům trhu k získání transparentních informací o dlouhodobém výhledu vývoje elektrizační a plynárenské soustavy,“ řekl Jiří Šťastný, předseda představenstva OTE.

Štítky: , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *